Gå til hovedindhold
 • Uddannelse
 • Efter- og videreuddannelse
 • Forskning
 • Om UC SYD
 • Uddannelser og kurser For dig, der leder efter et kursus, et modul eller en uddannelse på diplom-, akademi- eller masterniveau

Ved du, hvad du leder efter, kan du søge direkte i vores database

 • Om UC SYD Hvem er vi? Læs alt om UC SYD her.
 • Find os Adresser og kontaktoplysninger - du finder det hele her.
 • Job ved UC SYD Find ledige stillinger, og hør hvordan det er at arbejde på UC SYD.
 • Presse Vi giver dig oversigten over alle vores pressehistorier.

Borgere med ustabil kronisk sygdom

UC SYD Efter- og videreuddannelse

Udbyder: Modul

Uddannelse: Sundhedsfaglig diplom - i Professionspraksis

ECTS: 10

Fagområde: Valgmoduler - SD i Professionspraksis

Tilmeld

Styrk din dømmekraft i akutte situationer hos borgere med ustabil kronisk sygdom 

 • Få indsigt i evidensbaseret viden om akut forværring af kronisk sygdom. 
 • Træn dine kliniske færdigheder og samarbejdsevner i akutte situationer. 

Arbejder du som sygeplejerske i hjemmeplejen, distriktspsykiatrien eller lignende, har du brug for at vide, hvad du skal gøre i akutte situationer hos en borger med en kronisk sygdom.  

På modulet Borgere med ustabil kronisk sygdom får du evidensbaseret viden om akut forværring af kroniske sygdomme. Du kan selv forme faget efter, hvad der er relevant inden for dit arbejdsområde - somatiske eller psykiatriske sygdomme. Ved at kombinere den viden med at træne kliniske færdigheder og samarbejdsevner vil du stå stærkere og mere sikkert i en akut situation. Du styrker dine evner til at bevare overblikket, tage beslutninger, uddelegere plejeopgaver og skabe et godt samarbejde med sygehus, læger og andre instanser. Det kan gøre en stor forskel for borgerens forløb og for din egen følelse af faglig sikkerhed i den akutte situation.  

Det lærer du på modulet: 

 • Metoder til systematisk observation af borgerens tilstand. 
 • Træning af dømmekraft i situationer med ustabil kronisk sygdom.  
 • Kliniske færdigheder relateret til borgere med ustabil kronisk sygdom. 
 • Om organisatoriske rammer for den akutte indsats. 
 • At samarbejde på tværs af faggrænser og sektorer om borgere med ustabil kronisk sygdom. 
 • Om ansvar og delegering af opgaver. 

Modulet er et valgmodul på Sundhedsfaglig Diplom - i Professionspraksis, men kan også tages selvstændigt.

Hvem henvender modulet sig til? 

Modulet henvender sig særligt til kommunalt ansatte sygeplejersker. 

Adgangskrav 

For at blive optaget på modulet skal du som minimum have afsluttet en kort videregående uddannelse på niveau med en erhvervsakademiuddannelse eller en akademiuddannelse, som f.eks. administrationsøkonom, miljøteknolog eller akademiuddannelse i beskæftigelse.
En professionsbacheloruddannelse eller universitetsbachelor giver dig derfor også adgang til modulerne på diplomniveau.

Derudover forudsætter optagelse på diplomuddannelserne mindst to års relevant erhvervserfaring efter gennemført adgangsgivende uddannelse.

Har du andre eller tilsvarende forudsætninger, kan du optages på baggrund af en individuel kompetencevurdering. Læs mere om individuel kompetencevurdering.

Det står der i studieordningen

Læringsmål  

Det er målet, at den studerende gennem integration af praksiserfaring og udviklingsorientering  

Viden  

 • har viden om akut forværring af somatisk og/eller psykiatrisk kronisk sygdom.  
 • har viden om anatomi, fysiologi og instrumentelle forhold relateret til udvalgte kliniske færdigheder.  
 • har viden om de organisatoriske rammer relateret til den akutte indsats - herunder en klar forståelse af eget ansvarsområde. 

Færdigheder  

 • kan systematisk observere specifikke akutte tilstande.  
 • kan argumentere for og mestre udvalgte kliniske færdigheder relateret til observation og behandling af borgere med ustabil kronisk sygdom.  
 • demonstrerer faglig dømmekraft ved akut forværring af kronisk sygdom.     

Kompetencer  

 • kan påtage sig et fagligt medansvar for observation, behandling og vurdering i akutte behandlingsforløb.  
 • kan indgå i det tværfaglige samarbejde med sygehus, alment praktiserende læge og akutteam hos borgere med ustabil kronisk sygdom.  
 • kan påtage sig ansvar for at delegere relevant pleje og observation til øvrigt plejepersonale hos borgere med ustabil kronisk sygdom.    

Indhold   

 • Metoder til systematisk observation af borgerens tilstand.  
 • Træning af dømmekraft i situationer med ustabil kronisk sygdom på basis af teori og refleksion over praksiserfaringer.     
 • Kliniske færdigheder relateret til borgere med ustabil kronisk sygdom.  
 • Organisatoriske rammer for den akutte indsats.  
 • Tværfagligt/tværsektorielt samarbejde omkring borgere med ustabil kronisk sygdom i eget hjem.  
 • Ansvar og delegering af opgaver i relation til borgere med ustabil kronisk sygdom.   
Hvilken bedømmelsesform benyttes på modulet? 

Du afslutter modulet med en intern prøve, som bedømmes efter 7-trins-skalaen.