Gå til hovedindhold

Børn og unges digitale mediebrug

UC SYD Videreuddannelse

Type: Modul

Uddannelse: Pædagogisk Diplomuddannelse

ECTS: 10

Fagområde: Billedkunst og æstetik

Tilmeld

Inddrag digitale mediers høje relevans for børn og unge i din billedpædagogiske praksis  

 • Lær hvordan børn og unges mediebrug og -deltagelse studeres og forstås i et samfunds-, dannelses- og billedpædagogisk perspektiv. 
 • Brug digitale medier og digitalt mediearbejde i et æstetisk og digitalt dannelsesperspektiv. 

Børn og unges brug af digitale medier er en virkelighed, som ikke går væk ved at blive ignoreret. Derfor er det vigtigt, at du kan inddrage dem, og de flerfoldige betydninger, i din billedpædagogiske praksis. Det lærer du på modulet i børn og unges digitale mediebrug. 

Du får selvfølgelig en introduktion til, hvordan du arbejder med flere digitale visuelle medieformer, som du konkret kan inddrage i din praksis. Derudover får du også perspektiver på børn og unges æstetiske og digitale dannelse med udgangspunkt i analyser af multimodale digitale produktioner. Det overordnede mediebrug for børn og unge i og uden for institutionerne vil også indgå som et analytisk og praktisk videngrundlag til at tilrettelægge din pædagogiske praksis efter. 

Det får du indsigt i på dette modul:  

 • Lær om børn og unges mediebrug og -deltagelse i et samfundsmæssigt, dannelses og billedpædagogisk perspektiv.  
 • Forstå sammenhængen og interaktionen mellem digitale medieformer og dine undersøgelser og produktioner.  
 • Hvordan digitale multimodale mediegenrer vurderes og analyseres med vægt på deres betydning for børn og unges digitale dannelse.  

Modulet er et valgmodul på Pædagogisk diplom, men kan også tages selvstændigt.

Hvem henvender modulet sig til?  

Du arbejder allerede med billedkunst og æstetik, eller ønsker at gøre det, og du vil gerne inddrage de medier og medieformer, som børn og unge selv finder relevante i deres hverdag. Med dette modul bliver du klædt på til det.  

Adgangskrav 

For at følge dette modul skal du mindst have en relevant uddannelse på niveau med en akademiuddannelse (KVU) eller en relevant videregående voksenuddannelse (VVU) samt mindst 2 års relevant erhvervserfaring efter gennemført uddannelse.  

Det står der i studieordningen 

Læringsmål  

Den studerende  

 • har indsigt i børn og unges digitale mediebrug og -deltagelse i og uden for institutionerne.  
 • har viden om og produktive færdigheder i flere digitale visuelle medieformer.  
 • kan analysere og vurdere multimodale digitale produktioner i et æstetisk og digitalt dannelsesperspektiv.  
 • kan varetage digitalt mediearbejde i billedpædagogisk praksis med børn og unge.  

Indhold

 • Børn og unges mediebrug og -deltagelse studeres i et samfundsmæssigt, dannelses og billedpædagogisk perspektiv.  
 • Der arbejdes med sammenhænge og interaktion mellem digitale medieformer og den studerendes undersøgelser og produktion.  
 • Digitale multimodale mediegenrer vurderes og analyseres med vægt på deres betydning for børn og unges digitale dannelse.  
Hvilken bedømmelsesform benyttes på modulet?

På modulet bliver du bedømt ved en intern prøve.