Gå til hovedindhold
 • Uddannelse
 • Efter- og videreuddannelse
 • Forskning
 • Om UC SYD
 • Uddannelser og kurser For dig, der leder efter et kursus, et modul eller en uddannelse på diplom- eller akademiniveau

Ved du, hvad du leder efter, kan du søge direkte i vores database

 • Om UC SYD Hvem er vi? Læs alt om UC SYD her.
 • Job ved UC SYD Find ledige stillinger, og hør hvordan det er at arbejde på UC SYD.
 • Presse Vi giver dig oversigten over alle vores pressehistorier.

Brugerperspektiv, ressource-orientering og selvbestemmelse

UC SYD Efter- og videreuddannelse

Udbyder: Modul

Uddannelse: Pædagogisk diplomuddannelse

ECTS: 10

Fagområde: Pædagogisk og socialpædagogisk arbejde

Tilmeld

Giv borgere mere selvbestemmelse i hverdagen og motivér dem til øget demokratisk deltagelse  

 • Lær hvordan du samarbejder med borgere om at give dem indflydelse på deres eget liv og genfinder interessen i demokratisk deltagelse i samfundet. 
 • Lær at bruge begreber som brugerperspektiv, empowerment, modstandsdygtighed, resiliens, demokratisk organisering og inddragelse i din daglige praksis. 

Selvbestemmelse og empowerment er stærke metoder til at skabe motivation og deltagelse i samfundet, når borgere står i en situation, hvor kontrollen i en vis grad er taget fra dem. Med dette modul lærer du om det teoretiske apparat bag brugerindflydelse og selvbestemmelse, og du lærer at anvende det i din daglige praksis. Du lærer både at planlægge, gennemføre og evaluere indsatser, der medvirker til at fremme øget selvbestemmelse og samfundsmæssig demokratisk deltagelse hos borgere. 

Før enhver indsats skal du selvfølgelig samle viden, og det lærer du på modulet. Du vil blandt andet kunne vurdere hindringer, begrænsninger og muligheder for selvbestemmelse og demokratisk deltagelse hos individer og i konkrete samfundsmæssige sammenhænge. Det kan du anvende i din daglige praksis til at udvikle solidariske fællesskaber, som tager højde for borgernes ressourcer og muligheder.  

Det er i praksis lige meget om fællesskabet er en bridgeklub eller engagement i politik. Selve deltagelsen kan nemlig gøre borgeren engageret og inddraget i sin egen situation og i samfundet omkring ham eller hende. Det lærer du også at anvende og forstå med viden om teorien bag begreber som empowerment, modstandsdygtighed, resiliens, demokratisk organisering og inddragelse. 

Ved modulets afslutning er du i stand til at planlægge, gennemføre og evaluere de indsatser, der kan medvirke til en øget selvbestemmelse og samfundsmæssig demokratisk deltagelse fra borgere.

Det får du indsigt i på dette modul:

 • Hvordan du samarbejder med borgere om at udvikle øget indflydelse på egen livssituation og demokratisk samfundsmæssig deltagelse.  
 • Lær at samarbejde med andre professionelle, borgere og pårørende om udvikling af øget brugerindflydelse og selvbestemmelse. 
 • Få viden om betydningen af selvbestemmelse, demokratisk deltagelse og ressourceorientering samt indblik i betydningen af diversitet og udvikling af solidariske fællesskaber.  
 • Lær hvordan du indsamler viden om og kan vurdere hindringer, begrænsninger og muligheder for selvbestemmelse og demokratisk deltagelse hos individer. 

Modulet er et valgmodul på Pædagogisk diplom, men kan også tages selvstændigt.

Hvem henvender modulet sig til?  

Du drømmer om at arbejde med selvbestemmelse og deltagelse hos borgere, som måske har mistet en del af selvbestemmelsen over deres hverdag. Det lærer du at gøre med dette modul, hvor du får både den teoretiske indsigt og de metodiske greb til at give borgeren en følelse af magt tilbage igen. 

Adgangskrav 

For at blive optaget på modulet skal du som minimum have afsluttet en kort videregående uddannelse på niveau med en erhvervsakademiuddannelse eller en akademiuddannelse, som f.eks. administrationsøkonom, miljøteknolog eller akademiuddannelse i beskæftigelse.
En professionsbacheloruddannelse eller universitetsbachelor giver dig derfor også adgang til modulerne på diplomniveau.

Derudover forudsætter optagelse på diplomuddannelserne mindst to års relevant erhvervserfaring efter gennemført adgangsgivende uddannelse.

Har du andre eller tilsvarende forudsætninger, kan du optages på baggrund af en individuel kompetencevurdering. Læs mere om individuel kompetencevurdering.

Det står der i studieordningen 

Læringsmål  

Den studerende  

 • kan samarbejde med borgere om at udvikle øget indflydelse på egen livssituation og demokratisk samfundsmæssig deltagelse. 
 • kan indgå i samarbejde med andre professionelle, borgere og pårørende om udvikling af øget brugerindflydelse og selvbestemmelse.  
 • har viden om betydningen af selvbestemmelse, demokratisk deltagelse og ressourceorientering samt indblik i betydningen af diversitet og udvikling af solidariske fællesskaber. 
 • har viden om brugerperspektiv, empowerment, modstandsdygtighed, resiliens, demokratisk organisering og inddragelse. 
 • har viden om metoder til at øge borgeres selvbestemmelse og demokratiske, samfundsmæssige deltagelse.  
 • kan indsamle viden om og kunne vurdere hindringer, begrænsninger og muligheder for selvbestemmelse og demokratisk deltagelse hos individer og i konkrete samfundsmæssige sammenhænge.  
 • kan planlægge, gennemføre og evaluere indsatser, der medvirker til at fremme øget selvbestemmelse og samfundsmæssig demokratisk deltagelse. 
Hvilken bedømmelsesform benyttes på modulet? 

På modulet bliver du bedømt ved en intern prøve.