Gå til hovedindhold
 • Uddannelse
 • Efter- og videreuddannelse
 • Forskning
 • Om UC SYD
 • Uddannelser og kurser For dig, der leder efter et kursus, et modul eller en uddannelse på diplom- eller akademiniveau
 • Korte forløb og konsulentydelser For kommuner og organisationer, der ønsker skræddersyede videreuddannelsesforløb til medarbejdere og ledere eller konsulentydelser

Ved du, hvad du leder efter, kan du søge direkte i vores database

 • Videnstemaer UC SYD Forskning sætter fokus på særlige videnstemaer. Mød vores eksperter. Læs om vores forskning og hvordan du kan bruge den i praksis.
 • Om UC SYD Hvem er vi? Læs alt om UC SYD her.
 • Job ved UC SYD Find ledige stillinger, og hør hvordan det er at arbejde på UC SYD.
 • Presse Vi giver dig oversigten over alle vores pressehistorier.

Efter- og videreuddannelse

Master-, diplom- og akademiuddannelser, fagmoduler, kurser og temadage

Bushcraft

Udbyder: Modul

Uddannelse: Akademiuddannelse i friluftsvejledning

ECTS: 10

Fagområde: Valgmodul Akademi i friluftsvejledning

Tilmeld

Lær at færdes næsten sporløst i naturen og at formidle kultur- og naturhistorie igennem håndværk

 • Få de praktiske færdigheder til at facilitere bushcraft og primitivt lejrliv.
 • Lær om det kulturelle og historiske ophav for bushcraft og dens moderne opblomstring.
 • Bliv i stand til at udvælge og formidle bushcraft- og håndværksmæssige aktiviteter.

I hundredtusinder år har mennesker skabt deres hjem i naturen. Men moderne mennesker har fået et mere distanceret forhold til det håndværk, der ligger i at leve med og af naturen. På dette modul udforsker du det primitive lejrliv; bushcraft som det populært også kaldes – og lærer at bruge det pædagogisk.

Hvis du vil færdes sporløst i naturen, pakke så let som muligt og selv skabe de remedier, som du har brug for, så skal du mestre bushcraft og dets håndværk. På modulet vil du berøre håndværket, kulturen og den viden som er nødvendig, for at få mest ud af naturmaterialer, ressourcer samt at forebygge skader eller ulykker.

Modulet er meget praktisk orienteret, og du vil få håndværket ind under huden; fra produktion af simple redskaber til slibning af knive eller økser. Din praktiske erfaring kan du koble med din viden om din målgruppe, så du kan planlægge ture og øvelser, som matcher deltagernes forudsætninger og evner.

Bushcraft er skabt ud fra et holistisk syn på menneskers plads i naturen og ud over håndværket, vil du lære at formidle og udvælge bushcraftaktiviteter eller håndværksmæssige øvelser, som både formidler natur- og kulturhistorie til dine deltagere eller elever.

Det får du indsigt i på dette modul: 

 • Får du viden om forskellige naturmaterialers anvendelighed til faget.
 • Du opnår viden om forskellige håndværksmæssige arbejdsformer og teknikker herunder æstetiske og eksperimenterende læreprocesser.
 • Du får viden om bæredygtighed og sporløs færdsel i relation til bushcraft og håndværk.
 • Du lærer at producere egne simple redskaber til bushcraft og håndværk.
 • Du lærer at vedligeholde enkelt håndværktøj og slibe knive og økser.
 • Du vil kunne formidle og udvælge aktiviteter inden for området bushcraft og håndværk i forhold til målgruppens forudsætninger og evner.

Modulet er et valgmodul på Akademiuddannelsen i friluftsvejledning men kan også tages selvstændigt.

Hvem henvender modulet sig til?

Vil du gerne kunne integrere bushcraft og primitivt håndværk i dit arbejde, eller vil du kunne udvikle, planlægge og udføre projekter inden for bushcraft? Eller måske vil du bruge bushcraft til at få dine elever eller borgere tættere på naturen?

Så er dette modul en god basis for at få den nødvendige viden samt kompetencer og færdigheder til at agere i rollen som friluftsvejleder.

Adgangskrav

For at følge dette modul skal du mindst have en relevant uddannelse på niveau med en akademiuddannelse (KVU) eller en relevant videregående voksenuddannelse (VVU) samt mindst 2 års relevant erhvervserfaring efter gennemført uddannelse. 

Det står der i studieordningen

Valgmodul 10: Sejlads og kystfriluftsliv

Læringsmål

Den studerende

Viden

 • har viden om traditionelle ro- og sejlbåde, udstyr, navigation, vind, vejr, risikomomenter herunder nedkøling, lederroller, sikkerhed og ansvar.
 • har viden om undervisnings- og vejledningsteorier i forhold til undervisningsmål og forskellige målgrupper
 • har viden om natur, kultur og bæredygtighed knyttet til undervisnings- og turområderne i sejlads
 • har viden om ro- og sejladsteknikker

Færdigheder

 • kan ro og sejle sikkert på fjord, sø og hav
 • har evne til at vurdere, og tilpasse sig, sikkerhedsmæssige forhold og kan udarbejde en sikkerhedsinstruks
 • kan inddrage natur- og kulturmæssige temaer og perspektiver samt bæredygtighed i undervisningspraksis
 • behersker metoder til struktureret undervisning i både grundlæggende og avancerede teknikker og færdigheder i sejlads under hensyntagen til natur, miljø og regler for færdsel
 • kan fungere som underviser ifm. turfriluftsliv af flerdages varighed under hensyntagen til kursisternes forskelligartede indgangsvinkler

Kompetencer

 • kan analysere, vurdere og integrere teori og praksis inden for sejladsområdet i egen vejledning
 • kan reflektere over og argumentere for sejlads potentiale i friluftsvejledning
 • kan udvikle egen vejledningspraksis i sejlads
 • skal som min. bestå en national eller international anerkendt sejladscertificering svarende til indholdet af den grundlæggende undervisning.
Hvilken bedømmelsesform benyttes på modulet?

Du bedømmes efter 7-trinsskalaen med ekstern censur på dette modul.

De vigtige detaljer

På denne side finder du alt hvad du skal vide om til- og afmelding til vores efter- og videreuddannelsesmoduler, samt eksamener og udgifter.