Gå til hovedindhold
 • Uddannelse
 • Efter- og videreuddannelse
 • Forskning
 • Om UC SYD
 • Uddannelser og kurser For dig, der leder efter et kursus, et modul eller en uddannelse på diplom- eller akademiniveau

Ved du, hvad du leder efter, kan du søge direkte i vores database

 • Om UC SYD Hvem er vi? Læs alt om UC SYD her.
 • Job ved UC SYD Find ledige stillinger, og hør hvordan det er at arbejde på UC SYD.
 • Presse Vi giver dig oversigten over alle vores pressehistorier.

Efter- og videreuddannelse

Master-, diplom- og akademiuddannelser, fagmoduler, kurser og temadage

Bushcraft og håndværk

Udbyder: Modul

Uddannelse: Akademiuddannelse i friluftsvejledning

ECTS: 10

Fagområde: Valgmodul Akademi i friluftsvejledning

Tilmeld

Lær at færdes næsten sporløst i naturen og at formidle kultur- og naturhistorie igennem håndværk

 • Få de praktiske færdigheder til at undervise i bushcraft og primitivt lejrliv
 • Lær om det kulturelle og historiske ophav for bushcraft og dens moderne opblomstring
 • Bliv i stand til at udvælge og formidle bushcraft- og håndværksmæssige aktiviteter

I hundredtusinder år har mennesker skabt deres hjem i naturen. Men moderne mennesker har fået et mere distanceret forhold til det håndværk, der ligger i at leve med og af naturen. På dette modul udforsker du det primitive lejrliv; bushcraft som det populært også kaldes – og lærer at bruge det pædagogisk.

Hvis du vil færdes sporløst i naturen, pakke så let som muligt og selv skabe de remedier, som du har brug for, så skal du mestre bushcraft og dets håndværk. På modulet vil du berøre håndværket, kulturen og den viden som er nødvendig, for at få mest ud af naturmaterialer, ressourcer samt at forebygge skader eller ulykker.

Modulet er meget praktisk orienteret, og du vil få håndværket ind under huden; fra produktion af simple redskaber til slibning af knive eller økser. Din praktiske erfaring kan du koble med din viden om din målgruppe, så du kan planlægge ture og øvelser, som matcher deltagernes forudsætninger og evner.

Bushcraft er skabt ud fra et holistisk syn på menneskers plads i naturen og ud over håndværket, vil du lære at formidle og udvælge bushcraftaktiviteter eller håndværksmæssige øvelser, som både formidler natur- og kulturhistorie til dine deltagere eller elever.

Det får du indsigt i på dette modul: 

 • Hvordan du udfører forskellige håndværksmæssige arbejdsformer og teknikker inden for bushcraft og primitivt håndværk.
 • Lær om bæredygtighed og sporløs færdsel i relation til bushcraft og håndværk.
 • Hvordan du mestrer et fagligt niveau i forhold til motorisk korrekte og skadesforebyggende teknikker ved brug af værktøj.
 • Lær at formidle natur- og kulturhistorie knyttet til bushcraft og håndværk.
 • Reflekter over undervisningsforløb i bushcraft og håndværksaktiviteter med forskellige målgrupper, og lær at formidle aktiviteter som rammer deltagernes niveau og kompetencer.

Modulet er et valgmodul på Akademiuddannelsen i friluftsvejledning, men kan også tages selvstændigt.

Hvem henvender modulet sig til?

Vil du gerne kunne integrere bushcraft og primitivt håndværk i dit arbejde, eller vil du kunne udvikle, planlægge og udføre projekter inden for bushcraft? Eller måske vil du bruge bushcraft til at få dine elever eller borgere tættere på naturen?

Så er dette modul en god basis for at få den nødvendige viden samt kompetencer og færdigheder til at agere i rollen som friluftsvejleder.

Adgangskrav

For at følge dette modul skal du mindst have en relevant uddannelse på niveau med en akademiuddannelse (KVU) eller en relevant videregående voksenuddannelse (VVU) samt mindst 2 års relevant erhvervserfaring efter gennemført uddannelse. 

Det står der i studieordningen

Valgmodul 5: Bushcraft og håndværk

Outdoor Education Crafts

Læringsmål

Den studerende

Viden

 • har viden om forskellige naturmaterialers anvendelighed til faget
 • har viden om forskellige håndværksmæssige arbejdsformer og teknikker herunder æstetiske og eksperimenterende læreprocesser
 • har viden om bæredygtighed og sporløs færdsel i relation til bushcraft og håndværk
 • har viden om natur- og kulturhistorie knyttet til bushcraft og håndværk

Færdigheder

 • kan anvende eksisterende naturmaterialer til primitivt lejrliv
 • kan producere egne simple redskaber til bushcraft og håndværk
 • kan anvende redskaber til forarbejdning af bl.a. træ 
 • kan vedligeholde enkelt håndværktøj og slibe knive og økser
 • kan mestre et fagligt niveau i forhold til motorisk korrekte og skadesforebyggende teknikker ved brug af værktøj

Kompetencer

 • kan håndtere primitivt håndværk ved hjælp af kreativitet og evnen til at improvisere med simple naturmaterialer
 • kan reflektere over, og argumentere for undervisningsforløb i bushcraft og håndværksaktiviteter med forskellige målgrupper
 • kan formidle og udvælge aktiviteter inden for området bushcraft og håndværk i forhold til målgruppens forudsætninger og evner.
Hvilken bedømmelsesform benyttes på modulet?

Du bedømmes efter 7-trinsskalaen med ekstern censur på dette modul.