Gå til hovedindhold
 • Uddannelse
 • Efter- og videreuddannelse
 • Forskning
 • Om UC SYD
 • Uddannelser og kurser For dig, der leder efter et kursus, et modul eller en uddannelse på diplom-, akademi- eller masterniveau
 • Skræddersyede forløb For kommuner og organisationer, der ønsker skræddersyede videreuddannelsesforløb til medarbejdere og ledere

Ved du, hvad du leder efter, kan du søge direkte i vores database

 • Om UC SYD Hvem er vi? Læs alt om UC SYD her.
 • Find os Adresser og kontaktoplysninger - du finder det hele her.
 • Job ved UC SYD Find ledige stillinger, og hør hvordan det er at arbejde på UC SYD.
 • Presse Vi giver dig oversigten over alle vores pressehistorier.

Certificering Unik Coachuddannelse

UC SYD Efter- og videreuddannelse

Udbyder: Modul

Uddannelse: Unik coachuddannelse

Tilmeld

Læs online, hvis corona-pandemien fortsætter

Du kan trygt tilmelde dig de moduler eller kurser, du gerne vil læse. Vi tilpasser undervisningen, så den kan gennemføres online eller lever op til de sundhedsfaglige retningslinjer, der gælder på det tidspunkt, undervisningen kan starte op på campus igen.

Du vil blive orienteret om undervisningsformen inden første undervisningsdag.
 

Kernekompetencer

For at blive UC SYD-certificeret som coach skal du have gennemført uddannelsens 3 moduler. Der stilles følgende krav:

 • Du har udviklet din egen autenticitet som coach, hvor du integrerer teknikker og metoder i en teoretisk velbegrundet coaching praksis.
 • Du er i stand til at arbejde samskabende, hvor begge parter bidrager til at skabe forandring for fokuspersonen.
 • Du er bekendt med forskellige perspektiver på coaching og bevidst om, hvad de forskellige tilgange kan bruges til.
 • Du er i stand til at fremme myndighed og sund dømmekraft hos fokuspersonen.
 • Du kan forholde dig kritisk og udviklende til din egen praksis.

Praktiske færdigheder

Ved certificeringsprøven gives feedback på følgende praktiske færdigheder:

 • Rammesætning
 • Spørgeteknik
 • Evne til at lytte og forstå
 • Samtalestruktur
 • Metodebrug
 • Evaluering og afslutning.

Dokumentation

For at kunne indstille dig til certificeringsprøven skal du have godkendt følgende dokumentation:

 • 4 videoer, der viser din udvikling som coach.
 • En præsentation af din metode på video, som suppleres med en skriftlig redegørelse for valg af metode og begrundes teoretisk.
 • Produktion af 2 cases, som analyseres i forhold til uddannelsens psykologiske teorier.
 • En præsentation af gruppecoaching på video samt skriftlig redegørelse for tilrettelæggelse og valg af metode, som begrundes teoretisk.

Face-to-face-prøve 

Den studerende viser sine færdigheder og kompetencer i en coachingsamtale face-to-face. Samtalen varer 20 min. Den studerende vælger selv sin fokusperson.

Coachingsamtalen overværes af underviser og censor.

Coachingsamtalen analyseres derefter i dialog mellem den studerende, underviser og censor.

Underviser og censor voterer efterfølgende, og den studerende modtager herefter mundtlig feedback.

Den studerende vurderes ud fra kriterierne: Ikke bestået – bestået – bestået med udmærkelse.