Gå til hovedindhold
 • Uddannelse
 • Efter- og videreuddannelse
 • Forskning
 • Om UC SYD
 • Uddannelser og kurser For dig, der leder efter et kursus, et modul eller en uddannelse på diplom- eller akademiniveau

Ved du, hvad du leder efter, kan du søge direkte i vores database

 • Om UC SYD Hvem er vi? Læs alt om UC SYD her.
 • Job ved UC SYD Find ledige stillinger, og hør hvordan det er at arbejde på UC SYD.
 • Presse Vi giver dig oversigten over alle vores pressehistorier.

Coaching – læring og udvikling

UC SYD Efter- og videreuddannelse

Udbyder: Modul

Uddannelse: Diplomuddannelse i projektledelse

ECTS: 10

Fagområde: Valgmoduler på Diplom i projektledelse

Tilmeld

Inddrag coaching i din tilgang til projekt- eller porteføljeledelse

 • Lær om det teoretiske og praktiske fundament for coaching
 • Inddrag viden om magt, etik og positioner i dit arbejde
 • Styrk din refleksion og forståelse af din egen praksis

Coaching er ikke bare en metode til personlig udvikling, det kan også skabe en bedre udnyttelse af de forskellige ressourcer i personer, teams eller organisationer. Samtidig giver coaching, og den anerkendende tilgang, nye muligheder for kommunikation imellem personer og teams. Med dette modul kan du inddrage det spændende mindset fra coaching i dit arbejde.

Lad det med det samme være sagt, at coaching ikke er en løsning på alle problemer. Men coaching kan give nye perspektiver på de evner og ressourcer, som allerede er iboende i mennesker og organisationer. Og med den rette tilgang, som du vil lære at identificere og anvende på dette modul, kan du åbne op for det potentiale. I den tilgang er dog også overvejelser om magtpositioner og etik, som du også vil gennemgå på modulet.

Er du klar til at indgå som samtalepartner og coach, i stedet for at agere chef og dirigent? Så vil du finde de rette metoder og mindset på dette modul.

Det får du indsigt i på dette modul:

 • Hvordan du anvender coaching metoder og værktøjer i forhold til individuel og teambaseret coaching.
 • Lær forskellige teoretiske og metodiske perspektiver på coaching – herunder magtbegrebet og etiske implikationer.
 • Få indsigt i forskellige kontekster og positioner i forhold til coaching.
 • Skab en øget selvbevidsthed, selviagttagelse og refleksioner i forhold til din egen coachpraksis og -stil.
 • Lær at koble teori, metoder og værktøjer i forhold til den enkeltes organisatoriske hverdag.

 Modulet er et valgfrit modul på Diplom i projektledelse, men kan også tages selvstændigt.

Hvem henvender modulet sig til?

Du arbejder med projekter eller porteføljer, men vil gerne udvikle din evne til at indgå som samtalepartner og coach for teammedlemmer, kunder eller fagfæller. Med dette modul bliver du klædt på til det.

Adgangskrav

For at blive optaget på modulet skal du som minimum have afsluttet en kort videregående uddannelse på niveau med en erhvervsakademiuddannelse eller en akademiuddannelse, som f.eks. administrationsøkonom, miljøteknolog eller akademiuddannelse i beskæftigelse.

En professionsbacheloruddannelse eller universitetsbachelor giver dig derfor også adgang til modulerne på diplomniveau.

Derudover forudsætter optagelse på diplomuddannelserne mindst to års relevant erhvervserfaring efter gennemført adgangsgivende uddannelse.

Har du andre eller tilsvarende forudsætninger, kan du optages på baggrund af en individuel kompetencevurdering. Læs mere om individuel kompetencevurdering.

Det står der i studieordningen

Formål:

 • At de studerende får teoretisk viden om og praktiske færdigheder i brugen af coaching som effektivt kommunikations- og udviklingsværktøj
 • At de studerende tilegner sig og udvikler egne praktiske færdigheder med henblik på at anvende coaching som en ressourceorienteret tilgang for udvikling af individer og teams i en organisatorisk kontekst

Læringsmål:
Viden og forståelse:

 • Skal have viden om og forståelse for forskellige tænkninger, teorier og metoder til arbejdet med coaching ud fra en kommunikativ og udviklingsmæssigt perspektiv
 • Skal have vidne om og forståelse for coaching fagets teoretiske fundament såvel som dets praktiske anvendelsesområder.
 • Skal med afsæt i videnskabsteoretiske refleksioner kunne redegøre for og skelne mellem forskellige teoretiske og metodiske tilgang til arbejdet med coaching.

Færdigheder:

 • Skal kunne identificere og udvælge relevante metoder til arbejdet med coaching på baggrund af teori og indsamlet empiri
 • Skal kunne begrunde egen coaching praksis
 • Skal kunne reflektere over egen læring via refleksion og selviagttagelse
 • Skal kunne vurdere betydningen af magtforhold og etiske implikationer i kommunikation og coaching
 • Skal kunne forholde sig kritisk til teori og metoder i forhold til egne personlige udfordringer

Kompetencer:

 • Skal have tilegnet sig praktiske, kommunikative coaching kompetencer i forhold til individer og teams
 • Skal kunne omsætte viden og færdigheder i forhold til coaching i en kommunikativ praksis
 • Skal have tilegnet sig forskellige coaching redskaber med fokus på anerkendende strategier
 • Skal kunne skabe en klar kobling mellem teori og egen praksis i forskellige kontekster 

Indhold:

 • Coaching metoder og værktøjer i forhold til individuel og teambaseret coaching
 • Teoretiske og metodiske perspektiver på coaching – herunder magtbegrebet og etiske implikationer
 • Indsigt i forskellige kontekster og positioner i forhold til coaching
 • Øget selvbevidsthed, selviagttagelse og refleksioner i forhold til egen coachpraksis og -stil
 • Kobling af teori, metoder og værktøjer i forhold til den enkeltes organisatoriske hverdag

Eksamen:
Eksamen i modulet Coaching – læring og udvikling foregår altid som en individuel eksamen.
 

Hvordan bedømmes jeg på modulet?

Eksamen i modulet Coaching – læring og udvikling foregår altid som en individuel eksamen.