Gå til hovedindhold
 • Uddannelse
 • Efter- og videreuddannelse
 • Forskning
 • Om UC SYD
 • Uddannelser og kurser For dig, der leder efter et kursus, et modul eller en uddannelse på diplom- eller akademiniveau

Ved du, hvad du leder efter, kan du søge direkte i vores database

 • Om UC SYD Hvem er vi? Læs alt om UC SYD her.
 • Job ved UC SYD Find ledige stillinger, og hør hvordan det er at arbejde på UC SYD.
 • Presse Vi giver dig oversigten over alle vores pressehistorier.

Modul

Akademiuddannelse i ledelse

Coaching og konflikthåndtering

UC SYD Efter- og videreuddannelse

Udbyder: Modul

Lokation: Aabenraa

Lær hvordan du kan håndtere konflikter og vejlede medarbejdere professionelt

 • Få praktisk psykologisk forståelse og de rigtige ledelsesmæssige kompetencer til at coache medarbejdere i konfliktsituationer.
 • Lær konflikthåndtering ved at bruge konkrete kommunikative teorier, modeller og værktøjer.

Hvordan håndterer I konflikter på arbejdspladsen? Det er i virkeligheden er simpelt spørgsmål, men svaret er ikke altid så let. Nogle gange fordi det ikke er formaliseret, og andre gange fordi der ikke er de relevante kompetencer i organisationen. Med dette modul får du kompetencer til både at løse konflikter, vejlede medarbejdere og i også til at se og løse konflikter, inden de opstår.

Når du skal løse en konflikt eller mediere imellem afdelinger eller individer, så kræver det en helt bestemt værktøjskasse. Den vil du få på dette modul. Med udgangspunkt i psykologiske og kommunikative teorier og metoder vil du arbejde med konkrete problemer, som ligner dem, du vil møde på din arbejdsplads. Nogle gange vil du støde på konflikter, som er meget komplekse. Derfor vil du lære at identificere personprofiler og relationer, som kan være grobund for en potentiel konflikt. Det er alsidige værktøjer, som du vil kunne bruge i din daglige gang som leder.

Ved modulets afslutning vil du både kunne facilitere coaching, mediation, forhandling og gruppeprocesser som konflikthåndtering. Men værktøjerne er bare én ting – det mindset og blik for sociale dynamikker, som du udvikler, er mindst lige så vigtigt.

Det får du indsigt i på dette modul: 

 • Lær coaching, teorier, modeller og værktøjer, som kan bruges til at håndtere konflikter i en organisatorisk kontekst.
 • Hvordan forskellige personprofiler og relationer påvirker en potentiel konflikts opståen og udvikling.
 • Hvordan du kan konflikthåndtere ved at anvende konkrete kommunikative teorier, modeller og værktøjer.
 • Lær at udføre konflikthåndtering og coaching i den organisatoriske ramme, som du er stillet i.
 • Lær at mestre praktisk psykologisk forståelse, mindsettet og de ledelsesmæssige kompetencer.

Modulet et et valgfrit modul på Akademiuddannelsen i ledelse, men kan også tages selvstændigt.

Hvem henvender modulet sig til?

Vil du gerne hjælpe medarbejdere eller afdelinger med at løse deres konflikter på en konstruktiv og positiv facon? Så er dette modul et godt valg for dig.

Adgangskrav

For at blive optaget på modulet skal du have gennemført en studie- eller erhvervsforberedende uddannelse, som for eksempel en gymnasial uddannelse eller en erhvervsuddannelse (EUD).

Derudover skal du have mindst to års relevant erhvervserfaring efter gennemført adgangsgivende uddannelse.

Har du andre eller tilsvarende forudsætninger, kan du optages på baggrund af en individuel kompetencevurdering. Læs mere om individuel kompetencevurdering.

Det står der i studieordningen

ECTS: 10

Formål 
Det er formålet, at den studerende udvikler sine evner inden for konflikthåndtering.
Det er ligeledes formålet, at den studerende kan anvende forskellige kommunikative redskaber i praksis – herunder eksempelvis coaching, mediation, forhandling og gruppeprocesser for at konflikthåndtere

Viden og forståelse 

 • Skal have viden om relevante teorier, metoder og dialogværktøjer, som kan bruges til at håndtere konflikter i en organisatorisk kontekst
 • Skal have forståelse for forskellige personprofilers og relationers betydning for en potentiel konflikts opståen og udvikling. Færdigheder 
 • Skal kunne vurdere og analysere praksisnære problemstillinger i forbindelse med organisatoriske konflikter og uenigheder 
 • Skal kunne anvende centrale metoder og redskaber, der knytter sig til forhandling og konflikthåndtering på individ/afdeling og på teamniveau. 

Kompetence 

 • Skal kunne tage kritisk stilling til, hvilke konflikthåndteringsmetoder, der er relevante at bruge i egen organisation 
 • Skal kunne bruge fagets teorier og metoder til at udvikle sine evner til at håndtere konflikter og uenigheder i egen ledelsespraksis på et reflekteret grundlag
 • Skal kunne anvende forskellige konflikthåndteringsmetoder og –teknikker til at skabe læring og udvikling i egen organisation. 

Indhold 

 • Coaching, teorier, modeller, værktøjer 
 • Konflikthåndtering, teorier, modeller, værktøjer
 • Kommunikative teori, modeller værktøjer 
 • Den organisatoriske ramme omkring konflikthåndtering og coaching 
 • Psykologien – mindsettet og de ledelsesmæssige/medarbejdermæssig kompetencer
Hvordan bedømmes jeg på modulet?

Ved modulet afslutning skal du skrive en individuel erhvervscase, som du efterfølgende skal forsvare mundtligt, hvor du bliver bedømt efter 7-trinsskalaen. Erhvervscasen indgår med en helhedsvurdering som en del af bedømmelsen, og der vil være intern censur på både projekt og eksamen.

Tag uddannelsen på tre måder

Du kan tage en Akademiuddannelse i ledelse på tre forskellige måder. Vælg derfor, om det er online, blended learning eller fast track, der matcher dine behov bedst.

Online undervisning

Tag uddannelsen 100% online

Med en online undervisningsform skal du ikke møde fysisk op til undervisning, men blot deltage i undervisningen online. Det giver dig en stor grad af fleksibilitet.

Denne studieform er derfor for dig, der har brug for ekstra fleksibilitet for at gennemføre uddannelsen, eller dig som bor langt fra dér, hvor vi udbyder de forskellige moduler, og derfor ikke har mulighed for at møde op fysisk.

Du får større mulighed for selv at planlægge, hvor og hvornår du studerer, og du skal afsætte mindre tid til studiegruppearbejde og fastlagt undervisning. Det giver dig mere tid til at fordybe dig i det faglige stof på egen hånd og afprøve det i praksis. 

Når du studerer online, skal du derfor være indstillet på at studere mere på egne hånd. Det vil sige, at du skal kunne motivere dig selv og have selvdisciplin.

Online undervisning giver dig flere fordele:

 • Du kan i højere grad selv planlægge, hvor og hvornår det bedst passer dig at studere.
 • Fokus på at lære det faglige stof og prøve det af i din egen praksis.
 • Mindre tid på gruppearbejde og mere tid på egen fordybelse.

Undervisningen foregår bl.a. ved at:

 • Underviseren holder oplæg online.
 • Underviseren laver videoer og podcasts, som du ser og hører online.
 • Du har dialog og øvelser med dine medstuderende online.
 • Du læser litteratur inden undervisningen.
 • Underviseren forbereder øvelser, som du laver mellem undervisningsdagene.
 • Du skriver mindre opgaver, som du uploader på vores online læringsplatform.
 • Du får feedback fra dine medstuderende og din underviser.
Blended learning

Primært fysisk fremmødeundervisning

Med blended learning møder du primært fysisk op til undervisning, mens to af dine undervisningsdage vil foregå som online undervisning.

Denne studieform er for dig, der lærer bedst ved at snakke og interagere med dine medstuderende og sammen afprøve teorier og metoder. Du skal kunne afsætte seks dage til fysisk fremmødeundervisning og to dage til online undervisning. Men imellem undervisningsdagene får du rig mulighed for at reflektere over teorier og metoder og afprøve øvelser i praksis, da undervisningen er bredt ud over en længere periode, end hvis du vælger studieformen Fast Track.

Blended learning giver dig flere fordele:

 • Du kan skabe dig et godt netværk med dine medstuderende.
 • Dette netværk kan du også bruge efter din uddannelse.
 • Du lærer teorier og metoder ved at snakke og interagere med dine medstuderende.
 • Du har tid til at reflektere over nye teorier og metoder imellem undervisningsdagene og lave øvelser i din egen virksomhed.

Undervisningen foregår bl.a. ved at:

 • Underviseren holder oplæg, og I laver øvelser ud fra cases.
 • Du deltager i gruppearbejde, hvor I sammen kan reflektere over det faglige stof.
 • Du får feedback.
 • Du skal læse litteratur inden undervisningen.
 • Du imellem undervisningsdagene laver øvelser i din egen virksomhed og mødes med din studiegruppe.
Fast track

Blended learning - men på den halve tid

Studieformen fast track fungerer på helt samme måde som blended learning, men her studerer du på kortere tid og derfor meget mere intensivt.

Du får mange af de samme fordele, og undervisningen foregår på samme måde, men du skal være indstillet på at nå det samme på cirka den halve tid. Du skal altså stadig møde op til seks undervisningsdage, deltage i to online undervisningsdage og lave studiegruppearbejde og øvelser i egen virksomhed herimellem. Du studerer derfor intensivt og kommer derfor også hurtigere igennem din uddannelse.

Denne studieform er for dig, der lærer bedst ved at snakke og interagere med dine medstuderende, dig som ønsker at skabe et netværk med ligesindede, og dig som samtidig har tiden til at læse en uddannelse intensivt på kort tid.

Fast track giver dig flere fordele:

 • Du kan skabe dig et godt netværk med dine medstuderende.
 • Dette netværk kan du også bruge efter din uddannelse.
 • Du lærer teorier og metoder ved at snakke og interagere med dine medstuderende.
 • Du gennemfører hurtigere din uddannelse.

Undervisningen foregår bl.a. ved at:

 • Underviseren holder oplæg, og I laver øvelser ud fra cases.
 • Du deltager i gruppearbejde, hvor I sammen kan reflektere over det faglige stof.
 • Du får feedback.
 • Du skal læse litteratur inden undervisningen.
 • Du imellem undervisningsdagene laver øvelser i din egen virksomhed og mødes med din studiegruppe.

Tilmeld dig her

Der er i øjeblikket ikke åben for tilmelding til modulet.