Gå til hovedindhold
 • Uddannelse
 • Efter- og videreuddannelse
 • Forskning
 • Om UC SYD
 • Uddannelser og kurser For dig, der leder efter et kursus, et modul eller en uddannelse på diplom- eller akademiniveau

Ved du, hvad du leder efter, kan du søge direkte i vores database

 • Om UC SYD Hvem er vi? Læs alt om UC SYD her.
 • Job ved UC SYD Find ledige stillinger, og hør hvordan det er at arbejde på UC SYD.
 • Presse Vi giver dig oversigten over alle vores pressehistorier.

Demens, omsorg og aktivitet

UC SYD Efter- og videreuddannelse

Udbyder: Modul

Uddannelse: Den sociale diplomuddannelse

ECTS: 10

Fagområde: Demens

Tilmeld

Lær at skabe en helhedsorienteret indsats for mennesker med demens 

 • Få viden om og indsigt i demens. 
 • Lær at udvikle og implementere en helhedsorienteret indsats for mennesker med demens og pårørende. 

Som professionel på socialområdet har du brug for en særlig viden og indsigt, når du skal hjælpe mennesker med demens og deres pårørende. Du har ansvaret for at udvikle og skabe aktiviteter, som giver mening for den, der er ramt af demens og de pårørende. Det kræver meget af dig. Du får et tæt samarbejde med den demente og de pårørende. Derfor skal du udvise god dømmekraft og håndtere uforudsigelige situationer som følge af demens. Og det er nødvendigt, at du kan formidle en helhedsorienteret indsats for dem.  

På modulet Demens, omsorg og aktivitet får du en grundlæggende indsigt i demens. Du får et grundlag for at forstå sygdommen, hvordan den påvirker det enkelte menneske, dennes hverdag og de pårørende. Du bliver rustet til at arbejde med borgerinddragelse og indsigt i, hvordan du arbejder med en personcentreret tilgang. Desuden vil du få viden om, hvilke socialpædagogiske metoder og aktiviteter, du kan bruge med den demente og de pårørende.   

Alt i alt bliver du klædt på til et tæt og professionelt samarbejde med mennesker med demens og deres pårørende, hvor du bedst muligt kan møde dem og skabe aktiviteter, som giver mening.   

Det lærer du på modulet: 

 • Om demens. 
 • Om borgerinddragelse og den personcentrerede tilgang. 
 • Om aktiviteter og socialpædagogiske metoder. 
 • At formidle en helhedsorienteret indsats for et menneske med demens, pårørende og samarbejdspartnere. 

Modulet er et valgmodul på Den sociale diplomuddannelse, men kan også tages selvstændigt.

Har du spørgsmål vedrørende modulet, er du meget velkommen til at kontakte Lene-Theresa Hansen

Hvem henvender modulet sig til? 

Modulet er målrettet alle, der arbejder professionelt med demens.

Adgangskrav 

For at blive optaget på modulet skal du som minimum have afsluttet en kort videregående uddannelse på niveau med en erhvervsakademiuddannelse eller en akademiuddannelse, som f.eks. administrationsøkonom, miljøteknolog eller akademiuddannelse i beskæftigelse.
En professionsbacheloruddannelse eller universitetsbachelor giver dig derfor også adgang til modulerne på diplomniveau.

Derudover forudsætter optagelse på diplomuddannelserne mindst to års relevant erhvervserfaring efter gennemført adgangsgivende uddannelse.

Har du andre eller tilsvarende forudsætninger, kan du optages på baggrund af en individuel kompetencevurdering. Læs mere om individuel kompetencevurdering.

Det står der i studieordningen

Formål: 

At den studerende opnår viden, færdigheder og kompetencer til at kunne udvikle og implementere en helhedsorienteret indsats for borgeren med demens og pårørende. 

Indhold: 

 • Demens. 
 • Borgerinddragelse. 
 • Personcentreret tilgang. 
 • Aktiviteter og socialpædagogiske metoder. 

Læringsmål: 

Viden 

Den studerende 

 • skal have viden om teori og metoder i en personcentreret indsats for borgeren med demens og dennes pårørende samt viden om symptomer på demens og udredningsprocedurer. 
 • skal have viden om metoder til at skabe meningsfyldte aktiviteter i samarbejdet med borgeren med demens og pårørende. 
 • skal kunne forstå og reflektere over, hvorledes demens indvirker på borgerens adfærd og hverdagsliv. 

Færdigheder 

Den studerende 

 • skal kunne anvende metoder til at kommunikere og arbejde personcentreret og omsorgsfuldt med borgeren med demens og pårørende samt opspore symptomer på demens og forebygge uhensigtsmæssig adfærd hos borgeren med demens. 
 • skal kunne vurdere, udvælge og igangsætte meningsfulde aktiviteter sammen med borgeren med demens og dennes pårørende. 
 • skal kunne formidle en helhedsorienteret indsats for borgeren med demens, pårørende og samarbejdspartnere. 

Kompetencer 

Den studerende 

 • skal kunne udvise god dømmekraft og håndtere uforudsigelige situationer med borgeren med demens. 
 • skal selvstændigt kunne tage ansvar for udvikling og planlægning af meningsfulde aktiviteter i samarbejde med borgeren med demens, pårørende og i et tværprofessionelt samarbejde. 
 • Skal kunne udvikle egen praksis med en helhedsorienteret indsats over for borgeren med demens.