Gå til hovedindhold
 • Uddannelse
 • Efter- og videreuddannelse
 • Forskning
 • Om UC SYD
 • Uddannelser og kurser For dig, der leder efter et kursus, et modul eller en uddannelse på diplom- eller akademiniveau

Ved du, hvad du leder efter, kan du søge direkte i vores database

 • Om UC SYD Hvem er vi? Læs alt om UC SYD her.
 • Job ved UC SYD Find ledige stillinger, og hør hvordan det er at arbejde på UC SYD.
 • Presse Vi giver dig oversigten over alle vores pressehistorier.

Demens, omsorg og aktivitet

UC SYD Efter- og videreuddannelse

Udbyder: Modul

Uddannelse: Den sociale diplomuddannelse

ECTS: 10

Fagområde: Demens

Tilmeld

Vær med til at skabe en meningsfuld og tryg hverdag for borgere med demens og deres familie

 • Få den nyeste viden om demenssygdom og dens påvirkning af både hjernen og adfærd.
 • Lær konkrete tilgange og aktiviteter, som du kan bruge i dit faglige arbejde med borgere med demens.
 • Bliv i stand til bedst muligt at formidle en helhedsorienteret indsats til pårørende og samarbejdspartnere.

Ønsker du at hjælpe nogle af de godt 87.000 mennesker, som lever med demens i Danmark? Så har du brug for både viden og konkrete kompetencer, som du kan anvende i mødet med demente borgere og deres familier og netværk. Det vil du få på modulet i demens, omsorg og aktivitet.

Demens påvirker hjernen og dens funktioner. Men hvordan kan du håndtere de forandringer og være med til at forudse og i nogle tilfælde forebygge uhensigtsmæssige forandringer? Det kan eksempelvis være ved praktiske personcentrerede aktiviteter, som er tilrettelagt borgeren og dennes funktionsniveau. På den måde kan du være med til at styrke og vedligeholde funktioner og skabe en tryg og meningsfuld hverdag for borgeren.

I dit arbejde med omsorg for borgere med demens er det selvfølgelig også nødvendigt at inddrage familie og eventuelle samarbejdspartnere. Derfor vil din undervisning på modulet også fokusere på, hvordan du kan formidle dit faglige arbejde, så det bliver forståeligt for lægfolk.

Det får du indsigt i på dette modul:

 • Få den nyeste viden om den personcentrerede indsats for borgeren med demens og dennes pårørende.
 • Hvilke meningsfulde aktiviteter du kan igangsætte for og med borgere med demens, og hvilken effekt det kan have.
 • Lær at kommunikere hensigtsmæssigt med borgere med demens samt at opspore symptomer på demens og forebygge uhensigtsmæssig adfærd hos borgeren med demens.
 • Bliv i stand til at formidle den helhedsorienterede indsats for borgeren med demens, pårørende og eventuelle samarbejdspartnere med viden om etik og dilemmaer i svære situationer.  
 • Lær at udvikle din egen praksis samt at reflektere over, hvordan demens påvirker borgerens hverdag og adfærd.

Modulet er et valgmodul på Den sociale diplomuddannelse, men kan også tages selvstændigt.

Hvem henvender modulet sig til?

Måske arbejder du allerede med mennesker med demens, eller du ønsker at specialisere dig i området. Med dette modul bliver du klædt på til at yde professionel omsorg for mennesker med demens, så de kan få en tryg og meningsfuld hverdag.

Adgangskrav

For at blive optaget på modulet skal du som minimum have afsluttet en kort videregående uddannelse på niveau med en erhvervsakademiuddannelse eller en akademiuddannelse, som f.eks. administrationsøkonom, miljøteknolog eller akademiuddannelse i beskæftigelse.

En professionsbacheloruddannelse eller universitetsbachelor giver dig derfor også adgang til modulerne på diplomniveau.

Derudover forudsætter optagelse på diplomuddannelserne mindst to års relevant erhvervserfaring efter gennemført adgangsgivende uddannelse.

Har du andre eller tilsvarende forudsætninger, kan du optages på baggrund af en individuel kompetencevurdering. Læs mere om individuel kompetencevurdering.

Det står der i studieordningen

Formål:
At den studerende opnår viden, færdigheder og kompetencer til at kunne udvikle og implementere en helhedsorienteret indsats for borgeren med demens og pårørende.

Indhold:

 • Demens 
 • Borgerinddragelse 
 • Personcentreret tilgang 
 • Aktiviteter og socialpædagogiske metoder

Læringsmål:
Viden
Den studerende 

 • Skal have viden om teori og metoder i en personcentreret indsats for borgeren med demens og dennes pårørende samt viden om symptomer på demens og udredningsprocedurer 
 • Skal have viden om metoder med henblik på at skabe meningsfulde aktiviteter i samarbejdet med borgeren med demens og pårørende 
 • Skal kunne forstå og reflektere over, hvorledes demens indvirker på borgerens adfærd og hverdagsliv 

Færdigheder 
Den studerende 

 • Skal kunne anvende metoder til at kommunikere og arbejde personcentreret i omsorg med borgeren med demens og pårørende samt opspore symptomer på demens og forebygge uhensigtsmæssig adfærd hos borgeren med demens 
 • Skal kunne vurdere, udvælge og igangsætte meningsfulde aktiviteter sammen med borgeren med demens og dennes pårørende 
 • Skal kunne formidle en helhedsorienteret indsats for borgeren med demens, pårørende og samarbejdspartnere 

Kompetencer 
Den studerende 

 • Skal kunne udvise god dømmekraft og håndtere uforudsigelige situationer med borgeren med demens 
 • Skal selvstændigt kunne tage ansvar for udvikling og planlægning af meningsfulde aktiviteter i samarbejde med borgeren med demens, pårørende og i et tværprofessionelt samarbejde 
 • Skal kunne udvikle egen praksis med en helhedsorienteret indsats for borgeren med demens