Gå til hovedindhold
 • Uddannelse
 • Efter- og videreuddannelse
 • Forskning
 • Om UC SYD
 • Uddannelser og kurser For dig, der leder efter et kursus, et modul eller en uddannelse på diplom-, akademi- eller masterniveau

Ved du, hvad du leder efter, kan du søge direkte i vores database

 • Om UC SYD Hvem er vi? Læs alt om UC SYD her.
 • Find os Adresser og kontaktoplysninger - du finder det hele her.
 • Job ved UC SYD Find ledige stillinger, og hør hvordan det er at arbejde på UC SYD.
 • Presse Vi giver dig oversigten over alle vores pressehistorier.

Den pædagogiske læreplan og udvikling af læringsmiljøer i dagtilbud

UC SYD Efter- og videreuddannelse

Udbyder: Modul

Uddannelse: Pædagogisk diplomuddannelse

ECTS: 10

Fagområde: Stærke dagtilbud

Tilmeld

Lær at koble din erfaring med strategier og værktøjer til at skabe faglig udvikling og samarbejde på din arbejdsplads 

 • Lær hvordan du udvikler og agerer i rollen som faglig ressourceperson og forandringsagent i dit dagtilbud. 
 • Lær om lovgivning, strategier og de strukturelle rammer, som du skal agere inden for, for at udvikle den pædagogiske læreplan og -grundlag. 

Hvordan bruger du bedst din pædagogiske erfaring og dine kompetencer til at skabe læringsfællesskaber, sparring og aktionslæring på din arbejdsplads? På dette modul får du svaret, når du gennemgår alt fra didaktisk teori til lovgivning, som kan kvalificere dine evner til at forholde dig analytisk og refleksivt til egen og andres praksis.  

Du får værktøjerne og den teoretiske forståelse til at skabe bedre pædagogiske læringsmiljøer, styrke læreplaner og evaluere praksis løbende. Og da den faglige sparring i hverdagen er vigtig for at skabe trivsel og læring for børnene, så fokuserer en del af modulet på, hvordan du kan skabe læreplaner og læringsfællesskaber. Den helhedsorienterede tilgang, som du lærer på modulet, er blandt andet med til at sikre sammenhængende læreplanstemaer, som vil give bedre mening for børnene og deres læring i hverdagen. 

Som forandringsagent i dagtilbuddet, vil du lære at bidrage til en evalueringskultur præget af meningsfuld dokumentation af sammenhængen mellem praksis i det pædagogiske læringsmiljø og børns trivsel, udvikling, dannelse og læring.  

Modulet er praktisk orienteret, og du vil få afprøvet din nye viden samt få faglig sparring med henblik på, at ny viden og nye kompetencer videreudvikles og forankres i din praksis. 

Det får du indsigt i på dette modul:  

 • Hvordan du udvikler og forankrer den styrkede pædagogiske læreplan i dagtilbud. 
 • Lær at sparre og samarbejde med kolleger og ledelse samt inddrage lokale indsatser og strategier, så I sammen kan skabe det bedst mulige læringsmiljø for børn. 
 • Hvordan du som forandringsagent kan være med til at skabe og forankre en evalueringskultur bestående af meningsfuld dokumentation af praksis i det pædagogiske læringsmiljø og børns trivsel, udvikling, dannelse og læring.

Modulet er et valgmodul på Pædagogisk diplom, men kan også tages selvstændigt.  

Hvem henvender modulet sig til? 

Står du for at fremme pædagogiske processer og forløb i institutionerne i kraft af din indsigt eller erfaring? Så er modulet Den pædagogiske læreplan og udvikling af læringsmiljøer i dagtilbud for dig. Her får du koblet din erfaring og indsigt med faglige værktøjer som læringsfællesskaber, tværfaglig sparring og aktionslæringsforløb, så du kan fremme faglig refleksion og udvikling i din daginstitution. På den måde kan du, alene eller sammen med din leder, bidrage systematisk til at fremme pædagogiske processer i institutionen. 

Adgangskrav 

For at blive optaget på modulet skal du som minimum have afsluttet en kort videregående uddannelse på niveau med en erhvervsakademiuddannelse eller en akademiuddannelse, som f.eks. administrationsøkonom, miljøteknolog eller akademiuddannelse i beskæftigelse.
En professionsbacheloruddannelse eller universitetsbachelor giver dig derfor også adgang til modulerne på diplomniveau.

Derudover forudsætter optagelse på diplomuddannelserne mindst to års relevant erhvervserfaring efter gennemført adgangsgivende uddannelse.

Har du andre eller tilsvarende forudsætninger, kan du optages på baggrund af en individuel kompetencevurdering. Læs mere om individuel kompetencevurdering.

Det står der i studieordningen 

Formål 

Diplommodulet vil tage udgangspunkt i den pædagogiske forståelse og indholdet fra den styrkede pædagogiske læreplan: Det pædagogiske grundlag, temabeskrivelserne og læringsmål. 

Kompetenceudviklingen vil bidrage til at udvikle pædagogernes faglige kompetencer gennem indsigt i og viden om faglig sparring, organisering af pædagogiske læringsmiljøer og rollen som faglig ressourceperson. Diplommodulet vil således kvalificere pædagogens evner til at forholde sig analytisk og refleksivt til egen og andres praksis samt til at tilrettelægge forløb i dagtilbuddet med fokus på faglig udvikling og styrkede læringsmiljøer. Kompetenceudviklingen vil bidrage til, at ny viden og en styrket faglighed bliver forankret og kontinuerligt videreudviklet i pædagogernes organisationer og praksis gennem fx læringsfællesskaber, tværfaglig sparring eller aktionslæringsforløb på tværs af dagtilbud og forvaltning.  

Læringsmål 

Diplommodulet udvikler det faglige fyrtårns kompetencer til at indgå som faglig ressourceperson og forandringsagent, der kan hjælpe lederen med at facilitere fornyelses- og forandringsprocesser af det pædagogiske arbejde på baggrund af den styrkede pædagogiske læreplan. Når deltagerne har afsluttet læringsforløbet er målet, at de 

 • kan bidrage til udvikling og forankring af den styrkede pædagogiske læreplan i dagtilbud. 
 • kan indgå i sparring med kolleger og ledelse om at undersøge, udvikle og evaluere pædagogiske læringsmiljøer. 
 • kan initiere et samarbejde om børns trivsel, udvikling, dannelse og læring med forældre og øvrige samarbejdspartnere. 
 • har viden om lovgivning, kommunale strategier og lokale indsatser vedrørende den pædagogiske læreplan, herunder det pædagogiske grundlag. 
 • har indsigt i læreplanens mål med afsæt i det brede læringsbegreb. 
 • har indsigt i strukturelle rammer og processuelle forholds betydning for alle børns læring i hverdagens rutiner, planlagte aktiviteter, leg og spontane situationer. 
 • kan, i samarbejde med kolleger og ledelse, organisere og arbejde helhedsorienteret med læreplanstemaerne, så de, set fra et barneperspektiv, er sammenhængende og tematisk forbundne. 
 • kan didaktisk tilrettelægge et pædagogisk læringsmiljø, der medtænker børns perspektiv og deltagelse, herunder inddragelse af børn i udsatte positioner. 
 • kan bidrage til en evalueringskultur præget af meningsfuld dokumentation af sammenhængen mellem praksis i det pædagogiske læringsmiljø og børns trivsel, udvikling, dannelse og læring. 
Hvordan foregår undervisningen? 

Modulet indeholder 40 timers undervisning, to vejledninger samt en afsluttende modulprøve. Der veksles mellem skemalagt undervisning, undersøgelse af egen praksis og arbejde i studiegrupper. Der skal bruges tid til læsning af tekster og arbejde med praksisopgaver til hver undervisningsgang. Desuden bør der arbejdes med understøttende strukturer på tværs af dagtilbud og forvaltning i form af fx læringsfællesskaber, netværk og/eller aktionslæringsforløb med henblik på at forankre læring fra modulet organisatorisk. Strukturen er tilrettelagt som 20% forberedelse, 30% undervisning og 50% faglig sparring og praktisk anvendelse af viden.