Gå til hovedindhold
 • Uddannelse
 • Efter- og videreuddannelse
 • Forskning
 • Om UC SYD
 • Uddannelser og kurser For dig, der leder efter et kursus, et modul eller en uddannelse på diplom- eller akademiniveau

Ved du, hvad du leder efter, kan du søge direkte i vores database

 • Om UC SYD Hvem er vi? Læs alt om UC SYD her.
 • Job ved UC SYD Find ledige stillinger, og hør hvordan det er at arbejde på UC SYD.
 • Presse Vi giver dig oversigten over alle vores pressehistorier.

Design for Change

UC SYD Efter- og videreuddannelse

Udbyder: Modul

Uddannelse: Diplomuddannelse i projektledelse

ECTS: 5

Fagområde: Valgmoduler på Diplom i projektledelse

Tilmeld
Missing custom block.

Lær hvordan du skaber forandring med nye moderne forretningsmodeller

 • Få indsigt i nye værdibaserede- og samfundsorienterede forretningsmodeller

At skabe forandring er en af de sværeste ledelsesdiscipliner overhovedet. Men hvad nu, hvis du fik en række innovationsmetoder og tilgange til at facilitere forandringen, så den blev organisk i stedet for påtaget? Med dette modul vil du lære netop den disciplin og få det afprøvet på en konkret virksomhed.

På modulet vil du stifte bekendtskab med nogle af de nyeste forretningsmodeller som f.eks. social entrepeneurship, co-creation og andre kollaborative forretningsmodeller. Med dem kan du få nye perspektiver på services og virksomheder. Modulet er selvfølgelig praksisorienteret, og du kommer derfor til at gennemføre et konkret innovationsprojekt for en given virksomhed. 

Din nye viden fra modulet behøver selvfølgelig ikke kun at blive anvendt på allerede eksisterende virksomheder eller services. Du kan også bruge den til at skabe radikal innovation eller nye forretningsområder for dig selv eller samarbejdspartnere.

Det får du indsigt i på dette modul:

 • Lær om værdibaseret og samfundsorienteret virksomheds- og forretningsudvikling.
 • Forstå de nye tendenser indenfor markedet for sociale og værdibaserede ydelser, services og communities.
 • Hvordan forskellige metoder og modeller kan bruges til at inddrage brugere, borgere og kunder til samskabelse og co-creation.
 • Lær at anvende kollaborative forretningsmodeller eller socialt entreprenørskab i dit arbejde.

Modulet er et valgfrit modul på Diplom i projektledelse, men kan også tages selvstændigt.

Hvem henvender modulet sig til?

Du har allerede ledelseserfaring, men vil gerne lære nogle af de nyeste sociale- og samfundsbaserede forretningsmodeller.

Adgangskrav

For at blive optaget på modulet skal du som minimum have afsluttet en kort videregående uddannelse på niveau med en erhvervsakademiuddannelse eller en akademiuddannelse, som f.eks. administrationsøkonom, miljøteknolog eller akademiuddannelse i beskæftigelse.

En professionsbacheloruddannelse eller universitetsbachelor giver dig derfor også adgang til modulerne på diplomniveau.

Derudover forudsætter optagelse på diplomuddannelserne mindst to års relevant erhvervserfaring efter gennemført adgangsgivende uddannelse.

Har du andre eller tilsvarende forudsætninger, kan du optages på baggrund af en individuel kompetencevurdering. Læs mere om individuel kompetencevurdering.

Det står der i studieordningen

Formål:
Modulet skal give den studerende praksisnær viden, færdigheder og kompetencer i at gennemføre samfundsnyttige innovationer, co-creation, kollaborative forretningsmodeller og socialt entrepreneurship, baseret på markedsdrevne holdbare forretningsmodeller.

Læringsmål:
Viden og forståelse
Den studerende skal:

 • have viden om teoretiske centrale begreber, særlige forhold for værdibaseret, samfundsorienteret virksomheds- og forretningsudvikling
 • have viden om de nyeste tendenser indenfor markedet for sociale og værdibaserede ydelser, services og communities
 • have viden om metoder og modeller til inddragelse af brugere, borgere og kunder til samskabelse / co-creation.

Færdigheder
Den studerende skal kunne:

 • analysere en eksisterende service udfra en kollaborativ, samskabende og værdibaseret tilgang, med fokus på forandringsdesign
 • gennemføre en økonomisk analyse med fokus på samfundsværdier, markedspotentiale og teknologiske muligheder for skalering
 • vurdere et produkt og dets samlede økonomiske værdikæde udfra designteoretiske paradigmer

Kompetencer
Den studerende skal:

 • baseret på en praksisnær indsigt, og et teoretisk fundament kunne vælge teorier og processer samt tilpasse og anvende disse i et konkret innovationsprojekt for en given konkret virksomhed.
 • kunne indgå i tværfagligt arbejde med fokus på innovation og produktudvikling med cirkulære og deleøkonomiske fordele som omdrejningspunkt

Indhold i undervisningsforløbet:

 • Værdibaseret, samfundsorienteret virksomheds- og forretningsudvikling
 • Tendenser indenfor markedet for sociale og værdibaserede ydelser, services og communities
 • Metoder og modeller til inddragelse af brugere, borgere og kunder til samskabelse / cocreation
 • Kollaborative forretningsmodeller
 • Socialt entreprenørskab
Hvordan bedømmes jeg på modulet?

Din eksamen kan gennemføres som individuel eksamen eller gruppeeksamen