Gå til hovedindhold
 • Uddannelse
 • Efter- og videreuddannelse
 • Forskning
 • Om UC SYD
 • Uddannelser og kurser For dig, der leder efter et kursus, et modul eller en uddannelse på diplom- eller akademiniveau

Ved du, hvad du leder efter, kan du søge direkte i vores database

 • Om UC SYD Hvem er vi? Læs alt om UC SYD her.
 • Job ved UC SYD Find ledige stillinger, og hør hvordan det er at arbejde på UC SYD.
 • Presse Vi giver dig oversigten over alle vores pressehistorier.

Modul 3: Det strategiske lederskab

UC SYD Efter- og videreuddannelse

Udbyder: Modul

Bliv en mere strategisk bevidst leder, og lær at omsætte strategi til handling

 • Lær strategiske ledelsesteorier og -modeller, som du kan bruge i dit arbejde.
 • Få erfaring med at arbejde med både teori og metode, som kan styrke udvikling og implementering af strategier i din organisation.

Vil du gerne have mere overblik i din rolle som leder og omsætte det til strategisk handlekraft og praksis? På modulet i strategisk lederskab vil du arbejde med en række strategiske tilgange til ledelse, som vil få dig til at reflektere, og som vil udvikle din forståelse af din egen praksis.

Ledelse kan både være praktisk og strategisk – og din ledelse afhænger ofte af, hvor du er placeret i organisationen. Men som leder vil det være din styrke, at du mestrer både det praktiske og det strategiske. Derfor vil du få en grundig indføring i det strategiske fundament for ledelse og få mulighed for at reflektere og omsætte din viden ved hjælpe af praksisnære problemstillinger, som du skal formidle løsningsmuligheder på. Her vil du også blive udfordret i din evne til at inddrage organisationens værdisæt, afdelingens kompetencer og relationer til interessenterne.

Ved modulets afslutning vil du kunne anvende fagets teorier og modeller i forbindelse med udarbejdelse af praktiske løsningsforslag, så de kan afprøves og implementeres i praksis. Du vil både kunne realisere strategiske mål, men også kunne spille ind i forhold til at forbedre eller udvikle nuværende målsætninger i organisationen.

Det får du indsigt i på dette modul: 

 • Lær en række strategiske teorier og modeller, som du kan anvende direkte i dit arbejde.
 • Hvordan du laver strategisk analyse, udvikling og implementering i din organisation.
 • Lær at udvikle ledelsesprocesser, der omsætter strategien til praksis.
 • Få en introduktion til forandringsprocesser og forandringsledelse.
 • Styrk og udvikl dit personlige, analyserende og autentiske lederskab.
 • Lær at anvende en række metoder med fokus på metodetriangulering, teori, data og analyse.

Modulet et et obligatorisk modul på Akademiuddannelsen i ledelse, men kan også tages selvstændigt.

Hvem henvender modulet sig til?

Modulet er for dig, der har praktisk erfaring med ledelse, men som måske gerne vil have værktøjerne til at arbejde mere overordnet og målrettet med strategi og ledelse. Med din viden fra dette modul kan du være med til at skabe værdi og løbende forbedring i organisationen.

Adgangskrav

For at blive optaget på modulet skal du have gennemført en studie- eller erhvervsforberedende uddannelse, som for eksempel en gymnasial uddannelse eller en erhvervsuddannelse (EUD).

Derudover skal du have mindst to års relevant erhvervserfaring efter gennemført adgangsgivende uddannelse.

Har du andre eller tilsvarende forudsætninger, kan du optages på baggrund af en individuel kompetencevurdering. Læs mere om individuel kompetencevurdering.

Det står der i studieordningen

Formål 
Det er formålet at den studerende gennem refleksion over teori og praksis udvikler sin forståelse for det strategiske lederskabs processer, vilkår og perspektiver. Den studerende skal kunne identificere strategiske problemstillinger i en praktisk kontekst og gennem anvendelse af fagets teorier og metoder være i stand til at tage aktivt del i udarbejdelse af løsningsforslag. 

Viden og forståelse 

 • Skal have viden om fagområdets anvendelse af teori og metode inden for strategianalyse, strategiudvikling og strategiimplementering. 
 • Skal have viden og forståelse for lederskabets virkning på den strategiske handlekraft. 
 • Skal forstå virkninger af konkret ledelsespraksis i forbindelse med strategiske tiltag og udviklingsprocesser såvel på det organisatoriske plan som på det personlige. 

Færdigheder 

 • Skal kunne anvende centrale metoder og teorier, der knytter sig til den strategirelaterede del af lederens opgaver på det aktuelle ledelsesniveau. 
 • Skal gennem praksisnærer problemstillinger beskrive, analyser og vurderer en given organisations strategiske intention, situation og udviklingsbehov. 
 • Skal i lyset af organisationens strategi kunne identificere udviklingsbehov i egen afdeling. 
 • Skal på basis af refleksion over eget lederskab kunne redegøre for, hvorledes udviklingsmæssige tiltag kan iværksættes i egen afdeling. 
 • Skal kunne formidle praksisnære problemstillinger og løsningsmuligheder under iagttagelse af organisationens værdisæt, afdelingens kompetenceområde og relationer til interessenter. 
 • Skal kunne metodetriangulere – altså kombinere forskellige analyseformer til afdækning af en konkret problemstilling. 

Kompetence 

 • Skal kunne identificere problemstillinger på det strategiske ledelsesniveau i en praktisk kontekst. 
 • Skal kunne anvende fagets teorier og modeller i forbindelse med udarbejdelse af praktiske løsningsforslag på en måde, så disse kan afprøves og eventuelt implementeres i praksis. 
 • Skal kunne deltage aktivt i at realisere organisationens mål ved at bidrage med input til strategien, og til at kunne gennemføre strategiunderstøttende forandringer.

Indhold 

 • Strategiske teorier og modeller 
 • Strategisk analyse, udvikling og implementering 
 • Udvikling af ledelsesprocesser, der omsætter strategien til praksis
 • Forandringsprocesser og forandringsledelse 
 • Personligt, analyseret og autentisk lederskab
 • Metode med fokus på metodetriangulering, teori, data og analyse.
Hvordan bedømmes jeg på modulet?

Ved modulet afslutning skal du skrive en individuel længere rapport, som du efterfølgende skal forsvare mundtligt, hvor du bliver bedømt efter 7-trinsskalaen. Det lange projekt indgår med en helhedsvurdering som en del af bedømmelsen, og der vil være ekstern censur på både projekt og eksamen.

Tag uddannelsen på tre måder

Du kan tage en Akademiuddannelse i ledelse på tre forskellige måder. Vælg derfor, om det er online, blended learning eller fast track, der matcher dine behov bedst.

Online undervisning

Tag uddannelsen 100% online

Med en online undervisningsform skal du ikke møde fysisk op til undervisning, men blot deltage i undervisningen online. Det giver dig en stor grad af fleksibilitet.

Denne studieform er derfor for dig, der har brug for ekstra fleksibilitet for at gennemføre uddannelsen, eller dig som bor langt fra dér, hvor vi udbyder de forskellige moduler, og derfor ikke har mulighed for at møde op fysisk.

Du får større mulighed for selv at planlægge, hvor og hvornår du studerer, og du skal afsætte mindre tid til studiegruppearbejde og fastlagt undervisning. Det giver dig mere tid til at fordybe dig i det faglige stof på egen hånd og afprøve det i praksis. 

Når du studerer online, skal du derfor være indstillet på at studere mere på egne hånd. Det vil sige, at du skal kunne motivere dig selv og have selvdisciplin.

Online undervisning giver dig flere fordele:

 • Du kan i højere grad selv planlægge, hvor og hvornår det bedst passer dig at studere.
 • Fokus på at lære det faglige stof og prøve det af i din egen praksis.
 • Mindre tid på gruppearbejde og mere tid på egen fordybelse.

Undervisningen foregår bl.a. ved at:

 • Underviseren holder oplæg online.
 • Underviseren laver videoer og podcasts, som du ser og hører online.
 • Du har dialog og øvelser med dine medstuderende online.
 • Du læser litteratur inden undervisningen.
 • Underviseren forbereder øvelser, som du laver mellem undervisningsdagene.
 • Du skriver mindre opgaver, som du uploader på vores online læringsplatform.
 • Du får feedback fra dine medstuderende og din underviser.
Blended learning

Primært fysisk fremmødeundervisning

Med blended learning møder du primært fysisk op til undervisning, mens to af dine undervisningsdage vil foregå som online undervisning.

Denne studieform er for dig, der lærer bedst ved at snakke og interagere med dine medstuderende og sammen afprøve teorier og metoder. Du skal kunne afsætte seks dage til fysisk fremmødeundervisning og to dage til online undervisning. Men imellem undervisningsdagene får du rig mulighed for at reflektere over teorier og metoder og afprøve øvelser i praksis, da undervisningen er bredt ud over en længere periode, end hvis du vælger studieformen Fast Track.

Blended learning giver dig flere fordele:

 • Du kan skabe dig et godt netværk med dine medstuderende.
 • Dette netværk kan du også bruge efter din uddannelse.
 • Du lærer teorier og metoder ved at snakke og interagere med dine medstuderende.
 • Du har tid til at reflektere over nye teorier og metoder imellem undervisningsdagene og lave øvelser i din egen virksomhed.

Undervisningen foregår bl.a. ved at:

 • Underviseren holder oplæg, og I laver øvelser ud fra cases.
 • Du deltager i gruppearbejde, hvor I sammen kan reflektere over det faglige stof.
 • Du får feedback.
 • Du skal læse litteratur inden undervisningen.
 • Du imellem undervisningsdagene laver øvelser i din egen virksomhed og mødes med din studiegruppe.
Fast track

Blended learning - men på den halve tid

Studieformen fast track fungerer på helt samme måde som blended learning, men her studerer du på kortere tid og derfor meget mere intensivt.

Du får mange af de samme fordele, og undervisningen foregår på samme måde, men du skal være indstillet på at nå det samme på cirka den halve tid. Du skal altså stadig møde op til seks undervisningsdage, deltage i to online undervisningsdage og lave studiegruppearbejde og øvelser i egen virksomhed herimellem. Du studerer derfor intensivt og kommer derfor også hurtigere igennem din uddannelse.

Denne studieform er for dig, der lærer bedst ved at snakke og interagere med dine medstuderende, dig som ønsker at skabe et netværk med ligesindede, og dig som samtidig har tiden til at læse en uddannelse intensivt på kort tid.

Fast track giver dig flere fordele:

 • Du kan skabe dig et godt netværk med dine medstuderende.
 • Dette netværk kan du også bruge efter din uddannelse.
 • Du lærer teorier og metoder ved at snakke og interagere med dine medstuderende.
 • Du gennemfører hurtigere din uddannelse.

Undervisningen foregår bl.a. ved at:

 • Underviseren holder oplæg, og I laver øvelser ud fra cases.
 • Du deltager i gruppearbejde, hvor I sammen kan reflektere over det faglige stof.
 • Du får feedback.
 • Du skal læse litteratur inden undervisningen.
 • Du imellem undervisningsdagene laver øvelser i din egen virksomhed og mødes med din studiegruppe.

Tilmeld dig her

Der er i øjeblikket ikke åben for tilmelding til modulet.