Gå til hovedindhold

Diplommodul for faglige ledere

UC SYD Videreuddannelse

Type: Modul

Uddannelse: Diplomuddannelse i ledelse

ECTS: 5

Fagområde: Stærke dagtilbud

Tilmeld

Styrk din faglige ledelse, evalueringskulturen og kvalitetsudvikling i din organisation 

 • Identificér behov for egen eller organisationens kompetenceudvikling i forhold til den konkrete digitale ledelsesopgave. 

Digitale processer kan effektivisere ellers langsommelige procedurer og målrette outputtet til modtageren. Men det kræver, at du som leder udvælger og implementerer de rette løsningsmodeller med forståelse for både de teoretiske og metodiske overvejelser inden for digitalisering samt organisationens kontekst. Det kan du alt sammen få på modulet i ledelse af digitale processer.  

For at identificere udviklingsmuligheder får du først introduceret det teoretiske og metodiske begrebsapparat inden for digitale processer. Disse får du relateret til din praksis som leder, så du kan facilitere de digitale processer, men du kan samtidig identificere behov for kompetenceudvikling hos enten dig selv eller organisationen.

Det får du indsigt i på dette modul:  

 • Lær at identificere udviklingsmuligheder inden for digitale processer samt lede udvikling og implementering af disse. 
 • Få teorier, begreber og metoder, som styrker din ledelse og facilitering af digitale processer, og lær at reflektere over din anvendte praksis. 
 • Hvordan du analyserer, vurderer og formidler betydningen af forskellige teorier, begreber og metoder, der knytter sig til ledelse af digitale processer, og udvælger relevante løsningsmodeller til implementering af digitale processer. 
 • Hvordan du relaterer din egen ledelsesmæssige praksis og kontekst til centrale teorier, begreber og metoder, der knytter sig til ledelse af digitale processer. 
 • Lær at identificere behov for din egen og organisationens kompetenceudvikling i forhold til de konkrete kontekster for den digitale ledelsesopgave.

Modulet er et valgmodul på Diplom i ledelse, men kan også tages selvstændigt.  

Hvem henvender modulet sig til?  

Målgruppen for diplommodulet Faglig ledelse, evalueringskultur og kvalitetsudvikling er faglige ledere i dagtilbud, herunder daglige pædagogiske ledere i daginstitutioner og dagpleje samt dagplejepædagoger med fagligt ledelsesansvar. 

Adgangskrav 

For at følge dette modul skal du mindst have en relevant uddannelse på niveau med en akademiuddannelse (KVU) eller en relevant videregående voksenuddannelse (VVU) samt mindst 2 års relevant erhvervserfaring efter gennemført uddannelse. 

Det står der i studieordningen 

Formål 

Det er formålet, at den studerende tilegner sig kompetencer, viden og færdigheder til at forestå faglig ledelse ud fra den styrkede pædagogiske læreplan og udvikle en evaluerende pædagogisk praksis. Herunder en løbende og systematisk beskrivelse, vurdering og analyse af sammenhænge mellem pædagogiske læringsmiljøer og børnenes trivsel, udvikling, dannelse og læring. 

Læringsmål 

Viden 

 • Forskellige videns- og forskningsinformerede tilgange og metoder til at arbejde undersøgende og reflekterende med udvikling af læringsmiljøer, der fremmer børns trivsel, dannelse og læring. 

Færdigheder

 • Undersøge og vurdere pædagogisk praksis systematisk med henblik på løbende udvikling af læringsmiljøer med fokus på elementer i det pædagogiske grundlag.  
 • Anvende forskningsbaseret viden og data med henblik på at understøtte såvel egen som medarbejdernes professionelle refleksion over det pædagogiske arbejde.  

Kompetencer

 • Lede og udvikle pædagogiske læringsmiljøer og en evalueringskultur, hvor pædagogisk dokumentation indgår meningsfuldt i analyser, refleksioner og vurderinger af sammenhængen mellem pædagogisk praksis og børns trivsel, dannelse og læring. 
 • Identificere udviklings- og læringsbehov med henblik på at skabe organisatorisk kapacitet til udvikling af kvalitet i dagtilbud ud fra elementer i det pædagogiske grundlag, der styrker børns trivsel, dannelse og læring. 
Hvordan foregår undervisningen? 

Modulet indeholder 20 times undervisning fordelt på fire dage, én vejledning samt en prøve. Der veksles mellem skemalagt undervisning, undersøgelse af egen praksis og arbejde i studiegrupper. Der skal afsættes tid til læsning af tekster og arbejde med praksisopgaver til hver undervisningsgang. Desuden bør der arbejdes med understøttende strukturer på tværs af dagtilbud og forvaltning i form af fx læringsfællesskaber, netværk og/eller aktionslæringsforløb med henblik på at forankre læring fra modulet organisatorisk.