Gå til hovedindhold
 • Uddannelse
 • Efter- og videreuddannelse
 • Forskning
 • Om UC SYD
 • Uddannelser og kurser For dig, der leder efter et kursus, et modul eller en uddannelse på diplom-, akademi- eller masterniveau
 • Skræddersyede forløb For kommuner og organisationer, der ønsker skræddersyede videreuddannelsesforløb til medarbejdere og ledere

Ved du, hvad du leder efter, kan du søge direkte i vores database

 • Om UC SYD Hvem er vi? Læs alt om UC SYD her.
 • Find os Adresser og kontaktoplysninger - du finder det hele her.
 • Job ved UC SYD Find ledige stillinger, og hør hvordan det er at arbejde på UC SYD.
 • Presse Vi giver dig oversigten over alle vores pressehistorier.

Ejendomsvurdering

UC SYD Efter- og videreuddannelse

Udbyder: Modul

Uddannelse: Diplomuddannelse i skat

ECTS: 5

Fagområde: Skat

Tilmeld

Lær, hvordan du ejendomsvurderer og håndterer problemstillinger i forbindelse med værdiansættelse og beskatning af fast ejendom

 • Lær retsregler og den retspraksis, der knytter sig til fastsættelse af ejendomsværdi og grundværdi for fast ejendom
 • Lær, hvordan du redegør for lovgivning, regler og praksis for ejendomsvurdering

Mange boligejere har en holdning til ejendomsvurderingen. Nogle er direkte imod reguleringen, imens andre er tilhængere af princippet. Hvorom alting er, så kræver ejendomsvurderingens omstridte position, at du som medarbejder er sikker i din sag, når det kommer til ejendomsvurdering. Det vil du blive på dette modul.

Ejendomsvurderingerne bliver lavet løbende. I nogle ejendomsvurderinger er der tale om flere millioner og derfor potentielt store udsving i beskatning eller værdiansættelse. 

Derfor er det vigtigt, at du bliver klædt på til at redegøre for både lovgivning, regler og praksis, uanset om du arbejder i SKAT eller en tilknyttet branche. Med den faglighed kan du håndtere de komplekse problemstillinger i forbindelse med værdiansættelse og beskatning af fast ejendom - både i forhold til konkrete ejendomme og på et generelt udviklingsorienteret plan.

Det får du indsigt i på dette modul:

 • Hvordan du redegør for lovgivning, regler og praksis for ejendomsvurdering
 • Hvordan du håndterer problemstillinger i forbindelse med værdiansættelse og beskatning af fast ejendom
 • Hvordan du selvstændigt fastsætter ejendomsværdi

Modulet er et valgfrit modul på Diplomuddannelsen i skat, men kan også tages selvstændigt.

Hvem henvender modulet sig til?

Med et diplommodul i ejendomsvurdering kan du bidrage med din særlige faglighed i for eksempel Vurderingsstyrelsen, revisions- og advokatbranchen eller i andre virksomheder, der arbejder med skatter og afgifter vedrørende fast ejendom.

Adgangskrav

For at blive optaget på modulet skal du som minimum have afsluttet en kort videregående uddannelse på niveau med en erhvervsakademiuddannelse eller en akademiuddannelse, som f.eks. administrationsøkonom, miljøteknolog eller akademiuddannelse i beskæftigelse.
En professionsbacheloruddannelse eller universitetsbachelor giver dig derfor også adgang til modulerne på diplomniveau.

Derudover forudsætter optagelse på diplomuddannelserne mindst to års relevant erhvervserfaring efter gennemført adgangsgivende uddannelse.

Har du andre eller tilsvarende forudsætninger, kan du optages på baggrund af en individuel kompetencevurdering. Læs mere om individuel kompetencevurdering.

Det står der i studieordningen

Formål:
Formålet med modulet er at give den studerende et indblik i hvilke faktorer, der påvirker ejendoms- og grundværdien for fast ejendom, samt gøre den studerende i stand til at kunne redegøre for de statslige og kommunale skatter og afgifter, der opkræves på grundlag af den offentlige ejendomsvurdering. 

Den studerende skal kunne vurdere, hvilke regler der finder anvendelse ved vurderingen af konkrete ejendomme, samt være i stand til at behandle klager over ejendomsvurderingen og beskatningen af fast ejendom.

Herudover skal den studerende kunne formidle de kriterier og metoder, der ligger til grund for vurderingen og beskatningen af fast ejendom.

Indhold:
Undervisningen tager udgangspunkt i lovgivning og praksis omkring offentlig vurdering af fast ejendom. 

Den studerende vil i løbet af undervisningen beskæftige sig med de retsregler og den retspraksis, der knytter sig til fastsættelse af ejendomsværdi og grundværdi for fast ejendom.

Herudover vil undervisningen tage udgangspunkt i de retsregler og beregningsmetoder der anvendes ved beregning og opkrævning af ejendomsværdiskat, ejendomsskat (grundskyld), dækningsafgift og tinglysningsafgift vedrørende fast ejendom.

Mål for læringsudbytte
Viden og forståelse
Den studerende

 • skal have viden om lovgivningen og de anvendte metoder og principper for fastsættelse af ejendomsværdien og grundværdien til brug for den offentlige ejendomsvurdering samt beregning og opgørelse af skatter og afgifter, som opkræves på grundlag af ejendomsvurderingen.
 • skal kunne forstå og anvende den teori og de metoder der anvendes til fastsættelse af ejendomsværdi, grundværdi og beskatning af fast ejendom, samt kunne reflektere over anvendelsen af disse teorier og metoder.

Færdigheder
Den studerende

 • skal kunne anvende og redegøre for de relevante metoder og principper til fastsættelse af ejendomsværdi og grundværdi samt beskatning af fast ejendom.
 • skal kunne identificere og vurdere de problemstillinger der knytter sig til fastsættelse af ejendomsværdi og grundværdi samt beskatning af fast ejendom.
 • skal kunne formidle de hensyn og kriterier der er lagt til grund for vurdering og beskatning af fast ejendom.

Kompetencer
Den studerende

 • skal kunne håndtere komplekse problemstillinger i forbindelse med værdiansættelse og beskatning af fast ejendom såvel i forhold til konkret ejendomme som på et generelt udviklingsorienteret plan.
 • skal selvstændigt kunne fastsætte ejendomsværdien og grundværdien samt beskatningen af fast ejendom, samt kunne indgå tværfagligt samarbejde inden for rammerne af ejendomsvurdering og beskatning af fast ejendom.
 • skal kunne identificere og strukturere egne læringsbehov i forhold til at udvikle egne kompeten-cer inden for ejendomsvurdering og beskatning af fast ejendom.
Hvordan bedømmes jeg på modulet?

Din eksamen er en individuel skriftlig aflevering.