Gå til hovedindhold

Ergoterapi - teori og praksis

UC SYD Videreuddannelse

Type: Modul

Uddannelse: Sundhedsfaglig diplom - i Professionspraksis

ECTS: 5

Fagområde: Valgmoduler - SD i Professionspraksis

Tilmeld

Få opdateret din viden om ergoterapi  

 • Forstå aktuelle udviklingstendenser i ergoterapi.  
 • Styrk dine kompetencer til at håndtere komplekse situationer sammen med andre. 

Hvis der er gået nogle år, siden du har taget din uddannelse til ergoterapeut, er der sket en masse inden for faget. Nye udviklingstendenser, teorier og metoder. Efter nogle år på arbejdsmarkedet er det vigtigt, at du stopper op og tager stilling til dit fag igen og bliver opdateret med ny viden. På den måde bliver du styrket i dine faglige kompetencer. I at samarbejde med borgeren om, hvordan han eller hun kan deltage i aktiviteter og i dagligdagen. Så du kan håndtere komplekse situationer både i samarbejde med fagfæller og med andre fagprofessionelle. Og det kan du, fordi du ikke kører på rutinen. Du ved mere, kan udvikle din egen faglighed og forholde dig kritisk til dilemmaer - nu og i fremtiden.  

På modulet Ergoterapi - teori og praksis får du viden om teorier og metoder, som du kan bruge til at udvikle dit arbejde. Du får grundlaget for at reflektere over dit fag, dets værdigrundlag, teorier og metoder.     

Det kan du bruge til at stå stærkere og mere reflekteret i mødet med fagfæller, med fagprofessionelle med en anden faglighed og ikke mindst med borgerne.  

Det lærer du på modulet: 

 • Om hvordan man muliggør aktiviteter og deltagelse for patienter eller grupper af borgere. 
 • Om ergoterapifagets værdigrundlag og aktuelle udviklingstendenser. 
 • Aktuelle ergoterapeutiske teorier og metoder. 
 • Metoder til dokumentation og evaluering af den ergoterapeutiske praksis. 

Modulet er en del af Sundhedsfaglig Diplom - i Professionspraksis.

Hvem henvender modulet sig til? 

Modulet henvender sig primært til ergoterapeuter. Men andre fagprofessionelle inden for sundhedsområdet, så som sygeplejersker, fysioterapeuter, jordemødre, radiografer og bioanalytikere eller andre ansatte i sundheds- og socialsektoren, kan også få glæde af kurset.  

Adgangskrav 

For at blive optaget på modulet skal du som minimum have afsluttet en kort videregående uddannelse på niveau med en erhvervsakademiuddannelse eller en akademiuddannelse, som f.eks. administrationsøkonom, miljøteknolog eller akademiuddannelse i beskæftigelse.
En professionsbacheloruddannelse eller universitetsbachelor giver dig derfor også adgang til modulerne på diplomniveau.

Derudover forudsætter optagelse på diplomuddannelserne mindst to års relevant erhvervserfaring efter gennemført adgangsgivende uddannelse.

Har du andre eller tilsvarende forudsætninger, kan du optages på baggrund af en individuel kompetencevurdering. Læs mere om individuel kompetencevurdering.

Det står der i studieordningen

Læringsmål  

Det er målet, at den studerende gennem integration af praksiserfaring og udviklingsorientering  

Viden  

 • kan reflektere over ergoterapifagets værdigrundlag samt professionens teorier og metoder.  
 • demonstrerer viden om teorier og metoder til udvikling og dokumentation af den ergoterapeutiske praksis. 

Færdigheder  

 • kan anvende ergoterapeutiske teorier og metoder til udvikling af praksis.  
 • kan formidle ergoterapifaglige problemstillinger og muligheder til brugere og andre samarbejdspartnere. 

Kompetencer  

 • kan håndtere komplekse situationer i en mono- og tværfaglig kontekst.  
 • kan indgå i samarbejde med borgere om at muliggøre aktivitet og deltagelse i hverdagen.  
 • kan udvikle og dokumentere egen praksis og forholde sig kritisk til aktuelle og fremtidige dilemmaer.  

Indhold  

 • Muliggørelse af aktivitet og deltagelse for patienter eller grupper af borgere.  
 • Ergoterapifagets værdigrundlag og aktuelle udviklingstendenser.  
 • Aktuelle ergoterapeutiske teorier og metoder.  
 • Metoder til dokumentation og evaluering af den ergoterapeutiske praksis.  
Hvilken bedømmelsesform benyttes på modulet? 

Du afslutter modulet med en intern prøve, som bedømmes efter 7-trins-skalaen.