Gå til hovedindhold
 • Uddannelse
 • Efter- og videreuddannelse
 • Forskning
 • Om UC SYD
 • Uddannelser og kurser For dig, der leder efter et kursus, et modul eller en uddannelse på diplom-, akademi- eller masterniveau
 • Skræddersyede forløb For kommuner og organisationer, der ønsker skræddersyede videreuddannelsesforløb til medarbejdere og ledere

Ved du, hvad du leder efter, kan du søge direkte i vores database

 • Om UC SYD Hvem er vi? Læs alt om UC SYD her.
 • Find os Adresser og kontaktoplysninger - du finder det hele her.
 • Job ved UC SYD Find ledige stillinger, og hør hvordan det er at arbejde på UC SYD.
 • Presse Vi giver dig oversigten over alle vores pressehistorier.

Fællesfaglige fokusområder og den fælles prøve i naturfagene

UC SYD Videreuddannelse

Udbyder: Kursus

Uddannelse: Kurser i Undervisning og pædagogik

Tilmeld

Lær at koble naturfagene, og få viden og redskaber til at gennemføre den fælles prøve i naturfag

 • Få en bedre forståelse for målsætninger og arbejdsmetoder i naturfag.
 • Lær hvordan du kan samarbejde om de seks obligatoriske fællesfaglige undervisningsforløb.

Naturfag giver tilsammen elever et holistisk syn på, hvordan verden er sammensat. På dette kursus bliver du klædt på til at facilitere samarbejdet om de seks fællesfaglige undervisningsforløb, som eleverne skal gennem på tre år samt at gennemføre den fælles prøve i naturfagene.

Du bliver undervist i indhold udformet efter Fælles Mål 2014 for fysik/kemi, biologi og geografi med fagenes formål, kompetencemål samt færdigheds- og vidensmål. Kurset har til formål at binde de fællesfaglige fokusområder mellem fagene, så du bliver en bedre formidler i dine linjefag. Samtidig lærer du at vejlede eleverne i opstilling af problemstillinger og arbejdsspørgsmål i relation til den fælles naturfagsprøve efter 9. klasse.

Du vil på kurset få styrket dine formidlingskompetencer og forståelse på tværs af naturfagene, og som en del af undervisningen vil du tage på ekskursioner med tilknytning til nogle af temaerne.

Det får du indsigt i på dette modul:

 • Få forståelse for naturfaglige undersøgelser og teorier.
 • Lær at forstå og formidle viden om energi, partikler, bølger og stråling samt stoffer og stoffers kredsløb.
 • Hvordan du bruger IT i fysik/kemi.
 • Hvordan du praktisk underviser i faget med størst mulig sikkerhed og indretter lokalet.
 • Samarbejde med andre naturfag samt den fælles praktiske, mundtlige prøve i naturfag.
Hvem henvender kurset sig til?

Kurset henvender sig dig, der allerede underviser i ét eller flere naturfag i 7.-9. klasse. Man kan med fordel tilmelde flere lærere fra samme skole for at få en fælles forståelse for arbejdsmetoder, målsætninger og koblingen mellem naturfagene.

Det arbejdes der med på kurset

Der arbejdes med emner som:

Naturfaglige undersøgelser og teorier

 • Naturfaglige kompetencer; undersøgelse, modellering, perspektivering og kommunikation.
 • Naturvidenskabelig arbejdsmetode.
 • Faglig læsning og skriftlighed i naturfag.
 • Evaluering i naturfag.

Produktion med bæredygtig udnyttelse af naturgrundlaget

 • Råstofudnyttelse og produktionsmetoder.
 • Landbrug - konventionelt eller økologisk?
 • Jordbund, gødning og miljøpåvirkning.
 • Fødevareproduktion.
 • Energistrømme og stofkredsløb (vand, kulstof, nitrogen).

Bæredygtig energiforsyning på lokalt og globalt plan

 • Energiformer og energiomsætning.
 • Energiråstoffer - dannelse og udnyttelse.
 • Energiforsyningen, lokalt og globalt - herunder vedvarende energi.
 • Miljø- og klimapåvirkning.

Strålings indvirkning på levende organismers levevilkår

 • Atomets opbygning.
 • Ioniserende stråling, rad. henfald, geologiske processer.
 • Strålingens betydning for det biologiske liv (evolution).
 • Anvendelse af stråling i sundhedssektoren.

Den enkelte og samfundets udledning af stoffer

 • Stoffers fysiske og kemiske egenskaber.
 • Affald - problem eller ressource?
 • Luftmiljøet og vores sundhed.
 • Det geologiske kredsløb, råstofudvinding.

Teknologiens betydning for menneskers sundhed og levevilkår

 • Erhvervsstruktur og levevilkår.
 • Teknologiens udnyttelse i produktionen.
 • Krop og sundhed.

Drikkevandsforsyning for fremtidige generationer

 • Jordens vand, vandets kredsløb.
 • Vands fysiske og kemiske egenskaber.
 • Vand – nødvendigt for liv.
 • Jordkloden og dens klima.

Undervisning i faget

 • Målsætning, indholdsvalg, arbejdsmetoder og evaluering.
 • Samarbejde i naturfag - hvordan kan det gøres?
 • Projektarbejde i naturfag.
 • Den praktiske, mundtlige prøve i naturfagene.