Gå til hovedindhold
 • Uddannelse
 • Efter- og videreuddannelse
 • Forskning
 • Om UC SYD
 • Uddannelser og kurser For dig, der leder efter et kursus, et modul eller en uddannelse på diplom- eller akademiniveau

Ved du, hvad du leder efter, kan du søge direkte i vores database

 • Om UC SYD Hvem er vi? Læs alt om UC SYD her.
 • Job ved UC SYD Find ledige stillinger, og hør hvordan det er at arbejde på UC SYD.
 • Presse Vi giver dig oversigten over alle vores pressehistorier.

Efter- og videreuddannelse

Master-, diplom- og akademiuddannelser, fagmoduler, kurser og temadage

Friluftstraditioner og pædagogiske projekter

Udbyder: Modul

Uddannelse: Akademiuddannelse i friluftsvejledning

ECTS: 10

Tilmeld

Lær at kombinere det traditionsrige friluftsliv med pædagogisk viden og projektering

 • Få kendskab til dansk friluftstradition, friluftspolitik og naturforvaltning
 • Lær at gennemføre aktiviteter eller håndværk i det fri med fokus på pædagogisk læring og udvikling

Har moderne mennesker overhovedet brug for at lære, hvordan de snitter en træske? Formentlig ikke, hvis man ser skeen som målet. Men hvis du, ligesom dine undervisere på modulet, ser en værdi i at lære om friluftstraditioner og skabe pædagogiske projekter – store som små – i naturen, så er dette modul for dig.

Med en grundig introduktion til den danske friluftstradition lærer du om tendenser i dagens natursyn, bæredygtighed og naturfilosofi og drager historiske paralleller tilbage i tiden. Du vil også lære at agere både hjemmevant og professionelt i naturen med viden om naturforvaltning og -politik samt konkrete håndværksmetoder og tilgange.

På modulet vil du udvikle din faglighed og afprøve friluftsaktiviteter i din egen praksis. Gennem refleksion og evaluering får du nye perspektiver på det pædagogiske arbejde samt indsigt i det potentielle (ude)rum, som det kan udføres i.

Det får du indsigt i på dette modul: 

 • Lær om dansk friluftstradition og forskellige aspekter af friluftsliv, som har relevans for friluftsliv i dag.
 • Hvordan du anvender projektplanlægning og -ledelse i konkrete projekter med et pædagogisk fokus.
 • Hvordan du gebærder dig i naturen med kendskab til dansk friluftspolitik og naturforvaltning.
 • Lær at gennemføre friluftsaktiviteter med forskellige målgrupper i forskellige danske naturområder.
 • Lær at anvende håndværk i turfriluftsliv med et pædagogisk fokus.
 • Bliv i stand til at udvikle din egen undervisningspraksis på baggrund af en forståelse af dansk friluftslivs traditioner.

Modulet er et obligatorisk modul på Akademiuddannelsen i friluftsvejledning, men kan også tages selvstændigt.

Hvem henvender modulet sig til?

Vil du gerne kunne integrere friluftsliv i dit pædagogiske arbejde, eller vil du selvstændigt kunne udvikle, planlægge og udføre projekter inden for friluftsliv? Så er dette modul en god basis for at få den nødvendige viden samt kompetencer og færdigheder til at agere i rollen som friluftsvejleder.

Adgangskrav

For at følge dette modul skal du mindst have en relevant uddannelse på niveau med en akademiuddannelse (KVU) eller en relevant videregående voksenuddannelse (VVU) samt mindst 2 års relevant erhvervserfaring efter gennemført uddannelse.

Det står der i studieordningen

Obligatorisk Modul 3: Friluftstraditioner og pædagogiske projekter

Outdoor Education: Traditions and pedagogical projects

Læringsmål

Den studerende

Viden

 • har viden om projektplanlægning og -ledelse i en pædagogisk kontekst
 • har viden om dansk friluftstradition, håndværk i friluftsliv, natursyn, bæredygtighed og naturfilosofi med relevans for friluftsliv i dag
 • har viden om naturforvaltning og friluftspolitik knyttet til dansk friluftsliv

Færdigheder

 • kan anvende projektviden og –ledelse ind i konkrete projekter med et pædagogisk fokus
 • kan anvende opnået viden om dansk friluftstradition, natursyn, bæredygtighed og naturfilosofi i afviklingen af konkrete friluftsaktiviteter
 • kan anvende håndværk i turfriluftsliv
 • kan med kendskab til dansk friluftspolitik og naturforvaltning gennemføre friluftsaktiviteter med forskellige målgrupper i forskellige danske naturområder

Kompetencer

 • kan med baggrund i friluftstradition, håndværk, friluftspolitik, naturforvaltning, natursyn, bæredygtighed og naturfilosofi organisere, gennemføre og argumentere for et forløb i friluftsliv
 • udvikle egen undervisningspraksis på baggrund af en forståelse af dansk friluftslivs traditioner.
Hvordan bedømmes jeg på modulet?

Du bedømmes efter 7-trinsskalaen med ekstern censur på dette modul.