Gå til hovedindhold
 • Uddannelse
 • Efter- og videreuddannelse
 • Forskning
 • Om UC SYD
 • Uddannelser og kurser For dig, der leder efter et kursus, et modul eller en uddannelse på diplom-, akademi- eller masterniveau
 • Skræddersyede forløb For kommuner og organisationer, der ønsker skræddersyede videreuddannelsesforløb til medarbejdere og ledere

Ved du, hvad du leder efter, kan du søge direkte i vores database

 • Om UC SYD Hvem er vi? Læs alt om UC SYD her.
 • Find os Adresser og kontaktoplysninger - du finder det hele her.
 • Job ved UC SYD Find ledige stillinger, og hør hvordan det er at arbejde på UC SYD.
 • Presse Vi giver dig oversigten over alle vores pressehistorier.

Funktionsnedsættelser, udvikling og inklusion

UC SYD Efter- og videreuddannelse

Udbyder: Modul

Uddannelse: Pædagogisk diplomuddannelse

ECTS: 10

Fagområde: Pædagogisk og socialpædagogisk arbejde

Tilmeld

Læs online, hvis corona-pandemien fortsætter

Du kan trygt tilmelde dig de moduler eller kurser, du gerne vil læse. Vi tilpasser undervisningen, så den kan gennemføres online eller lever op til de sundhedsfaglige retningslinjer, der gælder på det tidspunkt, undervisningen kan starte op på campus igen.

Du vil blive orienteret om undervisningsformen inden første undervisningsdag.
 

Iværksæt udviklende og inkluderende indsatser for borgere med funktionsnedsættelse 

 • Samarbejd med andre professionelle om at skabe deltagelse og medborgerskab for borgere med funktionsnedsættelse. 
 • Få viden om inklusions- og eksklusionsprocesser for mennesker med funktionsnedsættelser. 

Fællesskaber er vigtige for alle mennesker - særligt dem, der på forskellige måder ligger uden for normen. Med dette modul kan du være med til at skabe og facilitere deltagelse i udviklende og inkluderende fællesskaber for borgere med funktionsnedsættelse af forskellig art.  

For at målrette din indsats får du på modulet viden om funktionsnedsættelser, levevilkår og samfundsmæssige forhindringer for fuld deltagelse og høj livskvalitet. Med den viden kan du iværksætte den rette indsats til at fremme medborgerskab.  

For at kunne skabe læring, udvikling og deltagelse lærer du at indhente viden om interesser og ønsker hos borgere med funktionsnedsættelse. Denne viden kan du bruge til at vurdere borgerens muligheder for at deltage i en given kontekst. Den professionelle indsats kan derefter gennemføres alene eller i samarbejde med andre fagprofessionelle. 

For at kunne arbejde med borgere med forskellige funktionsnedsættelser, bliver du på modulet også introduceret for konventioner, rettigheder og lovgivning om menneskerettigheder og medborgerskab. Det giver dig gode muligheder for refleksion og rådgivning i forhold til tilbud, borgeren og dennes netværk.  

Ved modulets afslutning kan du gennemføre inddragende og udviklende initiativer for borgere med funktionsnedsættelse, så de oplever følelsen af fuldt medborgerskab.  

Det får du indsigt i på dette modul:  

 • Hvordan du samarbejder med borgere med funktionsnedsættelse om udviklende og inkluderende deltagelse.  
 • Lær at samarbejde med borgeren, netværk og professionelle parter om udvikling af fuldt medborgerskab og deltagelse for borgere med funktionsnedsættelser.  
 • Få viden om funktionsnedsættelser, levevilkår og samfundsmæssige forhindringer for fuld deltagelse og høj livskvalitet.  
 • Lær hvordan du planlægger, gennemfører og evaluerer udviklingsforløb, der kan medvirke til styrket deltagelse, læring og udvikling for borgere med nedsat funktionsevne. 

Modulet er et valgmodul på Pædagogisk diplom, men kan også tages selvstændigt.

Hvem henvender modulet sig til?  

Du vil gerne arbejde med borgere med funktionsnedsættelse og give dem følelsen af medborgerskab. Med dette modul får du både indsigten og metoderne til at skabe udvikling, læring og fuld deltagelse med de forudsætninger, som borgere med funktionsnedsættelse har. 

Adgangskrav 

For at blive optaget på modulet skal du som minimum have afsluttet en kort videregående uddannelse på niveau med en erhvervsakademiuddannelse eller en akademiuddannelse, som f.eks. administrationsøkonom, miljøteknolog eller akademiuddannelse i beskæftigelse.
En professionsbacheloruddannelse eller universitetsbachelor giver dig derfor også adgang til modulerne på diplomniveau.

Derudover forudsætter optagelse på diplomuddannelserne mindst to års relevant erhvervserfaring efter gennemført adgangsgivende uddannelse.

Har du andre eller tilsvarende forudsætninger, kan du optages på baggrund af en individuel kompetencevurdering. Læs mere om individuel kompetencevurdering.

Det står der i studieordningen 

Læringsmål  

Den studerende  

 • kan samarbejde med borgere med funktionsnedsættelse om udviklende og inkluderende deltagelse. 
 • kan indgå i samarbejde med andre professionelle om udvikling af fuldt medborgerskab og deltagelse for borgere med funktionsnedsættelser. 
 • har viden om inklusions- og eksklusionsprocesser for mennesker med funktionsnedsættelser. 
 • har viden om funktionsnedsættelser, levevilkår og samfundsmæssige forhindringer for fuld deltagelse og høj livskvalitet. 
 • har viden om konventioner, rettigheder og lovgivning om menneskerettigheder og medborgerskab, herunder til medborgerskabets etiske fordringer. 
 • har viden om indsatser, der fremmer medborgerskab, udvikling, læring og fuld deltagelse. 
 • kan planlægge, gennemføre og evaluere udviklingsforløb, der kan medvirke til styrket deltagelse, læring og udvikling for borgere med nedsat funktionsevne.  
 • kan anvende metoder til at indhente viden om interesser og ønsker hos borgere med funktionsnedsættelse og til at vurdere mulighederne for udvikling af deltagelse i en given kontekst. 
 • kan inddrage viden om magt og etik i planlægning og gennemførelse af professionelle indsatser. 
Hvilken bedømmelsesform benyttes på modulet? 

På modulet bliver du bedømt ved en intern prøve.