Gå til hovedindhold
 • Uddannelse
 • Efter- og videreuddannelse
 • Forskning

FVU-start

UC SYD Efter- og videreuddannelse

Type: Modul

Uddannelse: Pædagogisk Diplomuddannelse

ECTS: 10

Fagområde: Undervisning i læsning og/eller matematik for voksne FVU

Tilmeld

Det lærer du på modulet:

 • at planlægge, gennemføre og evaluere FVU-start for den enkelte deltager og kursistgruppe.
 • at kunne bidrage til at udvikle praksis i FVU-start ud fra sproglige, pædagogiske og didaktiske refleksioner.
 • at kunne indgå i samarbejde med kolleger og øvrige interne og eksterne samarbejdspartnere om FVU-start.
 • få viden om lov- og vejledningsgrundlaget for FVU- start, herunder optagelsesprocedurer og forskellige tilrettelæggelsesformer.
 • få forskningsbaseret og teoretisk viden om flersprogethed og andetsprogstilegnelse.
 • at kunne reflektere over sammenhængen mellem didaktik, pædagogik og sprogteori.
 • at kunne afdække sproglige forudsætninger, færdigheder og undervisningsbehov med henblik på kvalificeret visitering.
 • at kunnr træffe, begrunde og vurdere pædagogiske og didaktiske valg i relation til FVU-start.
 • at kunne begrunde valg af samt inddrage, tilpasse og udvikle læremidler og tekster.