Gå til hovedindhold
 • Uddannelse
 • Efter- og videreuddannelse
 • Forskning

Grundkursus i fysik/kemi

UC SYD Videreuddannelse

Udbyder: Kursus

Uddannelse: Kurser i Undervisning og pædagogik

Tilmeld

Få undervisningskompetence i fysik/kemi, og lær om de nyeste færdigheds- og vidensmål i faget

 • Lav undervisning i fysik/kemi, som lever op til kravene for indhold og niveau.
 • Lær en række eksperimenter, som du kan foretage i laboratoriet med elever.

Drømmer du om at give unge mennesker en forståelse for, hvordan deres omverden er opbygget? Med dette kursus får du den nødvendige baggrund for at undervise i fysik og kemi i 7.-10. klasse, og du kan samtidig indgå i den fællesfaglige undervisning med de øvrige naturfag på skolen.

Du bliver undervist i indhold udformet efter Fælles Mål 2014 med fagets formål, kompetencemål samt færdigheds- og vidensmål. Selv om en del af kurset er teoretisk, vil du tilbringe en del af undervisningstiden i laboratoriet med eksperimenter eller på faglige ekskursioner. På den måde får du praktisk erfaring med eksperimenter og øvelser, som styrker din formidling af faget.

Din undervisning veksler mellem oplæg af underviseren, samarbejde om undersøgelser og eksperimenter i laboratoriet samt samtale og diskussion af faglige og didaktiske emner. Du må påregne en vis forberedelse til kursusgangene.

Det får du indsigt i på dette kursus:

 • Få forståelse for naturfaglige undersøgelser og teorier.
 • Lær at forstå og formidle viden om energi, partikler, bølger og stråling samt stoffer og stoffers kredsløb.
 • Hvordan du bruger IT i fysik/kemi.
 • Hvordan du praktisk underviser i faget med størst mulig sikkerhed, og hvordan du indretter lokalet.
 • Samarbejde med andre naturfag samt den fælles praktiske, mundtlige prøve i naturfag.
Hvem henvender kurset sig til?

Kurset henvender sig dig, der ønsker at få undervisningskompetence (linjefag) i fysik/kemi. Det teoretiske indhold og de praktiske øvelser tager udgangspunkt i skolens fysik- og kemiundervisning.

Det arbejdes der med på kurset

Der arbejdes med emner som:

Naturfaglige undersøgelser og teorier

 • Naturvidenskabelig arbejdsmetode.
 • Modellering.
 • Kommunikation og skriftlighed.

Energi

 • Energiformer og energiomsætning.
 • Grundlæggende el-lære.
 • DK’s energiforsyning - herunder vedvarende energi.
 • Miljø- og klimapåvirkning.

Partikler, bølger og stråling

 • Bølger, lyd og lys.
 • Atomets opbygning.
 • Ioniserende stråling, rad. henfald.
 • Anvendelse af stråling.
 • Kernekraft.

Stof og stofkredsløb

 • Stoffers fysiske og kemiske egenskaber.
 • Grundlæggende kemi.
 • Vandets kemi.
 • Stofkredsløb.
 • Metaller.

Produktion og teknologi

 • Elektronisk styring.
 • Brug af IT i fysik/kemi.
 • Brændselsceller.
 • Anvendt teknologi i hverdag og samfund.

Undervisning i faget

 • Sikkerhed i undervisningen.
 • Indretning af lokaler.
 • Målsætning, indholdsvalg og evaluering.
 • Samarbejde i naturfag - herunder fællesfaglige fokusområder.
 • Den fælles praktiske, mundtlige prøve i naturfagene.