Gå til hovedindhold
 • Uddannelse
 • Efter- og videreuddannelse
 • Forskning
 • Om UC SYD
 • Uddannelser og kurser For dig, der leder efter et kursus, et modul eller en uddannelse på diplom-, akademi- eller masterniveau

Ved du, hvad du leder efter, kan du søge direkte i vores database

 • Om UC SYD Hvem er vi? Læs alt om UC SYD her.
 • Job ved UC SYD Find ledige stillinger, og hør hvordan det er at arbejde på UC SYD.
 • Presse Vi giver dig oversigten over alle vores pressehistorier.

Grundtvig og Kolds idéverden

UC SYD Efter- og videreuddannelse

Udbyder: Modul

Uddannelse: Pædagogisk diplomuddannelse

ECTS: 10

Fagområde: Frie skolers grundlag og pædagogiske udvikling

Tilmeld

Lær hvordan Grundtvig og Kold har påvirket vores syn på individer, uddannelse og samfund  

 • Forstå hvordan Grundtvig og Kold har påvirket de frie skoler og undervisningstraditionen 

Hvorfor er historie, dansk og morgensang stadig på skemaet i mange danske skoler, og hvordan er det sket? Det og mange andre spørgsmål vil du få svar på, når du følger modulet i Grundtvigs og Kolds idéverden. 

N.F.S. Grundtvig og Christen Kold var grundlæggerne af det, som vi i dag kalder friskoler. Deres ideer om skolen og dens formål bliver gennemgået på dette modul, hvor du også vil komme omkring videnskabsteoretiske begreber som filosofisk hermeneutik og fænomenologi. Det giver dig en god forståelse for det menneske- og skolesyn, som Kold og Grundtvig var fortalere for, og hvordan det historisk har udspillet sig, siden Christen Kold åbnede den første friskole i 1852. 

Alle danske skoler og måden at lære på er påvirket af de ideer og tanker, som Grundtvig og Kold skrev ned og levede efter i midten og slutningen af 1800-tallet. Med dette modul kan du dissekere ideerne fra historien og dermed kende, forstå og bruge deres ophav.  

Det får du indsigt i på dette modul:  

 • Lær om Grundtvigs og Kolds menneske- og skolesyn samt deres fokus på poetisk demokrati og personlig dannelse.  
 • Få en grundig indføring i Grundtvigs og Kolds skoletanker og den historiske virkelighed disse har udfoldet sig inden for.  
 • Lær om grundtvigianisme i perspektivet af moderniteten og dens dannelsestanke.  

Modulet er et valgmodul påPædagogisk diplom, men kan også tages selvstændigt.

Hvem henvender modulet sig til?  

Modulet er for dig, der gerne vil lære mere om Grundtvigs og Kolds ideer og arbejde med undersøgelsen af virkningshistorie samt videnskabsteori. 

Adgangskrav 

For at blive optaget på modulet skal du som minimum have afsluttet en kort videregående uddannelse på niveau med en erhvervsakademiuddannelse eller en akademiuddannelse, som f.eks. administrationsøkonom, miljøteknolog eller akademiuddannelse i beskæftigelse.
En professionsbacheloruddannelse eller universitetsbachelor giver dig derfor også adgang til modulerne på diplomniveau.

Derudover forudsætter optagelse på diplomuddannelserne mindst to års relevant erhvervserfaring efter gennemført adgangsgivende uddannelse.

Har du andre eller tilsvarende forudsætninger, kan du optages på baggrund af en individuel kompetencevurdering. Læs mere om individuel kompetencevurdering.

Det står der i studieordningen 

Læringsmål  

Den studerende  

 • har et grundigt teoretisk kendskab til Grundtvigs og Kolds skoletanker, den historiske virkelighed disse har udfoldet sig inden for samt virkningshistorien frem til i dag. 

Indhold  

 • Menneske- og skolesyn, filosofisk hermeneutik, fænomenologi, livsoplysning i idéhistorisk perspektiv, poetisk demokrati og personlig dannelse, de gudelige vækkelser, Grundtvig og naturvidenskaberne.  
 • Kold og moderne systemteori.  
 • Grundtvig og grundtvigianisme i perspektiv af moderniteten og dens dannelsestanke.
Hvilken bedømmelsesform benyttes på modulet? 

På modulet bliver du bedømt ved en prøve med ekstern censor.