Gå til hovedindhold

Håndværk og design på mellemtrinnet - arbejde i materialet metal

UC SYD Videreuddannelse

Type: Kursus

Uddannelse: Kurser i håndværk og design/sløjd

ECTS: 7,5

Tilmeld

Få inspiration og øvelse i at bruge metal i pædagogiske værksteder 

På kurset opnår du håndværksmæssige færdigheder og kompetencer til at inddrage hovedmaterialet metal og metalarbejde i undervisningen i Håndværk og design på mellemtrinnet og herunder afsøge og gøre erfaringer med relevante emne- og tingsområder i relation til fagets læringsmål.

Du kommer til at arbejde med skabende og håndværksmæssig fremstilling af emner i metal, og metallers egenskaber og tilhørende materialelære indgår også i kurset.

Vi vil bl.a. tage afsæt i nogle af disse emner:

  • Genbrug og bæredygtighed. Arbejde i tynde materialer, genbrug af blikdåser.
  • Arbejde i aluminium.
  • Drivning i kobber og aluminium.
  • Arbejde i tråd.
  • Smykker.
  • Tinstøbning.

I tilknytning til emnerne behandles problematikker omkring værkstedsindretning, værkstedsbestykning, materialeindkøb, risiko og sikkerhed mm.

Enkeltfaget er en del af Almen uddannelse i sløjd/sløjdlæreruddannelsen, men kan også tages selvstændigt.

Hvem henvender kurset sig til? 

Kurset er for dig, som er lærer eller pædagog eller i anden sammenhæng skal stå for pædagogisk værkstedsarbejde. 

Adgangskrav 

For at blive optaget skal du have en gymnasial ungdomsuddannelse eller tilsvarende kvalifikationer kombineret med to fag på C-niveau. Derudover skal du have mindst to års erhvervserfaring inden for undervisning eller andet pædagogisk arbejde.