Gå til hovedindhold
 • Uddannelse
 • Efter- og videreuddannelse
 • Forskning
 • Om UC SYD
 • Uddannelser og kurser For dig, der leder efter et kursus, et modul eller en uddannelse på diplom-, akademi- eller masterniveau

Ved du, hvad du leder efter, kan du søge direkte i vores database

 • Om UC SYD Hvem er vi? Læs alt om UC SYD her.
 • Find os Adresser og kontaktoplysninger - du finder det hele her.
 • Job ved UC SYD Find ledige stillinger, og hør hvordan det er at arbejde på UC SYD.
 • Presse Vi giver dig oversigten over alle vores pressehistorier.

Hørevanskeligheder

UC SYD Efter- og videreuddannelse

Udbyder: Modul

Uddannelse: Pædagogisk diplomuddannelse

ECTS: 10

Fagområde: Logopædi

Tilmeld

Få indsigt i årsager og professionelle behandlingsmetoder, så du kan iværksætte den rigtige indsats for hørehæmmede

 • Lær at begrunde dit valg af hørepædagogiske tiltag med afsæt i høretabets art, omfang og betydning for den hørehæmmede. 

Hørelsen er, sammen med synet, vores vigtigste sans i sociale sammenhænge. Med modulet i hørevanskeligheder lærer du om grunden til at hørevanskeligheder opstår, og samtidig får du metoder og værktøjer, der kan skabe de bedste forudsætninger for social, psykisk og sproglig udvikling og deltagelse.  

Med udgangspunkt i en grundlæggende viden om hørelsens neurologiske, fysiologiske og anatomiske udvikling, får du indsigt i forskellige medicinske og kliniske undersøgelsesmetoder og behandling. Det kan for eksempel involvere akustik, teknisk apparatur i forbindelse med analyse, diagnosticering og behandling, høreapparater og mange flere. Ud over de værktøjer lærer du også om hørepædagogiske tiltag, som kan hjælpe den hørehæmmede og have en positiv effekt på vedkommendes hverdag. 

Du kommer selvfølgelig også til at stifte bekendtskab med lovgivning, konventioner og klassifikationer inden for det faglige område, så du korrekt kan håndtere hørepædagogiske interventionsmetoder, arbejdsformer og materialer alene eller med inddragelse af relevante samarbejdspartnere. 

Det får du indsigt i på dette modul:  

 • Lær om hørehæmmedes forudsætninger og de fysiologiske, anatomiske og neurologiske grunde, der er til deres hørevanskeligheder. 
 • Bliv specialiseret i de mange forskellige medicinske og kliniske behandlingsformer og tiltag, der tilbydes mennesker med hørenedsættelse. 
 • Lær at indhente information om de konkrete vanskeligheder, som den hørehæmmede har, og tilpas den differentierede indsats til de individuelle behov. 
 • Hvordan du indgår i samarbejde om at skabe en læringsdifferentieret indsats i relation til hørevanskeligheder. 

Modulet er et valgmodul på Pædagogisk diplom, men kan også tages selvstændigt. 

Hvem henvender modulet sig til? 

Modulet er for dig, der ønsker at arbejde med hørelsen som en specialiseret funktion inden for pædagogikken, eller som gerne vil have nye kompetencer til at varetage dit nuværende arbejde. 

Adgangskrav

For at blive optaget på modulet skal du som minimum have afsluttet en kort videregående uddannelse på niveau med en erhvervsakademiuddannelse eller en akademiuddannelse, som f.eks. administrationsøkonom, miljøteknolog eller akademiuddannelse i beskæftigelse.
En professionsbacheloruddannelse eller universitetsbachelor giver dig derfor også adgang til modulerne på diplomniveau.

Derudover forudsætter optagelse på diplomuddannelserne mindst to års relevant erhvervserfaring efter gennemført adgangsgivende uddannelse.

Har du andre eller tilsvarende forudsætninger, kan du optages på baggrund af en individuel kompetencevurdering. Læs mere om individuel kompetencevurdering.

Det står der i studieordningen

Den studerende 

 • kan indgå i samarbejde om en læringsdifferentieret indsats i relation til hørevanskeligheder, der rummer overvejelser i forhold til den enkelte og til netværket omkring den enkelte, herunder relevante samarbejdspartnere. 
 • har grundlæggende viden om forudsætninger for udvikling af hørelsen, hvilket inkluderer viden om hørelsens neurologi, fysiologi og anatomi. 
 • har viden om forskellige former for og årsager til hørevanskeligheder samt medicinske og kliniske undersøgelsesmetoder og behandlinger. 
 • har viden om hørehæmmedes kommunikative forudsætninger og betingelser for social, psykisk og sproglig udvikling, samt hørevanskeligheders betydning set i et kontekstuelt perspektiv. 
 • har kendskab til lovgivning, konventioner og klassifikationer inden for det faglige område. 
 • har kendskab til teknisk audiologi, herunder akustik, teknisk apparatur i forbindelse med analyse, diagnosticering og behandling, høreapparater og tekniske hjælpemidler. 
 • kan begrunde valget af hørepædagogiske tiltag ud fra viden om høretabets art, omfang og betydning for den hørehæmmedes perspektiv. 
 • har kendskab til og kan i praksis håndtere hørepædagogiske interventionsmetoder, arbejdsformer og materialer. 
 • kan indhente information, beskrive, analysere og vurdere læringsdifferentieret indsats i relation til mennesker med hørevanskeligheder.