Gå til hovedindhold
 • Uddannelse
 • Efter- og videreuddannelse
 • Forskning
 • Om UC SYD
 • Uddannelser og kurser For dig, der leder efter et kursus, et modul eller en uddannelse på diplom-, akademi- eller masterniveau
 • Skræddersyede forløb For kommuner og organisationer, der ønsker skræddersyede videreuddannelsesforløb til medarbejdere og ledere

Ved du, hvad du leder efter, kan du søge direkte i vores database

 • Om UC SYD Hvem er vi? Læs alt om UC SYD her.
 • Find os Adresser og kontaktoplysninger - du finder det hele her.
 • Job ved UC SYD Find ledige stillinger, og hør hvordan det er at arbejde på UC SYD.
 • Presse Vi giver dig oversigten over alle vores pressehistorier.

Indsatsområder, strategier og implementering

UC SYD Efter- og videreuddannelse

Udbyder: Modul

Uddannelse: Sundhedsfaglig diplom - i Sundhedsfremme og forebyggelse

ECTS: 5

Fagområde: Valgmoduler - SD i sundhedsfremme og forebyggelse

Tilmeld

Læs online, hvis corona-pandemien fortsætter

Du kan trygt tilmelde dig de moduler eller kurser, du gerne vil læse. Vi tilpasser undervisningen, så den kan gennemføres online eller lever op til de sundhedsfaglige retningslinjer, der gælder på det tidspunkt, undervisningen kan starte op på campus igen.

Du vil blive orienteret om undervisningsformen inden første undervisningsdag.
 

Få teoretisk forståelse for og metoder til sundhedsfremme  

 • Få indsigt i sundhedsfremme og forebyggelse i nationalt og internationalt perspektiv  
 • Bliv skarp på at udvikle, planlægge og igangsætte sundhedsfremmende og forebyggende indsatser.  

Hvis du arbejder med sundhedsfremme og forebyggelse eller ønsker at komme til det, vil det styrke dit arbejde at kunne se, analysere og vurdere sundhedsproblemer fra alle sider: Du skal kunne vurdere en sundhedsindsats fra borgernes side - altså de mennesker, som er mål for indsatsen. Og du skal kunne vurdere en indsats både fra det sundhedsfaglige og fra et samfundsmæssigt perspektiv.  

På modulet Indsatsområder, strategier og implementering får du indsigt i strategier, teorier og metoder inden for sundhedsfremmende og forebyggende arbejde. Du får en tilbundsgående viden, idet vi dykker ned i målsætninger og programmer på både nationalt, regionalt, kommunalt og organisatorisk niveau. Og du får indblik i det internationale perspektiv.  

Det vil gøre dig stærkere i dit daglige arbejde med sundhedsfremme og forebyggelse. Du kan finde ud af, hvilke indsatsområder, som nytter, og du vil kunne analysere hvilke, som vil gøre mest gavn i din dagligdag. Med de værktøjer kan du planlægge en strategi for implementering af sundhedsfremmende og forebyggende indsatser.     

Det lærer du på modulet:

 • Om sundhedsfremme- og forebyggelsesmålsætninger og -programmer på nationalt, regionalt og kommunalt niveau. 
 • Strategier, teorier og metoder for sundhedsfremme og forebyggelse. 
 • Om organisatoriske rammer og tværfaglighed. 
 • Metoder til at identificere indsatsområder - blandt andet sundhedsprofiler. 
 • Forskellige analyse- og planlægningsmodeller. 

Modulet er en del af Sundhedsfaglig diplom - Sundhedsfremme og forebyggelse, men kan også tages selvstændigt.

Hvem henvender modulet sig til? 

Modulet henvender sig primært til sygeplejersker, fysioterapeuter, ergoterapeuter, jordemødre, radiografer og bioanalytikere, men også til andre, som arbejder med sundhedsformidling eller uddannelse i sundhedssektoren - eller ønsker at komme til det. 

Vi anbefaler, at du kender til forskellige begreber og forståelser i forhold til sundhedsfremme, forebyggelse og rehabilitering svarende til indholdet fra valgmodulet Sundhedsindsatser og begreber i praksis.

Adgangskrav

For at blive optaget på modulet skal du som minimum have afsluttet en kort videregående uddannelse på niveau med en erhvervsakademiuddannelse eller en akademiuddannelse, som f.eks. administrationsøkonom, miljøteknolog eller akademiuddannelse i beskæftigelse.
En professionsbacheloruddannelse eller universitetsbachelor giver dig derfor også adgang til modulerne på diplomniveau.

Derudover forudsætter optagelse på diplomuddannelserne mindst to års relevant erhvervserfaring efter gennemført adgangsgivende uddannelse.

Har du andre eller tilsvarende forudsætninger, kan du optages på baggrund af en individuel kompetencevurdering. Læs mere om individuel kompetencevurdering.

Det står der i studieordningen

Læringsmål  

Det er målet, at den studerende gennem integration af praksiserfaring og udviklingsorientering  

Viden  

 • har indsigt i og kan reflektere over strategier, teorier og metoder i sundhedsfremmende og forebyggende arbejde.  
 • har indsigt i og forståelse for sundhedsfremmende og forebyggende målsætninger og programmer på nationalt, regionalt, kommunalt og organisatorisk niveau.

Færdigheder  

 • kan analysere og vurdere udvalgte sundhedsproblemers omfang og betydning fra et borger-, et sundhedsfagligt og et samfundsperspektiv.  
 • kan identificere relevante indsatsområder for sundhedsfremmende og forebyggende indsatser i eget praksisfelt.  
 • kan vurdere og formidle forskellige muligheder for implementering af sundhedsfremmende og forebyggende indsatsområder i egen praksis i et tværfagligt perspektiv.  
 • kan planlægge strategi for implementering af sundhedsfremmende og forebyggende indsatser i egen praksis.  
 • kan indgå i samarbejde med patienter, borgere og relevante aktører på området.  
 • kan indgå i tværfagligt udviklingsarbejde på området.  

Indhold  

 • Sundhedsfremme- og forebyggelsesmålsætninger og -programmer på nationalt, regionalt og kommunalt niveau. 
 • Strategier, teorier og metoder for sundhedsfremme og forebyggelse.  
 • Organisatoriske rammer og tværfaglighed.  
 • Metoder til identifikation af indsatsområder, herunder sundhedsprofiler.   
 • Aktuelle analyse- og planlægningsmodeller, fx samfundsmedicinske og naturvidenskabelige modeller.  
Hvilken bedømmelsesform benyttes på modulet? 

Du afslutter modulet med en intern prøve, som bedømmes efter 7-trins-skalaen.