Gå til hovedindhold
  • Uddannelse
  • Efter- og videreuddannelse
  • Forskning

Inkluderende undervisning af ordblinde elever i grundskole, der anvender læse- og skriveteknologi

UC SYD Videreuddannelse

Udbyder: Kursus

Uddannelse: Kurser i Undervisning og pædagogik

Tilmeld

Har du eller dit team brug for mere viden om, hvordan I udvikler en dysleksivenlig didaktik, der kan understøtte et inkluderende læringsmiljø for den ordblinde elev?

På kurset arbejdes der med elevens motivation og mestringsoplevelser, den lektiologiske grundmodel,  læse- og skriveteknologiske strategier og læring i praksis via aktionslæring. 

Kurset vil være tilrettelagt med undervisning og et aktionslæringsforløb, hvor I skal udvikle og afprøve enkelte elementer af en dysleksivenlig didaktik som tager udgangspunkt i jeres praksis og jeres elevers forudsætninger. 

Målgruppe
Grundskolelærere fra alle fag i normalområdet, læsevejledere og skolepædagoger. Det kan med fordel være teams som deltager på kurset, men er ikke en forudsætning. 

Formålet
Viden om dysleksivenlig didaktik i den almene undervisning i alle fag på mellemtrin og udskoling, samt færdigheder i anvendelsen af læse- og skriveteknologiske strategier i undervisningen. 

Datoer

  •  19/9 2019 kl. 9.00 – 15.00 
  • 10/10 2019  kl. 14.00 – 17.00 

Form
Undervisning og aktionslæringsforløb. Mellem de to undervisningsgange vil der være aktionslæring, hvor teorien afprøves i praksis. 

Sted
UC SYD, Kolding. Adressen er Dyrehavevej 116, 6000 Kolding.

Emner, der vil blive undervist i

  • Mestring og motivation
  • Lektiologisk grundmodel
  • Strategier og LST

Forudsætning for deltagelse
Læse- og skriveteknologier skal være installeret på en medbragt device. Deltagere skal have gjort sig overvejelser om en aktuel case, der kan arbejdes med i aktionslæringsforløbet. 

Undervisere
Signe Elmstrøm og Karina Thøgersen.