Gå til hovedindhold
 • Uddannelse
 • Efter- og videreuddannelse
 • Forskning
 • Om UC SYD
 • Uddannelser og kurser For dig, der leder efter et kursus, et modul eller en uddannelse på diplom-, akademi- eller masterniveau
 • Skræddersyede forløb For kommuner og organisationer, der ønsker skræddersyede videreuddannelsesforløb til medarbejdere og ledere

Ved du, hvad du leder efter, kan du søge direkte i vores database

 • Om UC SYD Hvem er vi? Læs alt om UC SYD her.
 • Find os Adresser og kontaktoplysninger - du finder det hele her.
 • Job ved UC SYD Find ledige stillinger, og hør hvordan det er at arbejde på UC SYD.
 • Presse Vi giver dig oversigten over alle vores pressehistorier.

Inkluderende undervisning af ordblinde elever i grundskole, der anvender læse- og skriveteknologi

UC SYD Videreuddannelse

Udbyder: Kursus

Uddannelse: Kurser i Undervisning og pædagogik

Tilmeld

Har du eller dit team brug for mere viden om, hvordan I udvikler en dysleksivenlig didaktik, der kan understøtte et inkluderende læringsmiljø for den ordblinde elev?

På kurset arbejdes der med elevens motivation og mestringsoplevelser, den lektiologiske grundmodel,  læse- og skriveteknologiske strategier og læring i praksis via aktionslæring. 

Kurset vil være tilrettelagt med undervisning og et aktionslæringsforløb, hvor I skal udvikle og afprøve enkelte elementer af en dysleksivenlig didaktik som tager udgangspunkt i jeres praksis og jeres elevers forudsætninger. 

Målgruppe
Grundskolelærere fra alle fag i normalområdet, læsevejledere og skolepædagoger. Det kan med fordel være teams som deltager på kurset, men er ikke en forudsætning. 

Formålet
Viden om dysleksivenlig didaktik i den almene undervisning i alle fag på mellemtrin og udskoling, samt færdigheder i anvendelsen af læse- og skriveteknologiske strategier i undervisningen. 

Datoer

 •  19/9 2019 kl. 9.00 – 15.00 
 • 10/10 2019  kl. 14.00 – 17.00 

Form
Undervisning og aktionslæringsforløb. Mellem de to undervisningsgange vil der være aktionslæring, hvor teorien afprøves i praksis. 

Sted
UC SYD, Kolding. Adressen er Dyrehavevej 116, 6000 Kolding.

Emner, der vil blive undervist i

 • Mestring og motivation
 • Lektiologisk grundmodel
 • Strategier og LST

Forudsætning for deltagelse
Læse- og skriveteknologier skal være installeret på en medbragt device. Deltagere skal have gjort sig overvejelser om en aktuel case, der kan arbejdes med i aktionslæringsforløbet. 

Undervisere
Signe Elmstrøm og Karina Thøgersen.