Gå til hovedindhold
 • Uddannelse
 • Efter- og videreuddannelse
 • Forskning
 • Om UC SYD
 • Uddannelser og kurser For dig, der leder efter et kursus, et modul eller en uddannelse på diplom-, akademi- eller masterniveau
 • Skræddersyede forløb For kommuner og organisationer, der ønsker skræddersyede videreuddannelsesforløb til medarbejdere og ledere

Ved du, hvad du leder efter, kan du søge direkte i vores database

 • Om UC SYD Hvem er vi? Læs alt om UC SYD her.
 • Find os Adresser og kontaktoplysninger - du finder det hele her.
 • Job ved UC SYD Find ledige stillinger, og hør hvordan det er at arbejde på UC SYD.
 • Presse Vi giver dig oversigten over alle vores pressehistorier.

Inklusions- og eksklusionsprocesser for socialt udsatte børn, unge og voksne

UC SYD Efter- og videreuddannelse

Udbyder: Modul

Uddannelse: Den sociale diplomuddannelse

ECTS: 10

Fagområde: Valgmoduler uden for et fagområde på Social diplom

Tilmeld

Læs online, hvis corona-pandemien fortsætter

Du kan trygt tilmelde dig de moduler eller kurser, du gerne vil læse. Vi tilpasser undervisningen, så den kan gennemføres online eller lever op til de sundhedsfaglige retningslinjer, der gælder på det tidspunkt, undervisningen kan starte op på campus igen.

Du vil blive orienteret om undervisningsformen inden første undervisningsdag.
 

Lær om inklusions- og eksklusionsprocesser og få kompetencerne til at bruge det i dit daglige arbejde

 • Få teoretisk og metodisk indblik i inklusions- og eksklusionsprocesser fra både et socialpolitisk-, organisatorisk- og menneskeligt perspektiv.
 • Styrk dine kompetencer til at håndtere inklusions- og eksklusionsprocesser i socialt arbejde.

Vil du kunne facilitere medborgerskab og sammenhæng for socialt udsatte børn, unge og voksne? Med dette modul får du nye perspektiver på hverdagslivet i forhold til socialt arbejde, og du vil både lære om marginalisering og udstødning blandt den målgruppe, som du arbejder med.

For at se dit daglige arbejde i en større kontekst, så vil du på modulet blive introduceret til det internationale og historiske perspektiv på inklusions- og eksklusionsbegreber samt de socialpolitiske forhold, som er gældende i dag. Det vil give dig mulighed for at reflektere over dit daglige arbejde med inklusion, lige meget hvilken målgruppe du arbejder med.

Ved modulets afslutning vil du selvstændigt kunne analysere og vurdere både teoretiske og praksisnære problemstillinger i dit eget felt. Det vil du kunne gøre med udgangspunkt i undersøgelser, forskning og teorier om inklusions- og eksklusionsprocesser.

Det får du indsigt i på dette modul:

 • Hvordan du bedst håndterer inklusions- og eksklusionsprocesser i dit sociale arbejde.
 • Få ny viden om inklusions- og eksklusionsprocesser herunder marginaliserings- og udstødningsprocesser.
 • Lær om inklusions- og eksklusionsbegreber i et internationalt og historisk perspektiv, herunder internationale konventioner.
 • Få indblik i inklusions- og eksklusionsprocesser i et socialpolitisk og et organisatorisk perspektiv.
 • Lær hverdagslivsteorier i forhold til diskurser i socialt arbejde samt om etik og menneskesyn.

Modulet er et valgmodul på Den sociale diplomuddannelse, men kan også tages selvstændigt.

Hvem henvender modulet sig til?

Du arbejder med udsatte børn, unge og voksne og vil gerne udvide eller styrke dine kompetencer med viden om inklusions- og eksklusionsbegreber. Du er formentlig uddannet socialrådgiver, pædagog, sygeplejerske eller lærer inden for det socialfaglige område.

Adgangskrav

For at blive optaget på modulet skal du som minimum have afsluttet en kort videregående uddannelse på niveau med en erhvervsakademiuddannelse eller en akademiuddannelse, som f.eks. administrationsøkonom, miljøteknolog eller akademiuddannelse i beskæftigelse.
En professionsbacheloruddannelse eller universitetsbachelor giver dig derfor også adgang til modulerne på diplomniveau.

Derudover forudsætter optagelse på diplomuddannelserne mindst to års relevant erhvervserfaring efter gennemført adgangsgivende uddannelse.

Har du andre eller tilsvarende forudsætninger, kan du optages på baggrund af en individuel kompetencevurdering. Læs mere om individuel kompetencevurdering.

Det står der i studieordningen

Formål:
At den studerende tilegner sig viden om inklusions- og eksklusionsprocesser i forhold til socialt udsatte børn, unge og/eller voksne.

Indhold:

 • Teorier om inklusions- og eksklusionsprocesser, herunder marginaliserings og udstødningsprocesser
 • Inklusions og eksklusionsbegreber i et internationalt og historisk perspektiv, herunder internationale konventioner
 • Inklusions- og eksklusionsprocesser i et socialpolitisk og et organisatorisk perspektiv.
 • Hverdagslivsteorier i forhold til diskurser i socialt arbejde
 • Medborgerskabsteorier
 • Identitetspolitiske teorier
 • Etik og menneskesyn

Læringsmål:
Viden

 • Viden om inklusions- og eksklusionsprocesser
 • Forståelse af inklusions- og eksklusionsprocessers betydning i forhold til socialt arbejdes praksis
 • Indsigt i det konkrete felt, som inklusions- og eksklusionsprocesser udspiller sig i, samt refleksioner over disse processers betydning for socialt arbejdes praksis

Færdigheder

 • Mestre analyse og vurdering af teoretiske og praksisnære problemstillinger i et konkret felt med udgangspunkt i undersøgelser, forskning og teorier om inklusions- og eksklusionsprocesser

Kompetencer

 • Håndtere inklusions- og eksklusionsprocesser i socialt arbejdes praksis indenfor et konkret felt.