Gå til hovedindhold

Inklusionsledelse, Den offentlige lederuddannelse

UC SYD Videreuddannelse

Type: Modul

Uddannelse: Diplomuddannelse i ledelse

ECTS: 5

Fagområde: DOL - Den offentlige lederuddannelse

Tilmeld

Lær at arbejde med analyse, refleksion og håndtering af ledelse i inkluderende skoler og institutioner

  • Styrk din ledelsespraksis med strukturer og processer, som skaber inklusion opad, nedad og udad i organisationen. 
  • Forstå hvordan inklusionsforpligtelsen udfordrer og udvikler de forskellige kerneydelser i skoler og institutioner.  

På modulet i inklusionsledelse lærer du at adressere mange af de forskellige tiltag, som sker inden for uddannelse, udvikling og læring fra vuggestue til ungdomsuddannelse. Du får metoder og teori til at udvikle og fremme de praksisfællesskaber, som sikrer lokal tilpasning og motivation hos elever og individer.

Succesfuld inklusion forankrer ansvar hos elever og individer, ikke som et ansvar for institutionen men som en organisk selvledelse, der kommer til udtryk i øget motivation og et ønske om at være en del af helheden. Denne inklusion lærer du at facilitere med konkrete handlingsplaner i skolen eller institutionen.

Du får også indblik i, hvordan inklusionsforpligtelsen er med til at udvikle kerneydelserne i skoler og institutioner, og hvilke nye udfordringer de samtidig giver - og selvfølgelig hvordan du løser dem.

Det får du indsigt i på dette modul: 

  • Lær at håndtere og arbejde med de metoder og begreber, som er i den inkluderende skole; læringsledelse, motivation og forandringsledelse. 
  • Hvordan du fremmer praksisfællesskaber, der har til formål at skabe øget tilpasning og motivation. 
  • Lær at analysere problemer og udarbejde handleplaner, der har til formål at skabe en inkluderende praksis i din organisation.


Modulet er et af valgmodulerne i Diplom i ledelse men kan også tages selvstændigt. 

Hvem henvender modulet sig til? 

Modulet for dig, der ønsker at styrke dit arbejde med inklusionsledelse i din organisation. Modulet er målrettet ledere i skoler og institutioner, men modulet er også oplagt, hvis du vil arbejde målrettet med læringsledelse, motivation og forandringsledelse i din daglige praksis.

Adgangskrav

For at følge dette modul skal du mindst have en relevant uddannelse på niveau med en akademiuddannelse (KVU) eller en relevant videregående voksenuddannelse (VVU) samt mindst 2 års relevant erhvervserfaring efter gennemført uddannelse.

Det står der i studieordningen

Formål 
Det er formålet, at den studerende tilegner sig viden, færdigheder og kompetencer til at: 

  • Håndtere ledelse af den inkluderende skole og institution, herunder læringsledelse, motivation og forandringsledelse. 

Mål for læringsudbytte 
Viden og forståelse 
Det er målet, at den studerende har viden om og forståelse af: 

  • Inklusion og ledelse af struktur, kultur og processer, der fremmer inklusion opad, nedad og udad i organisationen. 
  • Hvordan inklusionsforpligtelsen udfordrer og udvikler kerneydelsen i skoler og institutioner. 

Færdigheder 
Det er målet, at den studerende har færdigheder til at: 

  • Fremme praksisfællesskaber, der sikrer lokal tilpasning og motivation. 

Kompetence 
Det er målet, at den studerende kan: 

  • Analysere udfordringer og problemer og udarbejde handleplaner for en inkluderende praksis på den enkelte skole eller institution på reflekterende vis.