Gå til hovedindhold
 • Uddannelse
 • Efter- og videreuddannelse
 • Forskning
 • Om UC SYD
 • Uddannelser og kurser For dig, der leder efter et kursus, et modul eller en uddannelse på diplom- eller akademiniveau

Ved du, hvad du leder efter, kan du søge direkte i vores database

 • Om UC SYD Hvem er vi? Læs alt om UC SYD her.
 • Job ved UC SYD Find ledige stillinger, og hør hvordan det er at arbejde på UC SYD.
 • Presse Vi giver dig oversigten over alle vores pressehistorier.

Innovation og didaktik

UC SYD Efter- og videreuddannelse

Udbyder: Modul

Uddannelse: Pædagogisk diplomuddannelse

ECTS: 10

Fagområde: Didaktisk udvikling i skolen

Tilmeld

Lær at fremme læring med teorier og metoder inden for innovation og didaktik

 • Lær at skabe åben didaktisk innovation, der er gennemskuelig i både mål, processer, metoder, resultater og anvendelse.

Innovation er vigtigere end nogensinde før - både for dem der mestrer det, og dem der søger det. Bliv klædt på til at skabe den særlige gnist i undervisningen, som kan skabe og udvikle innovative kompetencer hos børn og unge.

At mestre innovation kræver en række forskellige fremgangsmåder, metoder og faktisk også teknologier. Dem stifter du bekendtskab med på modulet Innovation og didaktik, og du får konkrete eksempler på undervisningsformer, læreprocesser og læringsmiljøer, der kan udvikle og understøtte innovation som kompetence i mennesker.

Modsat hvad mange tror, så er innovation ikke udelukkende en kreativ proces. Den kræver struktur. Strukturen lærer du at udvikle med en læringsmålstyret undervisning, som giver retningslinjer for det praktiske arbejde med for eksempel digital innovation, undersøgelser og tværfaglige eksperimenter. Du lærer samtidig at vurdere og begrunde over for samarbejdspartnere og brugere, hvor frugtbart innovative processer og innovative kompetencer bidrager til udvikling af elevernes faglige kundskaber og færdigheder.

Det får du indsigt i på dette modul:

 • Lær at planlægge, gennemføre og evaluere læringsmålstyret undervisning, der tager udgangspunkt i teorier og metoder om innovation og didaktik.
 • Hvordan du kan anvende forskellige fremgangsmåder, metoder og teknologier til at fremme udvikling af innovative kompetencer hos børn og unge.
 • Hvordan du kan inddrage samarbejdspartnere og andre brugere til at skabe nyskabende og udviklende undervisning i et tværfagligt samarbejde.

Modulet er et valgmodul på Pædagogisk diplom, men kan også tages selvstændigt.

Hvem henvender modulet sig til?

Modulet er for dig, der ønsker at inddrage innovation i din undervisning, og som gerne vil have den metodiske og teoretiske værktøjskasse til at skabe og udvikle innovation i dit eget fag og tværfagligt.

Adgangskrav

For at blive optaget på modulet skal du som minimum have afsluttet en kort videregående uddannelse på niveau med en erhvervsakademiuddannelse eller en akademiuddannelse, som f.eks. administrationsøkonom, miljøteknolog eller akademiuddannelse i beskæftigelse.
En professionsbacheloruddannelse eller universitetsbachelor giver dig derfor også adgang til modulerne på diplomniveau.

Derudover forudsætter optagelse på diplomuddannelserne mindst to års relevant erhvervserfaring efter gennemført adgangsgivende uddannelse.

Har du andre eller tilsvarende forudsætninger, kan du optages på baggrund af en individuel kompetencevurdering. Læs mere om individuel kompetencevurdering.

Det står der i studieordningen

Den studerende

 • har viden om læringsmålsorienteret didaktik og om læringsmålstyret undervisning.  
 • kan planlægge og beskrive læringsmålstyret undervisning.
 • kan skabe åben didaktisk innovation, der er gennemskuelig i både formål og mål, processer og metoder samt resultater og anvendelsesperspektiver.
 • kan nyskabe og kvalitetsudvikle didaktikken gennem en undersøgende og eksperimenterende tilgang i et fagligt og tværfagligt samarbejde, der inddrager relevante samarbejdspartnere og brugere.
 • kan tilrettelægge, skabe og evaluere undervisning og læringsmiljøer, som udvikler elevernes innovative kompetencer.
 • kan mestre forskellige fremgangsmåder, metoder og teknologier, der fremmer udvikling af innovative kompetencer hos børn og unge.
 • kan vurdere og begrunde over for samarbejdspartnere og brugere, hvor frugtbart innovative processer og innovative kompetencer bidrager til udvikling af elevernes faglige kundskaber og færdigheder.
 • kan planlægge, gennemføre og evaluere læringsmålstyret undervisning.

Indhold

 • Teorier om innovation og om, hvad der fremmer innovative processer.
 • Teorier om metoder, der er innovative og skaber innovation.
 • Teorier om hvordan forskellige undervisningsformer, læreprocesser og læringsmiljøer kan fremme udvikling af innovative kompetencer hos børn og unge.
 • Dannelsesteorier, herunder digital dannelse, og disses implikationer i praksis.
 • Relations- og kommunikationsteorier, der kan understøtte det praktiske arbejde med digital innovation.