Gå til hovedindhold
 • Uddannelse
 • Efter- og videreuddannelse
 • Forskning
 • Om UC SYD
 • Uddannelser og kurser For dig, der leder efter et kursus, et modul eller en uddannelse på diplom-, akademi- eller masterniveau
 • Skræddersyede forløb For kommuner og organisationer, der ønsker skræddersyede videreuddannelsesforløb til medarbejdere og ledere

Ved du, hvad du leder efter, kan du søge direkte i vores database

 • Om UC SYD Hvem er vi? Læs alt om UC SYD her.
 • Find os Adresser og kontaktoplysninger - du finder det hele her.
 • Job ved UC SYD Find ledige stillinger, og hør hvordan det er at arbejde på UC SYD.
 • Presse Vi giver dig oversigten over alle vores pressehistorier.

Interkulturelt socialt arbejde

UC SYD Efter- og videreuddannelse

Udbyder: Modul

Uddannelse: Den sociale diplomuddannelse

ECTS: 10

Fagområde: Integration og interkulturelt socialt arbejde

Tilmeld

Læs online, hvis corona-pandemien fortsætter

Du kan trygt tilmelde dig de moduler eller kurser, du gerne vil læse. Vi tilpasser undervisningen, så den kan gennemføres online eller lever op til de sundhedsfaglige retningslinjer, der gælder på det tidspunkt, undervisningen kan starte op på campus igen.

Du vil blive orienteret om undervisningsformen inden første undervisningsdag.
 

Lær at håndtere komplekse problemstillinger i socialt arbejde med afsæt i en interkulturel tilgang

 • Få en interkulturel forståelse i din nuværende praksis og dit daglige sociale arbejde. 

Når man som migrant bliver mødt af det danske system, skal man føle sig set og forstået. På dette modul får du viden og færdigheder til at møde borgere fra andre kulturer bedst muligt.

Du bliver blandt andet undervist i kulturel mangfoldighed og anerkendelse samt får forståelse for interkulturel kommunikation. Du bliver også præsenteret for kategorisering og diskurser omkring etniske minoritetsborgere, som vil være med til at højne dit reflektionsniveau i forhold til dit daglige arbejde.

Med rødder i den nyeste forskning og praksis får du teoretisk og empirisk viden, som gør dig bedre til at navigere i interkulturelt socialt arbejde. Du bliver samtidig bedre til at formidle og samarbejde om inklusion og deltagelse fra etniske minoriteter.

Det får du indsigt i på dette modul: 

 • Kultur, kulturforståelse og kulturelle identiteter
 • Interkulturel kommunikation
 • Kulturel mangfoldighed og anerkendelse
 • Kategorisering og diskurser omkring etniske minoritetsborgere
 • Integration og levevilkår for etniske minoritetsborgere
 • Etniske minoritetsborgeres inklusion og deltagelse på udvalgte områder

Modulet er et valgmodul på Den sociale diplomuddannelse, men kan også tages selvstændigt. 

Hvem henvender modulet sig til?

Målgruppen for modulet er dig, der arbejder med borgere fra mange forskellige kulturer. Måske arbejder du allerede med etniske minoriteter i dag og vil gerne blive bedre til at indgå i samarbejde med partnere eller få en udvidet forståelse for, hvordan du kan opfordre borgere til deltagelse og inklusion.

Adgangskrav

For at blive optaget på modulet skal du som minimum have afsluttet en kort videregående uddannelse på niveau med en erhvervsakademiuddannelse eller en akademiuddannelse, som f.eks. administrationsøkonom, miljøteknolog eller akademiuddannelse i beskæftigelse.
En professionsbacheloruddannelse eller universitetsbachelor giver dig derfor også adgang til modulerne på diplomniveau.

Derudover forudsætter optagelse på diplomuddannelserne mindst to års relevant erhvervserfaring efter gennemført adgangsgivende uddannelse.

Har du andre eller tilsvarende forudsætninger, kan du optages på baggrund af en individuel kompetencevurdering. Læs mere om individuel kompetencevurdering.

Det står der i studieordningen

Viden og forståelse

Den studerende har:

 • Viden om teori og metodiske tilgange, herunder forsknings- og udviklingsbaseret viden, med relevans for interkulturelt socialt arbejde
 • Forståelse af teorier og metodiske tilgange og kan reflektere over anvendelse af disse i interkulturelt socialt arbejde

Færdigheder

 • Anvende udvalgte metodiske tilgange i interkulturelt socialt arbejde med etniske minoritetsborgere
 • Vurdere komplekse problemstillinger i interkulturelt socialt arbejde samt begrunde og vælge relevante tiltag
 • Formidle faglige problemstillinger og tiltag ud fra en interkulturel tilgang til borgere og samarbejdspartnere

Kompetencer

 • Håndtere komplekse problemstillinger i socialt arbejde med afsæt i en interkulturel tilgang
 • Indgå i samarbejde med relevante aktører ud fra en interkulturel tilgang og påtage sig ansvar inden for egen professionelle position
 • Udvikle egen praksis i socialt arbejde med en interkulturel tilgang