Gå til hovedindhold
 • Uddannelse
 • Efter- og videreuddannelse
 • Forskning
 • Om UC SYD
 • Uddannelser og kurser For dig, der leder efter et kursus, et modul eller en uddannelse på diplom-, akademi- eller masterniveau
 • Skræddersyede forløb For kommuner og organisationer, der ønsker skræddersyede videreuddannelsesforløb til medarbejdere og ledere

Ved du, hvad du leder efter, kan du søge direkte i vores database

 • Om UC SYD Hvem er vi? Læs alt om UC SYD her.
 • Find os Adresser og kontaktoplysninger - du finder det hele her.
 • Job ved UC SYD Find ledige stillinger, og hør hvordan det er at arbejde på UC SYD.
 • Presse Vi giver dig oversigten over alle vores pressehistorier.

International selskabsskat

UC SYD Efter- og videreuddannelse

Udbyder: Modul

Uddannelse: Diplomuddannelse i skat

ECTS: 5

Fagområde: Skat

Tilmeld

Få indblik i reglerne for udlandsbeskatning og lær at behandle konkrete og komplekse opgaver indenfor området

 • Få både teoretisk og praktisk viden om udlandsbeskatning.
 • Lær at arbejde med konkrete og komplekse opgaver.

Vil du gerne have de faglige forudsætninger for at arbejde med udlandsbeskatning og selvstændigt kunne vurdere denne type komplekse skattefaglige problemstillinger? Det vil du lære på dette modul.

På modulet vil du stifte bekendtskab med lovgivning og praksis omkring udlandsbeskatning. Her vil du både arbejde med beskatning af fysiske eller juridiske personer, samt personer med tilknytning til andre lande end Danmark. I dit arbejde vil du ofte opleve, at formidling er vigtigt. Derfor vil du lære at formidle de kriterier og metoder, der ligger til grund for fastsættelse og beregning af udlandsbeskatning på en måde, så både lægmænd og fagfolk forstår det.

Ved modulets afslutning kan du løse praksisnære og komplekse opgaver. Du vil også kunne træffe afgørelse i konkrete sager vedrørende udlandsbeskatning, samt kunne behandle problemstillinger vedrørende udlandsbeskatning.

Det får du indsigt i på dette modul:

 • Få viden om lovgivningen og de anvendte metoder og principper for fastsættelse af skattepligten til Danmark, når skattesubjektet også har tilknytning til andre lande end Danmark.
 • Lær metoder til at fastsætte skattepligtens størrelse.
 • Hvordan du formidler de hensyn og kriterier der er lagt til grund for udlandsbeskatning.
 • Forstå de problemstillinger der knytter sig til beskatning af skatte-subjekter med tilknytning til andre lande end Danmark.
 • Hvordan du indgår i et tværfagligt samarbejde inden for rammerne af udlandsbeskatning.

Modulet er et valgmodul på Diplomuddannelsen i skat, men kan også tages selvstændigt.

Hvem henvender modulet sig til? 

Du arbejder eller ønsker at arbejde med udlandsbeskatning, og vil gerne have indblik i det juridiske grundlag og metoderne bag. Det indblik får du på dette modul.

Adgangskrav

For at blive optaget på modulet skal du som minimum have afsluttet en kort videregående uddannelse på niveau med en erhvervsakademiuddannelse eller en akademiuddannelse, som f.eks. administrationsøkonom, miljøteknolog eller akademiuddannelse i beskæftigelse.
En professionsbacheloruddannelse eller universitetsbachelor giver dig derfor også adgang til modulerne på diplomniveau.

Derudover forudsætter optagelse på diplomuddannelserne mindst to års relevant erhvervserfaring efter gennemført adgangsgivende uddannelse.

Har du andre eller tilsvarende forudsætninger, kan du optages på baggrund af en individuel kompetencevurdering. Læs mere om individuel kompetencevurdering.

Det står der i studieordningen

Læringsmål

Viden og forståelse

Den studerende

 • skal have viden om lovgivningen og de anvendte metoder og principper for fastsættelse af skattepligten til Danmark, når skattesubjektet også har tilknytning til andre lande end Danmark.
 • skal kunne forstå den teori og de metoder der anvendes til fastsættelse af skattepligtens størrelse, når skattesubjektet også har tilknytning til andre lande end Danmark, og kunne reflektere over anvendelsen af disse teorier og metoder.

Færdigheder

Den studerende

 • skal kunne anvende og redegøre for de relevante metoder og principper til beskatning af skatte-subjekter med tilknytning til andre lande end Danmark.
 • skal kunne identificere og vurdere de problemstillinger der knytter sig til beskatning af skatte-subjekter med tilknytning til andre lande end Danmark.
 • skal kunne formidle de hensyn og kriterier der er lagt til grund for udlandsbeskatning.

Kompetencer

Den studerende

 • skal kunne håndtere komplekse problemstillinger i forbindelse med vurderingen af skattepligtens omfang såvel i forhold til konkrete forhold som på et overordnet plan.
 • skal selvstændigt kunne fastsætte skattepligtens omfang, samt kunne indgå i et tværfagligt samarbejde inden for rammerne af udlandsbeskatning.