Gå til hovedindhold
 • Uddannelse
 • Efter- og videreuddannelse
 • Forskning
 • Om UC SYD
 • Uddannelser og kurser For dig, der leder efter et kursus, et modul eller en uddannelse på diplom- eller akademiniveau

Ved du, hvad du leder efter, kan du søge direkte i vores database

 • Om UC SYD Hvem er vi? Læs alt om UC SYD her.
 • Job ved UC SYD Find ledige stillinger, og hør hvordan det er at arbejde på UC SYD.
 • Presse Vi giver dig oversigten over alle vores pressehistorier.

Juridisk metode (Diplom i skat)

UC SYD Efter- og videreuddannelse

Udbyder: Modul

Uddannelse: Diplomuddannelse i skat

ECTS: 5

Tilmeld

Få indblik i en række retskilder, deres funktioner og den juridiske metode

 • Få både teoretisk og praktisk viden om den juridiske metode.
 • Få indsigt i både nationale retskilder, EU-retten og de særlige retskilder på skatte- og afgiftsområdet 

Jura og lovgivning er med til at skabe de rammer hvor skat og civilsamfundet opererer. Derfor er det selvfølgelig oplagt, at du får et faglig overblik over juridisk metode og de retskilder som ligger til grund for lovgivningen.

På dette modul vil du dykke ned i både nationale og internationale retskilder. Det kan for eksempel være EU-retten og dennes betydning samt de retssikkerhedsprincipper som ligger til grund for lovgivningen. Da jura er et stort fagfelt, vil du få en overordnet indføring i juridisk metode, men undervisningen vil være praktisk orienteret. Dine undervisere er meget bevidste om, at din undervisning skal være anvendelig og relevant i dit arbejde.

Ved modulets afslutning vil du have et godt overblik over juridisk metode og en række forskellige retskilder, som vil være relevant for din funktion eller arbejde. Du vil både kunne fremsøge juridisk information til at løse konkrete problemer, men også formidle juridisk holdbare løsninger.  

Det får du indsigt i på dette modul:

 • Lær om de generelle nationale retskilder.
 • Få indblik i EU-ret og dens betydning for dansk lovgivning.
 • Hvordan du arbejder teoretisk og praktisk med juridisk metode.
 • Få viden om retssikkerhed og retssikkerhedsprincipper.
 • Lær om civilrettens styrende funktion i Danmark.
 • Hvordan aftaleret virker i teori og praksis.
 • Lær om køberet og dens betydning for både virksomheder og private.

Modulet er et obligatorisk modul på Diplomuddannelsen i skat, men kan også tages selvstændigt.

Hvem henvender modulet sig til?

Du ønsker viden om både generelle og særlige retskilder samt værktøjer til at håndtere forskellige aspekter forbundet med eksempelvis retssikkerhed og nationale retskilder.

Adgangskrav

For at blive optaget på modulet skal du som minimum have afsluttet en kort videregående uddannelse på niveau med en erhvervsakademiuddannelse eller en akademiuddannelse, som f.eks. administrationsøkonom, miljøteknolog eller akademiuddannelse i beskæftigelse.
En professionsbacheloruddannelse eller universitetsbachelor giver dig derfor også adgang til modulerne på diplomniveau.

Derudover forudsætter optagelse på diplomuddannelserne mindst to års relevant erhvervserfaring efter gennemført adgangsgivende uddannelse.

Har du andre eller tilsvarende forudsætninger, kan du optages på baggrund af en individuel kompetencevurdering. Læs mere om individuel kompetencevurdering.

Det står der i studieordningen

Læringsmål

Viden

Den studerende skal

 • have viden om juridisk metode
 • have indsigt i retskildeanvendelse og retsstandarder

Færdigheder

Den studerende skal

 • kunne anvende juridisk metode til analyse af juridiske problemstillinger
 • kunne vælge og begrunde relevante løsningsmodeller
 • kunne formidle juridisk holdbare løsninger

Kompetencer

Den studerende kan

 • fremfinde relevant juridisk information til løsning af et problem
 • anvende den juridiske metode til løsning af et problem
 • analysere og formidle nye og ændrede lovregler og retsafgørelser
Hvilken bedømmelsesform benyttes på modulet?

På modulet vil du skulle lave en individuel synopsis, med mundtligt forsvar på 30 minutter, inklusive vortering og meddelelse af karakterer.