Gå til hovedindhold

Krop, bevægelse og kommunikation

UC SYD Videreuddannelse

Type: Modul

Uddannelse: Pædagogisk Diplomuddannelse

ECTS: 10

Fagområde: Idræt, krop og bevægelse

Tilmeld

Inddrag en udvidet forståelse for krop, bevægelse og kommunikation i dit pædagogiske og didaktiske arbejde  

 • Lær at omsætte og anvende viden om forhold mellem krop, bevægelse og kommunikation til en professionsrelevant og didaktisk reflekteret praksis. 
 • Lær hvordan mennesker kan bruge kropslig interaktion til at arbejde med personlighedsudvikling og identitetsdannelse. 
 • Lær hvordan du arbejder målrettet med kreative og æstetiske læreprocesser i professionsrelevant praksis. 

Vi lærer bedst, når vi lærer sammen. Og med dette modul lærer du at inddrage den kropslige interaktion til at styrke den personlige udvikling og identitetsdannelse hos forskellige målgrupper. 

At bruge krop og bevægelse målrettet kan for mange være en genvej til at styrke deres sociale interaktion, kontakt, gruppedynamik, kropslige ekspressivitet og sprog. Du vil på modulet lære, hvordan du skaber en relevant og reflekteret praksis, som kreerer netop den udvikling med udgangspunkt i en målrettet anvendelse af krop, bevægelse og kommunikation mellem mennesker. 

Du vil på modulet også arbejde med kreative og æstetiske læreprocesser i forhold til krop og bevægelse. Dem vil du kunne bruge til at reflektere over kroppens sprog, kommunikation og kultur i relation til det moderne samfund og de mennesker, som indgår i det. 

Det får du indsigt i på dette modul:  

 • Lær at arbejde med personlighedsudvikling og identitetsdannelse gennem kropslig interaktion. 
 • Hvordan du, med viden om kroppen i social interaktion, kontakt, gruppedynamik, kropslig ekspressivitet og sprog, kan skabe målrettede aktiviteter for forskellige målgrupper. 
 • Lær at udvikle din egen praksis i relation til professionsrelevante temaer inden for krop, bevægelse og kommunikation. 

Modulet er et valgmodul på Pædagogisk diplom , men kan også tages selvstændigt.

Hvem henvender modulet sig til?  

Hvis du vil lære, hvordan du bedst inddrager krop, bevægelse og kommunikation i din daglige pædagogiske praksis, så er dette modul for dig. Du vil få en teoretisk og metodisk indføring i anvendelsen af krop og bevægelse, som du vil kunne tage med og anvende til at skabe en professionsrelevant og didaktisk reflekteret praksis. 

Adgangskrav 

For at følge dette modul skal du mindst have en relevant uddannelse på niveau med en akademiuddannelse (KVU) eller en relevant videregående voksenuddannelse (VVU) samt mindst 2 års relevant erhvervserfaring efter gennemført uddannelse.  

Det står der i studieordningen 

Den studerende 

 • kan udvikle egen praksis i relation til professionsrelevante temaer inden for krop, bevægelse og kommunikation. 
 • kan arbejde målorienteret med den relationelle og kommunikative dimension i aktiviteter med idræt og bevægelse. 
 • har indsigt i at arbejde med personlighedsudvikling og identitetsdannelse gennem kropslig interaktion. 
 • har viden om kroppen i social interaktion, kontakt, gruppedynamik, kropslig ekspressivitet og sprog. 
 • har viden om bevægelsespsykologi og implikationerne for bevægelsespædagogikken. 
 • har viden om kreative og æstetiske læreprocesser i forhold til krop og bevægelse. 
 • kan reflektere over kroppens sprog, kommunikation og kultur i relation til det moderne samfund. 
 • kan arbejde målrettet med kreative og æstetiske læreprocesser i professionsrelevant praksis. 
 • kan omsætte og anvende viden om forhold mellem krop, bevægelse og kommunikation til en professionsrelevant og didaktisk reflekteret praksis.