Gå til hovedindhold
 • Uddannelse
 • Efter- og videreuddannelse
 • Forskning
 • Om UC SYD
 • Uddannelser og kurser For dig, der leder efter et kursus, et modul eller en uddannelse på diplom-, akademi- eller masterniveau

Ved du, hvad du leder efter, kan du søge direkte i vores database

 • Om UC SYD Hvem er vi? Læs alt om UC SYD her.
 • Job ved UC SYD Find ledige stillinger, og hør hvordan det er at arbejde på UC SYD.
 • Presse Vi giver dig oversigten over alle vores pressehistorier.

Krop, bevægelse og kommunikation

UC SYD Efter- og videreuddannelse

Udbyder: Modul

Uddannelse: Pædagogisk diplomuddannelse

ECTS: 10

Fagområde: Idræt, krop og bevægelse

Tilmeld

Inddrag en udvidet forståelse for krop, bevægelse og kommunikation i dit pædagogiske og didaktiske arbejde  

 • Lær at omsætte og anvende viden om forhold mellem krop, bevægelse og kommunikation til en professionsrelevant og didaktisk reflekteret praksis. 
 • Lær hvordan mennesker kan bruge kropslig interaktion til at arbejde med personlighedsudvikling og identitetsdannelse. 
 • Lær hvordan du arbejder med kreative og æstetiske læreprocesser i professionsrelevant praksis. 

Vi lærer bedst, når vi lærer sammen. Og med dette modul lærer du at inddrage den kropslige interaktion til at styrke den personlige udvikling og identitetsdannelse hos forskellige målgrupper. 

Et fokus på krop og bevægelse i den pædagogiske praksis kan føre kvalitet til arbejdet med at skabe social interaktion, kontakt, gruppedynamik, kropslige ekspressivitet og sprog. Du vil på modulet lære, hvordan du skaber en relevant og reflekteret praksis med udgangspunkt i en målrettet anvendelse af krop, bevægelse og kommunikation mellem mennesker. 

Du vil på modulet også arbejde med kreative og æstetiske læreprocesser i forhold til krop og bevægelse. Dem vil du kunne bruge til at reflektere over kroppens sprog, kommunikation og kultur i relation til det moderne samfund og de mennesker, som indgår i det. 

Det får du indsigt i på dette modul:

 • Lær at arbejde med personlighedsudvikling og identitetsdannelse gennem kropslig interaktion. 
 • Hvordan du, med viden om kroppen i social interaktion, kontakt, gruppedynamik, kropslig ekspressivitet og sprog, kan skabe målrettede aktiviteter for forskellige målgrupper.
 • Lær at udvikle din egen praksis i relation til professionsrelevante temaer inden for krop, bevægelse og kommunikation. 

Modulet er et valgmodul på Pædagogisk diplom , men kan også tages selvstændigt.

Hvem henvender modulet sig til?  

Hvis du vil lære, hvordan du bedst inddrager krop, bevægelse og kommunikation i din daglige pædagogiske praksis, så er dette modul for dig. Du vil få en teoretisk og metodisk indføring i anvendelsen af krop og bevægelse, som du vil kunne tage med og anvende til at skabe en professionsrelevant og didaktisk reflekteret praksis. 

Adgangskrav 

For at blive optaget på modulet skal du som minimum have afsluttet en kort videregående uddannelse på niveau med en erhvervsakademiuddannelse eller en akademiuddannelse, som f.eks. administrationsøkonom, miljøteknolog eller akademiuddannelse i beskæftigelse.
En professionsbacheloruddannelse eller universitetsbachelor giver dig derfor også adgang til modulerne på diplomniveau.

Derudover forudsætter optagelse på diplomuddannelserne mindst to års relevant erhvervserfaring efter gennemført adgangsgivende uddannelse.

Har du andre eller tilsvarende forudsætninger, kan du optages på baggrund af en individuel kompetencevurdering. Læs mere om individuel kompetencevurdering.

Det står der i studieordningen 

Den studerende 

 • kan udvikle egen praksis i relation til professionsrelevante temaer inden for krop, bevægelse og kommunikation. 
 • kan arbejde målorienteret med den relationelle og kommunikative dimension i aktiviteter med idræt og bevægelse. 
 • har indsigt i at arbejde med personlighedsudvikling og identitetsdannelse gennem kropslig interaktion. 
 • har viden om kroppen i social interaktion, kontakt, gruppedynamik, kropslig ekspressivitet og sprog. 
 • har viden om bevægelsespsykologi og implikationerne for bevægelsespædagogikken. 
 • har viden om kreative og æstetiske læreprocesser i forhold til krop og bevægelse. 
 • kan reflektere over kroppens sprog, kommunikation og kultur i relation til det moderne samfund. 
 • kan arbejde målrettet med kreative og æstetiske læreprocesser i professionsrelevant praksis. 
 • kan omsætte og anvende viden om forhold mellem krop, bevægelse og kommunikation til en professionsrelevant og didaktisk reflekteret praksis.