Gå til hovedindhold
 • Uddannelse
 • Efter- og videreuddannelse
 • Forskning
 • Om UC SYD
 • Uddannelser og kurser For dig, der leder efter et kursus, et modul eller en uddannelse på diplom-, akademi- eller masterniveau
 • Skræddersyede forløb For kommuner og organisationer, der ønsker skræddersyede videreuddannelsesforløb til medarbejdere og ledere

Ved du, hvad du leder efter, kan du søge direkte i vores database

 • Om UC SYD Hvem er vi? Læs alt om UC SYD her.
 • Find os Adresser og kontaktoplysninger - du finder det hele her.
 • Job ved UC SYD Find ledige stillinger, og hør hvordan det er at arbejde på UC SYD.
 • Presse Vi giver dig oversigten over alle vores pressehistorier.

Kultur, fortællinger og genrer

UC SYD Efter- og videreuddannelse

Udbyder: Modul

Uddannelse: Pædagogisk diplomuddannelse

ECTS: 10

Fagområde: Medier og kommunikation

Tilmeld

Læs online, hvis corona-pandemien fortsætter

Du kan trygt tilmelde dig de moduler eller kurser, du gerne vil læse. Vi tilpasser undervisningen, så den kan gennemføres online eller lever op til de sundhedsfaglige retningslinjer, der gælder på det tidspunkt, undervisningen kan starte op på campus igen.

Du vil blive orienteret om undervisningsformen inden første undervisningsdag.
 

Inddrag nye fortælleformer og genrer i formidlingen med og til børn 

 • Formidl kulturtilbud til børn og unge med nye teknologier og fortælleformer. 
 • Brug fortælleformer til at udvikle børn og unges egne produktioner sammen med dem. 
 • Lær at rammesætte produktions- og læreprocesser samt oplevelser omkring fortællinger.  

Fortællinger kan være mange ting, det gælder særligt i en verden, der er mere medialiseret end nogensinde før. Det faktum stiller store krav til din viden og forståelse af kultur, fortællinger og genrer. Med dette modul lærer du at anvende viden om forskellige medieudtryk metodisk i mediepædagogisk eller didaktisk begrundet arbejde med børn og unge. 

Lige meget om du formidler til børn eller arbejder didaktisk med børn og unges egne produktioner, så skal du have både et historisk og et aktuelt synspunkt på mediers æstetik, formsprog og fortællingers grundstrukturer. På den måde kan du relatere børn og unges oplevelser og brug af kultur i nutiden og fortiden - og måske fremtiden? Du vil lære at forstå og arbejde med fortællingers, genrers og æstetikkens funktion i udvikling af den enkeltes forståelse og kulturen i fællesskaber. Det kan for eksempel være deltagelseskultur, fankultur eller andre skabende fællesskaber på nettet. 

Ved modulets afslutning kan du både arbejde med analyse og fortolkning af børn og unges egne produktioner og formidlingen af kulturtilbud til børn. 

Det får du indsigt i på dette modul:

 • Hvordan du udvikler brugen af nye fortælleformer, ofte bundet til nye teknologier, både i børn og unges eget arbejde og i din formidling af kulturtilbud til børn.  
 • Lær om forskellige medieudtryk metodisk i mediepædagogisk og didaktisk arbejde med børn og unges egne produktioner.   
 • Lær at producere og analysere tekster med blik for fortællingens grundstruktur, genre og æstetik. 

Modulet er et valgmodul på Pædagogisk diplom, men kan også tages selvstændigt.

Hvem henvender modulet sig til?  

Dette modul er for dig, der enten arbejder med mediepædagogisk og didaktisk arbejde med børn og unges egne produktioner eller med formidling af kulturtilbud til børn. Med dette modul får du kompetencer til både at vurdere medieudtryk og producere tekst med blik for fortællingens grundstruktur, genre og æstetik. 

Adgangskrav 

For at blive optaget på modulet skal du som minimum have afsluttet en kort videregående uddannelse på niveau med en erhvervsakademiuddannelse eller en akademiuddannelse, som f.eks. administrationsøkonom, miljøteknolog eller akademiuddannelse i beskæftigelse.
En professionsbacheloruddannelse eller universitetsbachelor giver dig derfor også adgang til modulerne på diplomniveau.

Derudover forudsætter optagelse på diplomuddannelserne mindst to års relevant erhvervserfaring efter gennemført adgangsgivende uddannelse.

Har du andre eller tilsvarende forudsætninger, kan du optages på baggrund af en individuel kompetencevurdering. Læs mere om individuel kompetencevurdering.

Det står der i studieordningen

Læringsmål 

Den studerende 

 • kan udvikle brugen af nye fortælleformer, ofte bundet til nye teknologier, både i børn og unges egne arbejder og i formidling af kulturtilbud til børn. 
 • kan anvende viden om forskellige medieudtryk metodisk i mediepædagogisk og didaktisk begrundet arbejde med børn og unges egne produktioner. 
 • kan påtage sig ansvar for at rammesætte produktions- og læreprocesser og oplevelser omkring fortællinger og genrer. 
 • har viden om kulturens forskellige fortællinger og genrer samt deres funktion i forhold til den enkeltes udvikling og fællesskabets kultur. 
 • har viden om fortællingers grundstrukturer, genrer, æstetik og sprog i relation til værk, kultur, modtager og kontekst. 
 • kan reflektere over medialiseringens vilkår for udvikling og produktion af fortællinger og genrer i relation til konvergens, remediering, tværmedialitet, intertekstualitet m.m. 
 • kan vurdere forskellige former for deltagelseskultur, fankultur og andre skabende fællesskaber på nettet i forhold til æstetik og formsprog. 
 • kan vurdere professionelle medieudtryk ud fra både et historisk og et aktuelt synspunkt i forhold til æstetik og formsprog. 
 • kan producere tekster med blik for fortællingens grundstruktur, genre og æstetik. 
 • kan deltage i digital samproduktion på nettet. 
Hvilken bedømmelsesform benyttes på modulet? 

På modulet bliver du bedømt ved en intern prøve.