Gå til hovedindhold

Kulturfagsforløb i samarbejde med Tønder Kommune

Historie, kristendomskundskab og samfundsfag

Type: Kursus

Uddannelse: Kurser i Undervisning og pædagogik

Tilmeld

Hvorfor har man kristendomskundskab, historie og samfundsfag i folkeskolen, og hvad skal man egentlig i fagene? Hvad skal du som lærer kunne, og hvad skal eleverne kunne?

Du får konkret faglig viden inden for fagenes hovedområder og nogle overordnede metoder i, hvordan du i praksis kan gribe fagene an. Artefakter og enkelte færdige undervisningsforløb bliver også præsenteret. Vi ser på forskellige læremidler og får eksempler på, hvordan du kan arbejde emnebaseret og problemorienteret.

Vi tager udgangspunkt I din situation og holder os til praksis og skolens hverdag med de udfordringer, der nu en gang er i fagene. Vi arbejder derfor konkret og ser på, hvad der er muligt på de enkelte klassetrin. Det faglige og det didaktiske ser vi på parallelt.

Målet er, at du får overblik over såvel det faglige som metodiske, samt at du bliver inspireret både fagligt og didaktisk, således at du har noget at arbejde videre med i din undervisning.

Undervejs i forløbet i de tre fag arbejdes der med i undervisningen undervisningsplanlægning, prøven samt læremidler og læremiddelanalyse.