Gå til hovedindhold
  • Uddannelse
  • Efter- og videreuddannelse
  • Forskning

Kursus for pædagoger i skolen

Kurset fokuserer på at fremme elevernes læring.

Udbyder: Modul

Uddannelse: Kurser i Undervisning og pædagogik

Tilmeld

Formål:

Kurset opkvalificerer børnehaveklasseleder og skolepædagoger med henblik på at fremme elevernes læring. 

Kurset er delt op i tre hovedområder:

1) Der tages afsæt i praktiske øvelser og suppleres med teoretiske input til undervisningen omkring matematik, hvilket betyder et fokus på en undersøgende tilgang og det legende element.

2) Omdrejningspunkterne for dansk bliver omkring sproglig opmærksomhed og faglig læsning.

3) Der lægges vægt på at udfolde differentieringsbegrebet i relation til at kunne inkludere og være opmærksom på alle elever. Kurset ligger op til udvikling af egen praksis.

Ledelse af klasserummet er en rød tråd gennem kurset, og der relateres til målsætning, planlægning og evt. årsplanlægning.

Kurset afrundes med præsentation og vidensdeling af aktionslæringsforløbene samt evaluering af kurset. Evt. brug af egen logbog.

Tidspunkt: Kurset afholdes over 10 onsdage 12.30 - 15.30 i efteråret 2019 og foråret 2020.
Undervisningsdatoer: 25.9. + 23.10. + 27.11. + 11.12.19 + 29.1.20 + 19.2. + 18.3. + 15.4. + 13.5. + præsentation af eget undervisningsforløb og vidensdeling i juni måned.
Sted: Campus Haderslev, Lembckesvej, Haderslev
Pris: 7000 kr. pr. deltager.