Gå til hovedindhold

Kursusforløb/certificering i KaMiBe: Karakterstyrker - Mindfulness - Bevægelsesaktiviteter

UC SYD Videreuddannelse

Type: Kursus

Uddannelse: Kurser i Undervisning og pædagogik

Tilmeld

Certificeringen består af en praksisdel, hvor man igennem 1 år gennemfører et KaMiBe-forløb med sin klasse eller gruppe, får supervision, opgaver samt uddannelsesdage/workshops. Den praksisnære kompetenceudvikling er central i forløbet, hvor direkte sparring og supervision er afgørende i arbejdet med at underbygge et inkluderende læringsmiljø. 

Forløbet henvender sig til hold eller klasser og har to lærere/pædagoger tilknyttet forløbet. 
Forløbet har et praksisnært fokus mod hold/klasse og gennem året certificeres lærer/pædagog i KaMiBe programmet.
Målgruppen er indskoling og mellemtrin.

Det anbefales, at man tilmelder mindst to lærere eller pædagoger til et forløb, så der er mulighed for samarbejde og implementeringen dermed bliver mindre følsom i forhold til sygdom, flytning mm.

Med certificeringen uddannes man til at:

  • facilitere KaMiBe forløb
  • lede inklusionsprocesser
  • have teoretisk og praktisk forankret viden om karakterstyrker, mindfulness og bevægelsesaktiviteter
  • dokumentere forankring i fælles mål og læreplaner

KaMiBe-forløb tilgodeser desuden de timeløse fag, understøttende undervisning og 45 minutters bevægelse i skolen og dækker læreplanstemaerne i daginstitutioner. 

Opbygning af forløb:
For at blive certificeret skal man deltage i både workshops og supervision/opgaver. Der vil være 4 workshops/uddannelsesdage af 4 timers varighed, mens der mellem hver workshop vil være supervision, hvor to fra UC SYD kommer ud for på den måde at sikre et forløb, der rammer de konkrete praksisnære problematikker på den enkelte institution. Man skal påregne at arbejde med KaMiBe med sin gruppe eller klasse mindst 2 x 45 minutter om ugen i projektperioden. (Supervisionsforløb aftales lokalt mellem UC SYD og kursister).

Pris: 3600 kr + moms

For at opnå certificering skal der udover uddannelsesdagene/workshops gennemføres et praksisnært kompetenceudviklingsforløb, hvor der indgår direkte sparing og supervision af undervisere fra UC SYD. Supervisionsforløbet aftales lokalt mellem UC SYD og deltagerne. Udgift til dette forløb kommer ud over kursusafgiften. Udgiften til supervisionsforløbet er 15.750 kr. + moms. Det indbefatter supervision/sparing 6 x 1 time og 45 minutter ved to undervisere fra UC SYD.