Gå til hovedindhold

Kvalitetsstyring og evaluering i folkeskolen

UC SYD Videreuddannelse

Type: Modul

Uddannelse: Diplomuddannelse i ledelse

ECTS: 5

Fagområde: Skoleledelse

Tilmeld

Skab synergi som leder af en offentlig institution med hensyntagen til forskellige professioner

  • Bliv en bedre formidler af institutionens organisatoriske og ledelsesmæssige problemstillinger til forskellige fagprofessionelle medarbejdere.

Folkeskolen er konstant i udvikling og skolereform og arbejdstidsaftale stiller nye krav til ledelsen. For at være i front med den udvikling og samtidig forløse elevernes potentiale, skal du som leder styrke de udviklingsprocesser, som giver kvalitet i skolen. Dette modul klæder dig på til at facilitere og lede de processer.

På modulet får du nye perspektiver, teorier og metoder, som kan kaste lys over nye muligheder eller potentiale i den anvendte praksis i skolen. Både for at styrke organisationen, men også for at evaluere og agere på elevernes læringsmål og langsigtede kompetencemål.  

På modulet får du præsenteret forskningsunderbyggede teorier og modeller om skole- og institutionsledelse, som du får mulighed for at vurdere i forhold til problemstillinger fra din egen praksis som leder.

Det får du indsigt i på dette modul:

  • Lær at varetage rollen som leder i en folkeskole og sikre kvalitet i undervisningen.
  • Lær at udvælge de perspektiver, metoder og data, som understøtter de organisatoriske udviklingsprocesser.
  • Hvordan du tilrettelægger analyser, der frembringer relevante data til kvalitetsudvikling i skolen, f.eks. i forhold til elevernes lærings- og kompetencemål. Bliv bedre til at formidle institutionens organisatoriske og ledelsesmæssige problemstillinger til forskellige fagprofessionelle medarbejdere/medarbejdergrupper.
  • Hvordan du indgår i og leder det institutionsfaglige og tværfaglige samarbejde om drift og udvikling af egen institution.

Modulet er et af valgmodulerne i Diplom i ledelse men kan også tages selvstændigt.

 
Hvem henvender modulet sig til?

Modulet er skræddersyet dig, der arbejder som leder i en folkeskole, og som gerne vil skabe de bedste forudsætninger for læring og trivsel. Du skal være klar til at få den nyeste forskningsbaserede viden på området og dedikeret til læring. Resten klarer dine dygtige undervisere. 

Adgangskrav

For at blive optaget på modulet skal du som minimum have afsluttet en kort videregående uddannelse på niveau med en erhvervsakademiuddannelse eller en akademiuddannelse, som f.eks. administrationsøkonom, miljøteknolog eller akademiuddannelse i beskæftigelse.
En professionsbacheloruddannelse eller universitetsbachelor giver dig derfor også adgang til modulerne på diplomniveau.

Derudover forudsætter optagelse på diplomuddannelserne mindst to års relevant erhvervserfaring efter gennemført adgangsgivende uddannelse.

Har du andre eller tilsvarende forudsætninger, kan du optages på baggrund af en individuel kompetencevurdering. Læs mere om individuel kompetencevurdering.

 

Det står der i studieordningen

Formål

Det er formålet, at den studerende tilegner sig kompetencer, viden og/eller færdigheder til at:

  •  Udvælge de perspektiver, metoder og data, som understøtter de organisatoriske udviklingsprocesser og dermed udvikling af kvalitet i skolen.

Viden og forståelse

Det er målet, at den studerende har viden om og forståelse af:

  • Perspektiver, teorier og metoder om kvalitetsstyring, kvalitetsudvikling og evaluering, samt kunne reflektere over anvendt praksis.

Færdigheder

Det er målet, at den studerende har færdigheder til at:

  • Kunne tilrettelægge analyser, der frembringer relevante data til kvalitetsudvikling i skolen.
  • Udarbejde, planlægge og styre evalueringsforløb fra indsamlet empiri vedrørende kvalitetsarbejde samt begrundede valg af metoder og modeller.

Kompetence

Det er målet, at den studerende kan:

  • Lede kvalitetsudvikling og herunder at tilrettelægge og gennemføre evaluerings- og udviklingsprocesser, der understøtter kvaliteten i skolen.