Gå til hovedindhold
 • Uddannelse
 • Efter- og videreuddannelse
 • Forskning

Læring og læringsressourcer

UC SYD Videreuddannelse

Udbyder: Modul

Uddannelse: Pædagogisk Diplomuddannelse

ECTS: 10

Fagområde: Medier og kommunikation

Tilmeld

Lær hvordan du kan allokere læringsressourcer til at fremme elevers læring i organisationer

 • Brug læringsmål, evalueringsteori og metoder til at fremme elevers læring. 

Hvordan møder man bedst elever og skaber de bedste læringsmiljøer? Med modulet Læring og læringsressourcer lærer du både at omsætte forskningsbaseret viden om læring i organisationen og at udvikle selvstændige analyser.

Du kan dermed både skabe den nødvendige viden og omsætte den til strategi og handling i organisationen, samt understøtte det undervisende personales planlægning og gennemførelse af undervisning. Det kan du med en forståelse for læringsteori, didaktisk design og teknologi.

Modulet handler om at omsætte ny viden til handling, og om hvordan man i undervisning skal prioritere tid og ressourcer. Derfor kommer du også til at reflektere over, hvordan læringsressourcer kan allokeres til at styrke læringskultur og understøtte udviklingsinitiativer for at skabe de ønskede resultater i organisationen eller institutionen.

Det får du indsigt i på dette modul:

 • Lær hvordan du kan indgå i fagligt eller tværfagligt samarbejde om at omsætte ny viden til handlinger, der styrker elevers læring i organisationen. 
 • Hvordan du reflekteret vælger et læringsperspektiv for udvikling, og hvilken betydning det har for tilrettelæggelse i organisationen og udvikling af viden. 
 • Lær at omsætte viden om læringsteori, didaktisk design og teknologiforståelse i pædagogisk praksis.

Modulet er et valgmodul på pædagogisk diplomuddannelse men kan også tages selvstændigt. 

Hvem henvender modulet sig til? 

Modulet er for dig, der arbejder professionelt med pædagogik og som ønsker at varetage funktionen som læringsvejleder eller har interesse i udvikling af læringsmiljøer.  

Adgangskrav

For at blive optaget på modulet skal du som minimum have afsluttet en kort videregående uddannelse på niveau med en erhvervsakademiuddannelse eller en akademiuddannelse, som f.eks. administrationsøkonom, miljøteknolog eller akademiuddannelse i beskæftigelse.
En professionsbacheloruddannelse eller universitetsbachelor giver dig derfor også adgang til modulerne på diplomniveau.

Derudover forudsætter optagelse på diplomuddannelserne mindst to års relevant erhvervserfaring efter gennemført adgangsgivende uddannelse.

Har du andre eller tilsvarende forudsætninger, kan du optages på baggrund af en individuel kompetencevurdering. Læs mere om individuel kompetencevurdering.

Det står der i studieordningen

Læringsmål

Den studerende 

 • kan indgå i samarbejde om at omsætte evidens- og forskningsbaseret viden om elevers læring i organisationen. 
 • kan gennemføre og designe professionsfaglig analyse og -vurderinger af læringsressourcer relateret til skoleudvikling med henblik på at understøtte det undervisende personales planlægning, gennemførelse og evaluering af undervisning. 
 • kan omsætte viden om læringsteori, didaktisk design og teknologiforståelse i pædagogisk praksis. 
 • har indsigt i forskellige læringsteoretiske perspektiver og tilgange samt deres betydning for at tilrettelægge læringsmiljøer og at udvikle viden. 
 • har viden om teorier, metoder og modeller til at analysere, vurdere og anvende læringsressourcer. 
 • kan reflektere over læringsressourcers relation til skolens læringskultur og understøttelse af udviklingsinitiativer. 
 • kan anvende læringsmål, evalueringsteori og metoder til at fremme elevernes læring.