Gå til hovedindhold

Læringsdag for forvaltningschefer, klynge- og områdeledere samt pædagogiske konsulenter

Kurset hører under Stærke dagtilbud

Type: Kursus

Uddannelse: Kurser i Undervisning og pædagogik

Tilmeld

Målgruppe

Målgruppen for denne læringsdag er forvaltningschefer, klynge- og områdeledere samt pædagogiske konsulenter og øvrige forvaltningsmedarbejdere, der er ansvarlige for at understøtte kompetenceudvikling og udviklingsstrukturer i dagtilbuddene.
talentworkshops for pædagoger og lærere

Omfang

Læringsdagen svarer til 1 læringsdag på 7,5 timer. Dertil bør der beregnes tid til forberedelse forud for dagen samt efterfølgende forankringsaktiviteter.

Indhold

Læringsdagen tilrettelægges i en kombination af oplæg og faciliteret arbejde i mindre fora med konkret afdækning af status og udarbejdelse af handleplaner for det kommende arbejde. Læringsdagen har udgangspunkt i:

 • Den styrkede pædagogiske læreplan – lovgrundlag og intentionerne bag (herunder pejlemærker for indhold)
 • Aktuel forskning og viden omkring pædagogiske læringsmiljøer af høj kvalitet
 • Evaluering, data og opbygning af en god evalueringskultur.

Formålet er at give deltagerne indsigt i den styrkede pædagogiske læreplans nye elementer og styrke deltagernes forudsætninger for at omsætte de nye elementer i det daglige arbejde – herunder i sparringsforløbene med de faglige ledere, faglige fyrtårne og dagplejere, i de efterfølgende forankrende og understøttende kommunale strukturer samt i den strategiske tænkning om kompetenceudvikling bredt set i kommunen. Læringsdagen har således fokus på:

 • Forvaltningens ledelsesrolle ift.  at understøtte og realisere den styrkede pædagogiske læreplan.
 • Hvordan kan vi konkret arbejde fremadrettet med henblik på at styrke strukturer, dialoger, metoder og strategisk kompetenceudvikling, som understøtter arbejdet med læringsmiljøer og den styrkede læreplan?
 • Forandring og forankring af nye tiltag med udgangspunkt i forberedelsen til læringsdagen.
 • De næste skridt – hvad går vi hjem og gør i praksis?

Læringsmål

Når deltagerne har afsluttet læringsdagen er målet, at de:

 • Har opnået større viden om at skabe kommunale strukturer for forandring og forankring med udgangspunkt i den styrkede læreplans indhold.
 • Har opnået større viden om forvaltningens rolle i forhold til at realisere den styrkede pædagogiske læreplan.
 • Har opnået større indsigt i at tænke kompetenceudvikling og faglig udvikling generelt i et lokalt og strategisk perspektiv.
 • Har kendskab til centrale elementer i den nye pædagogiske læreplan. Herunder hvad der kendetegner pædagogiske læringsmiljøer af høj kvalitet og en god evalueringskultur.

Underbyggende kommunale strukturer

Forløbene tilrettelægges ud fra strukturen 20-30-50. I de 20 % ligger fokus på forberedelsen før opstart, de 30 % består i læringsdagen og de 50 % er den efterfølgende anvendelses- og forankringsindsats.

Før læringsdagen

Det anbefales, at deltagerne forud for læringsdagen i fællesskab skaber et samlet billede af de udviklingsaktiviteter på dagtilbudsområdet, som bliver basis og afsæt for arbejdet med den styrkede pædagogiske læreplan. Dette med henblik på at kunne identificere udviklingsbehov, herunder strategisk kompetenceudvikling og faglig udvikling. Udbyder tilbyder skabelon til kortlægning.

Efter læringsdagen

Det anbefales, at der efterfølgende arbejdes med kommunal forankring af arbejdet med den styrkede pædagogiske læreplan, f.eks.

 • Hvilke tegn skal kunne ses på realiseringen af den styrkede pædagogiske læreplan – på forvaltningsniveau og i dagtilbud?
 • Igangsættelse af strategiske udviklingstiltag
 • Etablering af understøttende tiltag og strukturer.