Gå til hovedindhold
 • Uddannelse
 • Efter- og videreuddannelse
 • Forskning
 • Om UC SYD
 • Uddannelser og kurser For dig, der leder efter et kursus, et modul eller en uddannelse på diplom-, akademi- eller masterniveau
 • Skræddersyede forløb For kommuner og organisationer, der ønsker skræddersyede videreuddannelsesforløb til medarbejdere og ledere

Ved du, hvad du leder efter, kan du søge direkte i vores database

 • Om UC SYD Hvem er vi? Læs alt om UC SYD her.
 • Find os Adresser og kontaktoplysninger - du finder det hele her.
 • Job ved UC SYD Find ledige stillinger, og hør hvordan det er at arbejde på UC SYD.
 • Presse Vi giver dig oversigten over alle vores pressehistorier.

Læringsforløb for faglige ledere

Kurset hører under Stærke dagtilbud

Udbyder: Kursus

Uddannelse: Kurser i ledelse og projektledelse

Tilmeld

Målgruppe

Målgruppen for dette læringsforløb er faglige ledere på dagtilbudsområdet. Det vil sige den daglige pædagogiske ledelse, herunder ledere i daginstitutioner og dagpleje, samt dagplejepædagoger med fagligt ledelsesansvar.

Omfang

Læringsforløbet svarer til tre læringsdage på 7,5 time. Der er 3-4 uger mellem hver læringsdag. Der bør endvidere sættes tid af til forberedelse forud for forløbet, til aktioner og prøvehandlinger mellem undervisningsdagene samt til efterfølgende organisatorisk forankring i form af f.eks. læringsfællesskaber, netværk og aktionslæringsforløb. Som led i forløbet dannes læringsgrupper, der arbejder sammen under og efter forløbet. Har kommunen etablerede netværk, klynger eller andet, kan læringsgrupperne dannes på baggrund af dem.

Indhold 

Læringsdagene tilrettelægges i en kombination af oplæg og faciliteret arbejde/refleksion i mindre grupper. Gruppearbejdet på læringsdagene tilrettelægges med udgangspunkt i og med direkte relevans for deltagernes konkrete praksis.  Mellem læringsdagene arbejdes med aktioner/prøvehandlinger med henblik på at omsætte ny viden ind i den ledelsesmæssige praksis.

Læringsmål

Når deltagerne har afsluttet læringsforløbet for faglige ledere er målet, at de: 

 • Har bygget videre på deres viden om og færdigheder i forhold til faglig ledelse af pædagogiske processer med udgangspunkt i den styrkede pædagogiske læreplans indhold.
 • Har fået mere indsigt i forskellige faglige ledelsesformer og rollen som faglig pædagogisk leder, der kan organisere arbejdet med gode pædagogiske læringsmiljøer i dagtilbud.
 • Har viden om og øvet sig i at samarbejde med faglige fyrtårne (faglige ressourcepersoner i medarbejdergruppen) om udviklingen af den pædagogiske praksis og af faglige fællesskaber.
 • Har indsigt i væsentlige tilgange til fornyelse af og forandringer i det pædagogiske arbejde, herunder at de kan spotte, omsætte og skabe relevante ”forstyrrelser”, der stiller krav til forandring af praksis.
 • Har opnået større viden om nye elementer i den styrkede pædagogiske læreplan, særligt hvad der kendetegner og hvordan man tilrettelægger pædagogiske læringsmiljøer af høj kvalitet, en god evalueringskultur og stærke faglige fællesskaber.
 • Har arbejdet med at omsætte og forankre ny viden om den styrkede pædagogiske læreplan i deres daglige pædagogiske ledelse.

Læringsforløbet som et splitforløb                                

Læringsforløbet tilrettelægges som et splitforløb, hvor der imellem læringsdagene bør arbejdes med at omsætte og forankre viden i den daglige praksis.

Underbyggende kommunale strukturer                        

Forløbene tilrettelægges ud fra strukturen 20-30-50. I de 20 % ligger fokus på forberedelsen før opstart af undervisningen, de 30 % består i tre læringsdage samt opgaver mellem disse, hvor deltagerne skal have mulighed for sparring, og de 50 % er forbeholdt kommunal forankring.

Før forløbet

Det anbefales, at deltagerne forud for forløbet kortlægger institutionens arbejde og udfordringer inden for læreplanstemaerne (kortlægningen udarbejdes sammen med medarbejderne eller ressourcepersoner i medarbejdergruppen). Udbyder udarbejder inspirationsspørgsmål til kortlægningen, som vil indgå i undervisningen.

Efter forløbet

Læringsgrupperne danner ramme om f.eks.:

 • Observationer og professionel feedback
 • Fortsatte drøftelser af læreplanstemaer og gode læringsmiljøer og arbejde hermed.

Hvis kommunen sideløbende har kompetenceudviklingstiltag for faglige fyrtårne vil de fortsatte drøftelser af læreplanstemaerne med fordel tænkes sammen med dem.