Gå til hovedindhold

Lean ledelse i praksis

UC SYD Videreuddannelse

Type: Modul

Uddannelse: Akademiuddannelse i Ledelse

ECTS: 10

Fagområde: Valgmodul Akademi i Ledelse

Tilmeld

Lær at bruge Lean som et strategisk værktøj i din rolle som leder

 • Inddrag medarbejdere og din arbejdsplads i at skabe løbende forbedringer med Lean.
 • Håndtér ledelsesfaglige og organisatoriske udfordringer i forbindelse med at indføre og formidle Lean som et strategisk værktøj.

Lean kan være et fantastisk værktøj til at strømline produktion og arbejdsprocesser. Med dette modul lærer du at omsætte teorien og metoderne fra Lean til praksis i dit daglige arbejde.

Formidling af Lean og inddragelse i processen er nogle af de vigtigste elementer ved succesfuld Lean-ledelse. Derfor vil du lære at involvere dine medarbejdere i at skabe en Lean-kultur, som er kendetegnet ved et fokus på værdiskabelse og løbende forbedringer. Det kræver, at du både kan vurdere praksisnære problemstillinger, opstille og vælge løsningsmuligheder samt formidle mulighederne og valget til alle interessenter. Det vil lette både implementering og drift af Lean ledelse.

Modulet er praktisk orienteret, og du vil lære at varetage afgrænsede ledelses- og planlægningsfunktioner i relation til Lean i praksis, men du skal samtidig kunne deltage i fagligt og tværfagligt samarbejde i relation til Lean ledelse. Ydermere er det en forudsætning på modulet, at du får reflekteret over og defineret nye udviklingsområder for din egen ledelsesmæssige udvikling og læring.

Det får du indsigt i på dette modul: 

 • Lær om Lean-ledelse som en ledelsesfilosofi. 
 • Hvordan du bruger Lean-modeller, metoder og processer i dit arbejde som leder.
 • Lær at implementere Lean i administration eller produktion. 
 • Hvordan du inddrager medarbejderne i Lean-processen.

Modulet er et valgmodul i Akademi i ledelse, men kan også tages selvstændigt.

Hvem henvender modulet sig til?

Lean ledelse i praksis er for dig, der allerede har erfaring som leder, men som gerne vil have værktøjerne og metoderne til at lede med Lean. Det kan være med til at skabe mere værdi og løbende forbedringer i din afdeling eller virksomhed. 
 

Adgangskrav 

For at blive optaget på modulet skal du have gennemført en studie- eller erhvervsforberedende uddannelse, som for eksempel en gymnasial uddannelse eller en erhvervsuddannelse (EUD).
Derudover skal du have mindst to års relevant erhvervserfaring efter gennemført adgangsgivende uddannelse.

Har du andre eller tilsvarende forudsætninger, kan du optages på baggrund af en individuel kompetencevurdering. Læs mere om individuel kompetencevurdering.

Det står der i studieordningen

Formål 

Det er formålet, at den studerende bliver i stand til at kunne arbejde med Lean ledelse, herunder Lean som et strategisk værktøj.
Det er ligeledes formålet, at den studerende kan motivere medarbejderne og være drivkraft i arbejdet med at skabe løbende forbedringer og kan anvende de vigtigste Lean værktøjer. 

Læringsmål 

Den studerende... 

Viden og forståelse 

 • skal kunne forstå praksis og central anvendt teori og metode samt kunne forstå områdets anvendelse af teori og metode inden for Lean ledelse.
 • skal kunne anvende Lean filosofien som strategisk ledelsesværktøj, samt kunne forstå, forholde sig til, fortolke og formidle Lean filosofiens vilkår, dimensioner og perspektiver. 
 • skal kunne forholde sig til sammenhængen mellem Lean og teams, som metoder til involvering af medarbejdere i at skabe en Lean kultur, kendetegnet ved fokus på værdiskabelse og løbende forbedringer.

Færdigheder 

 • kan anvende centrale metoder og redskaber samt kunne anvende de værktøjer, der knytter sig til beskæftigelse inden for Lean ledelsesområdet. 
 • kan vurdere praksisnære problemstillinger og opstille samt vælge løsningsmuligheder. 
 • kan beskrive og formidle de nødvendige kommunikationsstrukturer og formidle praksisnære problemstillinger og løsningsmuligheder til alle interessenter i forbindelse med implementering og drift af Lean ledelse. 
 • kan identificere de organisatoriske udfordringer og inddrage medarbejderne aktivt i Lean processen ved anvendelse af relevante værktøjer. 
 • kan identificere og vurdere arbejdsmiljømæssige påvirkninger ved implementering af Lean. 

Kompetence 

 • skal kunne lede udviklingsorienterede og/eller tværfaglige arbejdsprocesser inden for Lean ledelse. 
 • skal kunne deltage i fagligt og tværfagligt samarbejde med en professionel tilgang i relation til Lean ledelse. 
 • skal kunne varetage afgrænsede ledelses- og planlægningsfunktioner i relation til Lean i praksis. 
 • skal kunne definere udviklingsområder for egen ledelsesmæssig udvikling og læring. 

Indhold 

 • Lean-ledelse som ledelsesfilosofi.
 • Lean-modeller, metoder og processer. 
 • Lean-ledelse ved implementering af Lean i administration eller produktion. 
 • Lean-ledelse og inddragelse af medarbejderne. 
   
Hvilken bedømmelsesform benyttes på modulet?

Du kan vælge mellem to prøveformer på modulet i Lean ledelse i praksis. Du skal vælge prøveform, når modulet oprettes, og inden forløbet begynder.

Du kan vælge:
Mundtlig prøve på 30 min. kombineret med et praktisk produkt og en disposition med intern censur og bedømmelse efter 7-trinsskalaen. Bedømmelsesgrundlaget er en samlet helhedsvurdering af dit praktiske produkt, dispositionen og den mundtlige præstation. Der gives én samlet karakter. 

eller 

Mundtlig prøve med udgangspunkt i et individuelt kort projekt, med intern censur og bedømmelse efter 7-trinsskalaen. Dit korte projekt indgår med en helhedsvurdering som en del af bedømmelsen.