Gå til hovedindhold

Ledelse af elevcentreret læring

UC SYD Videreuddannelse

Type: Modul

Uddannelse: Diplomuddannelse i ledelse

ECTS: 5

Fagområde: Skoleledelse

Tilmeld

Lær at prioritere skolens ressourcer mod de kerneydelser, som eleverne har mest brug for

  • Sæt fokus på elevernes behov for læring med metoder og teorier til at lede og iværksætte udviklings- og feedbackprocesser. 
  • Lær at anvende data som led i skoleudvikling med henblik på at skabe læringscentreret ledelse.  

Elevernes læring og udvikling er centrum for skolen. Men for rent faktisk at kunne forstå, hvilke behov eleverne har, og hvordan skolens udvikling kan understøtte elevernes læring og udvikling, så skal du bruge viden. Den viden lærer du at skabe, anvende og lede ud fra på dette modul.

Elevfeedback er et vigtigt element i den elevcentrerede læring, men den kræver den rette tilgang for at give brugbare og valide data, som man kan udvikle skolen og undervisningen med. Derfor får du på dette modul mulighed for at arbejde med, hvordan du initierer og leder de processer, som kan give fokuserede mål for videre udvikling af skolen. Det kan for eksempel være gennem en systematisk tilgang til medarbejdernes anvendelse af elevfeedback.

Den elevcentrerede læring og din ledelse af processen har til formål at understøtte elevens læring og skolens samlede udvikling. Derudover giver de affødte data fra elevfeedback også et ny viden og data til at styrke dit strategi- og procesarbejde i skolens ledelse.

Det får du indsigt i på dette modul:

  • Hvordan du initierer og leder udviklings- og feedbackprocesser på skolen. 
  • Lær at støtte og underbygge medarbejdernes indsamling og anvendelse af elevfeedback. 
  • Lær at arbejde systematisk med data i forhold til at styrke din ledelse af skolens strategi-, proces- og udviklingsarbejde. 

Modulet er et af valgmodulerne på Diplom i ledelse, men kan også tages selvstændigt. 

Hvem henvender modulet sig til? 

Modulet for dig, der gerne vil inddrage elevcentreret læring og samtidig styrke din databaserede tilgang til strategi- og procesarbejde. Du har formentlig allerede ledererfaring fra skole eller institution, eller ønsker at få det. Du skal være klar til at få den nyeste forskningsbaserede viden på området og dedikeret til læring. Resten klarer dine dygtige undervisere.

Adgangskrav

For at blive optaget på modulet skal du som minimum have afsluttet en kort videregående uddannelse på niveau med en erhvervsakademiuddannelse eller en akademiuddannelse, som f.eks. administrationsøkonom, miljøteknolog eller akademiuddannelse i beskæftigelse.
En professionsbacheloruddannelse eller universitetsbachelor giver dig derfor også adgang til modulerne på diplomniveau.

Derudover forudsætter optagelse på diplomuddannelserne mindst to års relevant erhvervserfaring efter gennemført adgangsgivende uddannelse.

Har du andre eller tilsvarende forudsætninger, kan du optages på baggrund af en individuel kompetencevurdering. Læs mere om individuel kompetencevurdering.

Det står der i studieordningen

Formål 
Det er formålet, at den studerende tilegner sig kompetencer, viden og/eller færdigheder til at: 

  • Initiere og lede udviklings- og feedbackprocesser på skolen med det sigte at understøtte elevens læring og skolens samlede udvikling. 

Mål for læringsudbytte 
Viden og forståelse 
Det er målet, at den studerende har viden om og forståelse af: 

  • At fokusere målfastsættelse som grundlag for skolens udvikling. 
  • Anvendelse af data som led i skoleudvikling med henblik på at skabe læringscentreret ledelse. 

Færdigheder 
Det er målet, at den studerende har færdigheder til at: 

  • Understøtte og lede medarbejdernes anvendelse af elevfeedback. 

Kompetence 
Det er målet, at den studerende kan: 

  • Varetage ledelse af skolens strategi- og procesarbejde med henblik på at styrke en elevcentreret læringskultur.