Gå til hovedindhold
 • Uddannelse
 • Efter- og videreuddannelse
 • Forskning
 • Om UC SYD
 • Uddannelser og kurser For dig, der leder efter et kursus, et modul eller en uddannelse på diplom-, akademi- eller masterniveau
 • Skræddersyede forløb For kommuner og organisationer, der ønsker skræddersyede videreuddannelsesforløb til medarbejdere og ledere

Ved du, hvad du leder efter, kan du søge direkte i vores database

 • Om UC SYD Hvem er vi? Læs alt om UC SYD her.
 • Find os Adresser og kontaktoplysninger - du finder det hele her.
 • Job ved UC SYD Find ledige stillinger, og hør hvordan det er at arbejde på UC SYD.
 • Presse Vi giver dig oversigten over alle vores pressehistorier.

Ledelse af pædagogiske processer

UC SYD Efter- og videreuddannelse

Udbyder: Modul

Uddannelse: Pædagogisk diplomuddannelse

ECTS: 10

Fagområde: Pædagogisk og socialpædagogisk arbejde

Tilmeld

Læs online, hvis corona-pandemien fortsætter

Du kan trygt tilmelde dig de moduler eller kurser, du gerne vil læse. Vi tilpasser undervisningen, så den kan gennemføres online eller lever op til de sundhedsfaglige retningslinjer, der gælder på det tidspunkt, undervisningen kan starte op på campus igen.

Du vil blive orienteret om undervisningsformen inden første undervisningsdag.
 

Brug din viden om pædagogik til at gennemføre og lede udviklingsprojekter og evaluere pædagogiske indsatser  

 • Få nye perspektiver på fornyelse af og forandringer i det pædagogiske arbejde. 
 • Lær at analysere betydningen af organisationers struktur og kultur for det pædagogiske arbejde. 

Hvis du vil lede pædagogiske processer, kræver det holistisk syn på organisationers og institutioners samfundsmæssige udvikling samt på betydningen af pædagogisk ledelse i forskellige kontekster. Det får du som deltager på modulet i ledelse af pædagogiske processer. 

Organisationers struktur og kultur sætter rammerne for det pædagogiske arbejde. Som forandringsagent eller leder lærer du, hvordan du kan indgå i samarbejde om pædagogiske udviklingsprojekter og evaluere pædagogiske indsatser. Det kræver selvsagt indsigt, og den får du med viden om ledelse og organisering af pædagogiske processer samt viden og refleksion om magt og etik i arbejdet.  

Afhængigt af området eller konteksten, som du skal lede pædagogiske processer i, så er der behov for forskellige tilgange. Derfor bliver du på modulet introduceret for vejledning samt konsulent- og ledelsesmæssig praksis samt brugen af læringsarenaer og kollegial sparring. Det giver dig mulighed for at agere differentieret og alsidigt lige meget hvilken pædagogisk praksis eller proces, du skal lede. 

Det får du indsigt i på dette modul:

 • Hvordan du organiserer, igangsætter, gennemfører og leder pædagogiske processer.  
 • Lær at indgå i samarbejde om pædagogiske udviklingsprojekter og evaluere pædagogiske indsatser med viden om styringsmæssige aspekter af pædagogisk praksis.  
 • Lær hvordan du vurderer og evaluerer ledelse af pædagogiske processer samt analyserer betydningen af organisationers struktur og kultur for det pædagogiske arbejde.  

Modulet er et valgmodul på Pædagogisk diplom, men kan også tages selvstændigt.

Hvem henvender modulet sig til?  

Du vil gerne skabe bedre pædagogiske processer i institutioner eller organisationer med en holistisk tilgang til pædagogisk ledelse. Det vil du lære på modulet og udvikle en ny eller forbedret konsulent- og ledelsesmæssig praksis.   

Adgangskrav 

For at blive optaget på modulet skal du som minimum have afsluttet en kort videregående uddannelse på niveau med en erhvervsakademiuddannelse eller en akademiuddannelse, som f.eks. administrationsøkonom, miljøteknolog eller akademiuddannelse i beskæftigelse.
En professionsbacheloruddannelse eller universitetsbachelor giver dig derfor også adgang til modulerne på diplomniveau.

Derudover forudsætter optagelse på diplomuddannelserne mindst to års relevant erhvervserfaring efter gennemført adgangsgivende uddannelse.

Har du andre eller tilsvarende forudsætninger, kan du optages på baggrund af en individuel kompetencevurdering. Læs mere om individuel kompetencevurdering.

Det står der i studieordningen 

Læringsmål  

Den studerende  

 • kan organisere, igangsætte, gennemføre og lede pædagogiske processer. 
 • kan indgå i samarbejde om pædagogiske udviklingsprojekter og evaluere pædagogiske indsatser.  
 • kan kommunikere, eksplicitere og formidle viden om styringsmæssige aspekter af pædagogisk praksis.  
 • har viden om ledelse og organisering af pædagogiske processer herunder viden om magt og etik.  
 • har indsigt i organisationers og institutioners samfundsmæssige placering, funktion og udvikling.  
 • har indsigt i væsentlige perspektiver inden for fornyelse af og forandringer i det pædagogiske arbejde.  
 • kan reflektere over pædagogisk ledelse i forskellige kontekster og praksisområder som fx læringsarenaer, kollegial sparring, vejledning samt konsulent- og ledelsesmæssig praksis.  
 • kan analysere betydningen af organisationers struktur og kultur for det pædagogiske arbejde.  
 • kan vurdere og evaluere ledelse af pædagogiske processer herunder etiske perspektiver.  
Hvilken bedømmelsesform benyttes på modulet? 

På modulet bliver du bedømt ved en intern prøve.