Gå til hovedindhold
 • Uddannelse
 • Efter- og videreuddannelse
 • Forskning
 • Om UC SYD
 • Uddannelser og kurser For dig, der leder efter et kursus, et modul eller en uddannelse på diplom-, akademi- eller masterniveau
 • Skræddersyede forløb For kommuner og organisationer, der ønsker skræddersyede videreuddannelsesforløb til medarbejdere og ledere

Ved du, hvad du leder efter, kan du søge direkte i vores database

 • Om UC SYD Hvem er vi? Læs alt om UC SYD her.
 • Find os Adresser og kontaktoplysninger - du finder det hele her.
 • Job ved UC SYD Find ledige stillinger, og hør hvordan det er at arbejde på UC SYD.
 • Presse Vi giver dig oversigten over alle vores pressehistorier.

Ledelse af programmer og portefølje

UC SYD Efter- og videreuddannelse

Udbyder: Modul

Uddannelse: Diplomuddannelse i projektledelse

ECTS: 5

Fagområde: Valgmoduler på Diplom i projektledelse

Tilmeld

Læs online, hvis corona-pandemien fortsætter

Du kan trygt tilmelde dig de moduler eller kurser, du gerne vil læse. Vi tilpasser undervisningen, så den kan gennemføres online eller lever op til de sundhedsfaglige retningslinjer, der gælder på det tidspunkt, undervisningen kan starte op på campus igen.

Du vil blive orienteret om undervisningsformen inden første undervisningsdag.
 

Lær at lægge en vinderstrategi for programmer og porteføljer, så du indhenter de størst mulige gevinster

 • Forstå, hvordan du lægger en strategi, som passer til værtsorganisationen.
 • Bliv bedre til at indgå i samarbejde om organisationens strategi og arbejde.

Arbejder du med risikovurdering og indhentning af gevinster fra porteføljer til daglig? Og ville du gerne få flere tilgange og metoder for at mindske risikoen og styrke dine analyser? Med dette modul styrker du din virksomhed og organisation med ny indsigt og praktisk erfaring, som kan omsættes til nye arbejdsgange og konkrete gevinster.

Kompetent program- og porteføljeledelse kræver de rette værktøjer - som alt andet arbejde. Det vil du blive udstyret med på modulet, hvor du bliver præsenteret for porteføljeværktøjer og lærer at håndtere organisatoriske problemstillinger samt selvfølgelig at følge op på gevinstrealisering. 
I dit arbejde er det vigtigt, at du kan bevare overblikket over investorers investeringsaktiver samt dens sammensætning. Det overblik sikrer, at du kan give en samlet risikovurdering. Det vil du lære med afsæt i teorier samt konkrete metoder og værktøjer, som du kan omsætte til konkret praksis i dit arbejde.

Det får du indsigt i på dette modul:

 • Hvordan du skaber sammenhæng mellem projekter eller porteføljer og strategien.
 • Lær at skabe grundlag for indhentning af gevinster fra programmer og porteføljer.
 • Hvordan du forankrer programmer og porteføljer i værtsorganisationen for at sikre indhentningen af gevinster.
 • Lær at etablere og formidle overblik over risici i den samlede portefølje.

Modulet er et valgfrit modul på Diplom i projektledelse, men kan også tages selvstændigt.

Hvem henvender modulet sig til?

Du arbejder formentlig allerede med program- eller porteføljeledelse eller ønsker at gøre det. Med dette modul får du udvidet eller genopfrisket din metode, dit teoretiske fundament og dit praktiske arbejde med programmer og porteføljer.

Adgangskrav

For at blive optaget på modulet skal du som minimum have afsluttet en kort videregående uddannelse på niveau med en erhvervsakademiuddannelse eller en akademiuddannelse, som f.eks. administrationsøkonom, miljøteknolog eller akademiuddannelse i beskæftigelse.
En professionsbacheloruddannelse eller universitetsbachelor giver dig derfor også adgang til modulerne på diplomniveau.

Derudover forudsætter optagelse på diplomuddannelserne mindst to års relevant erhvervserfaring efter gennemført adgangsgivende uddannelse.

Har du andre eller tilsvarende forudsætninger, kan du optages på baggrund af en individuel kompetencevurdering. Læs mere om individuel kompetencevurdering.

Det står der i studieordningen

Formål:
Formålet med modulet er gennem teoretisk indsigt og konkrete metoder og værktøjer at øge de studerendes evne til fungere som program- eller porteføljeledere.

Læringsmål:
Viden og forståelse

Den studerende skal:

 • Have en forståelse for dimensionerne i program- og porteføljeledelse samt kunne reflektere over de præsenterede teorier og metoder i et videnskabsteoretisk perspektiv
 • Kunne reflektere over de præsenterede porteføljeværktøjer i forhold til praksis for traditionel projektledelse og agil projektledelse
 • Kunne reflektere over håndtering af organisatoriske problemstillinger samt opfølgning på gevinstrealisering

Færdigheder
Den studerende skal:

 • Kunne begrunde og udvælge relevante metoder og redskaber og anvende dem i praksis
 • Kunne vurdere praksisrelaterede og teoretiske problemstillinger samt begrunde og vælge relevante løsningsmodeller
 • Kunne formidle strategier for porteføljekontoret i egen organisation samt til evt. samarbejdspartnere 

Kompetencer
Den studerende skal:

 • Kunne udvikle en strategi for program- og porteføljeledelse i egen organisation
 • Selvstændigt kunne indgå i tværfagligt samarbejde ang. organisationens strategi og – arbejde
 • Kunne udvikle sin egen praksis

Indhold:
De studerende vil i undervisningen arbejde med, hvordan man udarbejder strategier for ledelse af programmer og porteføljer herunder analyse af porteføljens kontekst i værtsorganisationen, få indsigt i forskellige porteføljestyringsmodeller og opfølgning med henblik på gevinstrealisering.

Eksamen:
Eksamen kan gennemføres som individuel eksamen eller gruppeeksamen. 

Hvordan bedømmes jeg på modulet?

Din eksamen kan gennemføres som individuel eksamen eller som gruppeeksamen.