Gå til hovedindhold
 • Uddannelse
 • Efter- og videreuddannelse
 • Forskning
 • Om UC SYD
 • Uddannelser og kurser For dig, der leder efter et kursus, et modul eller en uddannelse på diplom-, akademi- eller masterniveau
 • Skræddersyede forløb For kommuner og organisationer, der ønsker skræddersyede videreuddannelsesforløb til medarbejdere og ledere

Ved du, hvad du leder efter, kan du søge direkte i vores database

 • Om UC SYD Hvem er vi? Læs alt om UC SYD her.
 • Find os Adresser og kontaktoplysninger - du finder det hele her.
 • Job ved UC SYD Find ledige stillinger, og hør hvordan det er at arbejde på UC SYD.
 • Presse Vi giver dig oversigten over alle vores pressehistorier.

Modul

Akademiuddannelse i ledelse

Ledelse i praksis

UC SYD Efter- og videreuddannelse

Bliv klogere på din egen ledelsespraksis og få nye værktøjer

 • Få indsigt i din egen ledelsespraksis
 • Lær, hvilke redskaber du skal bruge i konkrete situationer.

Modulet ledelse i praksis styrker dine ledelsesmæssige kompetencer og klæder dig på til at kunne vurdere, hvilke af fagets redskaber der er relevante at bruge i konkrete ledelsessituationer.

Du lærer, hvordan du gennem bedre ledelseskommunikation kan sætte retningen, skabe udvikling og samtidig involvere dine medarbejdere, så du får alle med. Vi arbejder desuden aktivt med din personlige lederrolle og dine færdigheder som leder.

Du opnår indsigt i din egen ledelsespraksis, så du kan planlægge en strategi for din egen udvikling som leder. Du lærer at formidle både ledelsesmæssige problemstillinger og dine løsningsmuligheder til dine medarbejdere og samarbejdspartnere. 

Det får du indsigt i på dette modul:

 • Opnå indsigt i din egen ledelsesstil og effekten af den.
 • Lær at reflektere over din egen ledelsespraksis.
 • Bliv klogere på dine styrker og udviklingspunkter som leder.
 • Få kompetencer til at håndtere svære situationer, vurdere problemstillinger og justere arbejdsgange og processer.
 • Lær at definere dine udviklingsområder og opstille handlingsplaner for din ledelsesmæssige udvikling og læring.

Modulet er et obligatorisk modul på Akademiuddannelsen i ledelse, men kan også tages selvstændigt.

Hvem henvender modulet sig til?

Modulet er for dig, der er mellemleder, og som vil stå stærkt overfor dine nuværende og nye opgaver som leder.

Adgangskrav

For at blive optaget på modulet skal du have gennemført en studie- eller erhvervsforberedende uddannelse, som for eksempel en gymnasial uddannelse eller en erhvervsuddannelse (EUD).

Derudover skal du have mindst to års relevant erhvervserfaring efter gennemført adgangsgivende uddannelse.

Har du andre eller tilsvarende forudsætninger, kan du optages på baggrund af en individuel kompetencevurdering. Læs mere om individuel kompetencevurdering.

Det står der i studieordningen

Formål
Det er formålet, at den studerende gennem refleksion over teori og praksis udvikler sin forståelse for den daglige ledelsesmæssige kompleksitet.

Den studerende skal kunne udøve personligt lederskab i den daglige praksis, og på den baggrund vurdere, hvilke af fagets teorier og metoder der er relevante at tage i anvendelse i konkrete ledelsesmæssige situationer.

Læringsmål
Den studerende...

Viden og forståelse

 • Skal have viden om ledelsesområdets praksis og centrale teorier og metoder og faglige sammenhænge.
 • Skal forstå ledelsesmæssig praksis inden for eget erhverv på en reflekteret måde.

Færdigheder

 • Skal kunne anvende centrale metoder og redskaber der knytter sig til beskæftigelse inden for det ledelsesmæssige område.
 • Skal kunne vurdere praksisnære problemstillinger og foretage justeringer i arbejdsgange og arbejdsprocesser.
 • Skal kunne formidle praksisnære problemstillinger og løsningsmuligheder til samarbejdspartnere og medarbejdere.
 • Skal kunne anvende ledelseskommunikation som en del af egen ledelsespraksis.

Kompetence

 • Skal kunne varetage ledelsesmæssige funktioner i praksis på eget niveau.
 • Skal kunne identificere udviklingsområder for egen ledelsesmæssig læring.
 • Skal kunne indgå i udviklingsorienterede situationer inden for ledelsesområdet og tilgrænsende faglige områder.

Indhold

 • Ledelsesteori
 • Personlig lederstil og -udvikling
 • Kommunikation
 • Lærings- og udviklingsprocesser
 • Konflikthåndtering
 • Metode med fokus på problemformulering og metode

Eksamen:
Mundtlig prøve kombineret med en individuel erhvervscase og med ekstern censur og bedømmelse efter 7- trins skalaen. Erhvervscasen indgår med en helhedsvurdering som en del af bedømmelsen.

Tilmeld dig her

Vi udbyder modulet i samarbejde med Smartacademy, og derfor skal du tilmelde dig hos dem.