Gå til hovedindhold
 • Uddannelse
 • Efter- og videreuddannelse
 • Forskning
 • Om UC SYD
 • Uddannelser og kurser For dig, der leder efter et kursus, et modul eller en uddannelse på diplom-, akademi- eller masterniveau
 • Skræddersyede forløb For kommuner og organisationer, der ønsker skræddersyede videreuddannelsesforløb til medarbejdere og ledere

Ved du, hvad du leder efter, kan du søge direkte i vores database

 • Om UC SYD Hvem er vi? Læs alt om UC SYD her.
 • Find os Adresser og kontaktoplysninger - du finder det hele her.
 • Job ved UC SYD Find ledige stillinger, og hør hvordan det er at arbejde på UC SYD.
 • Presse Vi giver dig oversigten over alle vores pressehistorier.

Ledelse og jura

UC SYD Efter- og videreuddannelse

Udbyder: Modul

Uddannelse: Diplomuddannelse i ledelse

ECTS: 5

Fagområde: Valgmodul Diplom i Ledelse

Tilmeld

Corona-info om undervisning på campus

Vi har igen åbnet dørene for undervisning på campus. Tilmelder du dig et modul med undervisning på campus, sørger vi selvfølgelig for at følge sundhedsmyndighedernes gældende retningslinjer.

Lær at forstå og inddrage de juridiske rammers betydning for ledelse

 • Få indsigt i problemstillingerne i krydsfeltet mellem jura, etik og ledelse. 

Jura og ledelse påvirker konstant hinanden. Derfor er det vigtigt, at du forstår og kan arbejde med den dynamiske vekselvirkning, som hele tiden er på feltet. Med dette modul lærer du at håndtere både analyse, refleksion og ledelse med hensyntagen til de teorier og logikker, som gør sig gældende inden for jura.

Undervisningen fokuserer på juridisk teori, som for eksempel forvaltningsloven, aftalesystemet og funktionærret samt kobler den med din daglige praksis som leder. På den måde bliver du klædt på til at arbejde i krydsfeltet mellem ledelse og jura og kan inddrage de etiske overvejelser og centrale teorier, som gør sig gældende inden for begge områder.

Det får du indsigt i på dette modul: 

 • Lær at forstå og inddrage de juridiske rammers betydning for ledelse. 
 • Få forståelse for juridisk teori, metode og praksis herunder forvaltningsloven og aftalesystemet, funktionærret, aftaleret, udbudsret, konkurrenceret og markedsføringslov. 
 • Lær at identificere, analysere og reflektere over praktiske ledelsesmæssige og organisatoriske problemstillinger ud fra et juridisk perspektiv. 
 • Lær hvordan du vælger relevante løsninger og begrunder valget heraf samt formidler dem til andre. 
 • Lær hvordan du inddrager juridisk tænkning i løsningen af praktiske ledelsesmæssige og organisatoriske problemstillinger med henblik på at forebygge konflikter af juridisk karakter. 

Modulet er et valgmodul på Diplom i ledelse, men kan også tages selvstændigt. 

Hvem henvender modulet sig til?

Tilmeld dig modulet, hvis du gerne vil have en dybere forståelse for, hvordan jura og ledelse kan påvirke og komplimentere hinanden. Modulets faglige og teoretiske indhold bliver relateret til din daglige praksis som leder. Modulet er for dig, der er klar til at løfte din faglighed til næste niveau. 

Adgangskrav

For at blive optaget på modulet skal du som minimum have afsluttet en kort videregående uddannelse på niveau med en erhvervsakademiuddannelse eller en akademiuddannelse, som f.eks. administrationsøkonom, miljøteknolog eller akademiuddannelse i beskæftigelse.
En professionsbacheloruddannelse eller universitetsbachelor giver dig derfor også adgang til modulerne på diplomniveau.

Derudover forudsætter optagelse på diplomuddannelserne mindst to års relevant erhvervserfaring efter gennemført adgangsgivende uddannelse.

Har du andre eller tilsvarende forudsætninger, kan du optages på baggrund af en individuel kompetencevurdering. Læs mere om individuel kompetencevurdering.

 

Det står der i studieordningen

Formål 
Det er formålet, at den studerende tilegner sig viden, færdigheder og kompetencer til at: 

 • Kunne forstå og inddrage de juridiske rammers betydning for ledelse. 

Mål for læringsudbytte 
Viden og forståelse 
Det er målet, at den studerende har viden om og forståelse af: 

 • Juridisk teori, metode og praksis herunder forvaltningsloven og aftalesystemet, funktionærret, aftaleret, udbudsret, konkurrenceret og markedsføringslov. 

Færdigheder 
Det er målet, at den studerende har opnået praktiske færdigheder til at: 

 • Identificere, analysere og reflektere over praktiske ledelsesmæssige og organisatoriske problemstillinger ud fra et juridisk perspektiv. 
 • Vælge relevante løsninger og begrunde valget heraf samt formidle dette til andre. 
   

Kompetence 
Det er målet, at den studerende kan: 

 • Inddrage juridiske tænkning i løsning af praktiske ledelsesmæssige og organisatoriske problemstillinger med henblik på at forebygge konflikter af juridisk karakter.