Gå til hovedindhold
 • Uddannelse
 • Efter- og videreuddannelse
 • Forskning
 • Om UC SYD
 • Uddannelser og kurser For dig, der leder efter et kursus, et modul eller en uddannelse på diplom-, akademi- eller masterniveau

Ved du, hvad du leder efter, kan du søge direkte i vores database

 • Om UC SYD Hvem er vi? Læs alt om UC SYD her.
 • Job ved UC SYD Find ledige stillinger, og hør hvordan det er at arbejde på UC SYD.
 • Presse Vi giver dig oversigten over alle vores pressehistorier.

Ledelse og samarbejde i de frie skoler

UC SYD Efter- og videreuddannelse

Udbyder: Modul

Uddannelse: Pædagogisk diplomuddannelse

ECTS: 10

Fagområde: Frie skolers grundlag og pædagogiske udvikling

Tilmeld

Skab ledelsesmæssig sammenhæng og samarbejde i en kompleks skolekultur 

 • Lær nyere ledelsesteorier og handleredskaber, som du kan bruge i din daglige praksis.  
 • Få indsigt i den lovgivning, kultur og tradition, som er forbundet med frie skoler. 

Vil du gerne udvikle dine kompetencer som leder inden for de frie skoler? Så er dette det rette modul for dig. Du lærer både at håndtere pædagogisk ledelse, administrativ ledelse og personaleledelse inden for de frie skolers tradition og værdibårne kultur samt at tilgodese og fremme skoleudviklingen.  

Alle skoleledere skal tage højde for lovgivning, organisation og skolekreds, bestyrelse, ledelse og medarbejdere. Men som leder på en fri skole er der ofte en dybere historie og kultur at tage højde for. Derfor skal du også have værktøjer til at håndtere ledelse af læreprocesser, ledelse og etik, ledelse i konflikt og modstand samt kunne håndtere de lederdilemmaer, som opstår i en værdibåren skolekultur. 

Modulet vil give dig en introduktion til den ledelsesmæssige udvikling i de frie skoler, og du vil blive udstyret med teorier og handleredskaber, som gør dig i stand til at agere professionelt og kompetent i en tæt forbunden og kompleks skolekultur. 

Det får du indsigt i på dette modul:

 • Hvordan du håndterer pædagogisk ledelse, administrativ ledelse og personaleledelse inden for de frie skolers tradition og værdibårne kultur.  
 • Lær nyere ledelsesteorier og handleredskaber, som du kan bruge i din daglige praksis.  
 • Få en dybere forståelse for de frie skolers tradition og værdibårne kultur, og lær at udvikle dem.  

Modulet er et valgmodul på Pædagogisk diplom, men kan også tages selvstændigt.

Hvem henvender modulet sig til?  

Er du leder på en fri skole, eller vil du gerne være det? Så giver dette modul dig den faglige ballast - eller et kompetenceløft - til at besætte en lederrolle på en fri skole, så du kan skabe det gode samarbejde og ledelsesmæssig sammenhæng. 

Adgangskrav 

For at blive optaget på modulet skal du som minimum have afsluttet en kort videregående uddannelse på niveau med en erhvervsakademiuddannelse eller en akademiuddannelse, som f.eks. administrationsøkonom, miljøteknolog eller akademiuddannelse i beskæftigelse.
En professionsbacheloruddannelse eller universitetsbachelor giver dig derfor også adgang til modulerne på diplomniveau.

Derudover forudsætter optagelse på diplomuddannelserne mindst to års relevant erhvervserfaring efter gennemført adgangsgivende uddannelse.

Har du andre eller tilsvarende forudsætninger, kan du optages på baggrund af en individuel kompetencevurdering. Læs mere om individuel kompetencevurdering.

Det står der i studieordningen

Læringsmål  

Den studerende  

 • har et kendskab til den ledelsesmæssige udvikling i de frie skoler og tilegner sig nyere ledelsesteorier og handleredskaber, der i særlig grad kan tilgodese og fremme skoleudvikling, pædagogisk ledelse, administrativ ledelse og personaleledelse i en tæt forbunden og kompleks skolekultur.  

Indhold  

Ledelseskultur i de frie skolers tradition, ledelsesprofil set gennem lovgivningen om de frie skoler, de frie skolers organisationskultur og forholdet mellem skolekreds, bestyrelse, ledelse og medarbejdere, ledelsesteorier, pædagogisk ledelse forstået som ledelse af læreprocesser, ledelse og etik, ledelse i konflikt og modstand samt lederdilemmaer i en værdibåren skolekultur.  

Hvilken bedømmelsesform benyttes på modulet? 

På modulet bliver du bedømt ved en intern prøve.