Gå til hovedindhold

Ledelse og vurdering af velfærdsteknologiske løsninger

Type: Modul

Uddannelse: Diplomuddannelse i ledelse

ECTS: 5

Fagområde: Ledelse af velfærdsteknologi

Tilmeld

Vurdér og udnyt de seneste velfærdsteknologiske løsninger i din organisation 

  • Forstå hvordan du leder, faciliterer og vurderer anvendelse af løsninger på det velfærdsteknologiske område. 
  • Lær at udarbejde en holistisk implementeringsplan med fokus på borger, teknologi, organisation og økonomi. 

Velfærdsteknologi har og vil revolutionere meget arbejde med pleje og sygdomsbehandling. Men for at udnytte teknologierne kræves det, at du som leder

både kan vurdere relevans og økonomisk rentabilitet ved investeringen samt skabe det nødvendige samspil mellem borgere, personale, organisation og de nye velfærdsteknologiske løsninger.  
Komplekse løsninger kalder på kompleks forståelse, og det får du på modulet i Ledelse og vurdering af velfærdsteknologiske løsninger. Du lærer ikke blot at indsamle og vurdere data til velfærdsteknologiske vurderinger og implementeringsplaner, du lærer også at formidle løsningerne, så der kommer det nødvendige samspil med de involverede borgere, personale og organisationer.  


Det lærer du på modulet: 

  • Hvordan du gennemfører og vurderer velfærdsteknologiske løsninger i din egen organisation. 
  • Hvordan du laver en holistisk velfærdsteknologisk vurdering og udarbejder implementeringsplan med fokus på borger, teknologi, organisation og økonomi. 
  • Hvordan du formidler velfærdsteknologiske løsninger for borgere, personale og organisation samt etablerer det nødvendige samspil mellem disse. 


Modulet er en del af Diplom i ledelse, men kan også tages selvstændigt. 

Hvem henvender modulet sig til?

Modulet er for dig, der til daglig arbejder som leder i en organisation, der kunne have gavn af velfærdsteknologi. Med dette modul får du en nøglerolle, da du både kan lave vurderinger og implementeringsplaner af velfærdsteknologier samt føre dem ud i livet. 

Adgangskrav

For at følge dette modul skal du mindst have en relevant uddannelse på niveau med en kort videregående uddannelse (KVU) eller en relevant videregående voksenuddannelse (VVU) samt mindst 2 års relevant erhvervserfaring efter gennemført uddannelse. 
Har du andre og tilsvarende forudsætninger, kan du optages på baggrund af en realkompetencevurdering. Læs mere om realkompetencevurdering her. 

Det står der i studieordningen

Formål 
Det er formålet, at den studerende tilegner sig viden, færdigheder og kompetencer til at: 

  • Lede, facilitere og vurdere anvendelse af løsninger på det velfærdsteknologiske område. 

Mål for læringsudbytte 
Viden og forståelse 

Det er målet, at den studerende har viden om og forståelse af: 

  • Teorier og metoder med særlig relevans for ledelse og vurdering vedrørende velfærdsteknologiske løsninger samt kunne reflektere over anvendt praksis. 

Færdigheder 
Det er målet, at den studerende har færdigheder til at: 

  • Indsamle og dokumentere data til en velfærdsteknologisk vurdering og udarbejde implementeringsplan med fokus på borger, teknologi, organisation og økonomi. 
  • Formidle velfærdsteknologiske løsninger for borgere, personale og organisation samt etablere samspil mellem disse. 

Kompetence 
Det er målet, at den studerende kan: 

  • Gennemføre og vurdere velfærdsteknologiske løsninger i egen organisation.