Gå til hovedindhold
  • Uddannelse
  • Efter- og videreuddannelse
  • Forskning

Livsstilsguide i praksis

UC SYD Videreuddannelse

Udbyder: Kursus

Uddannelse: Kurser i Sundhed

Tilmeld

Hvordan kan professionelle støtte og motivere voksne med sindslidelse og med risiko for livsstilssygdomme - som fx type 2 diabetes - til et sundere hverdagsliv?

Steno diabetes Center Odense (SDCO) vil gerne invitere professionelle og sundhedsprofessionelle på kursus i den sundhedspædagogiske model og værktøjer 'livsstilsguide i praksis', som UC SYD, de syddanske kommuner, Region Syddanmark og Steno Diabetescenter København har udviklet i de seneste to år i det fælles projekt 'Livsstilsguide i praksis'. 

Formålet med kurset er, at du opnår kompetence i at anvende de sundhedspædagogiske værktøjer i fx sundhedsrelaterede aktiviteter målrettet voksne med psykisk sygdom, der enten er i risiko for at udvikle eller som lever med type 2 diabetes eller anden kronisk sygdom.

Ved at bruge de nye og konkrete værktøjer bliver du i stand til at forbedre de sundhedspædagogiske samarbejde mellem dig, som professionel og med de voksne med psykisk sygdom, som du møder i dit daglige arbejde.

Kursets indhold

Kurset varer i 3 dage med erfarne undervisere fra UC SYD.

Indholdet i undervisningen vil være oplæg, dialog og afprøvning af øvelser i såvel kursusdel som i egen hverdagspraksis i mellemliggende perioder.

Det er vigtigt, at du inden kursusstart taler med din leder om mulighed for at afprøve de nye øvelser og kompetencer i dit daglige arbejde.

Du vil blive introduceret til og få praktisk øvelse i alle de sundhedspædagogiske værktøjer i løbet af de tre kursusdage.

På første kursusdag får du udleveret det sundhedspædagogiske materiale.

Tid og sted

Det sundhedspædagogiske kursus bliver udbudt i alt tre gange i 2019.

Forår 2019:

  • Kolding: 3. april, 30. april og 15. maj – Ikke flere ledige pladser.


Efterår 2019:

  • Odense: 10. september, 26. september og 23. oktober – Ikke flere ledige pladser.
  • Aabenraa: 29. oktober, 20. november og 12. december 2019. Tilmeldingsfrist 15. oktober 2019.
Forberedelse

Inden kurset må du meget gerne læse publikationen 'inspiration til implementering af sundhedspædagogiske værktøjer. Historier fra professionelle i Region Syddanmark'. Du modtager den i pdf-format inden kurset og får den udleveret i trykt form den første kursusdag.

Hvem henvender kurset sig til?

Kurset henvender sig til dig, som har kontakt til voksne med sindslidelse og i risiko for kronisk sygdom f.eks type 2 diabetes eller med diagnosen type 2 diabetes. Primært er målgruppen fagprofessionelle med en professionsbachleorgrad. Så¨som ergoterapeuter, fysioterapeuter, sygeplejersker, socialpædagoger mv.

Har du spørgsmål?

Har du spørgsmål til kurset, er du velkommen til at kontakte diabeteskoordinator Mona Engdal Larsen fra SDCO.