Gå til hovedindhold

LKT i samarbejde med Esbjerg Kommune

Kursusforløb

Type: Kursus

Uddannelse: Kurser i Undervisning og pædagogik

Tilmeld

Målgruppe: Lærere og pædagoger, som har en speciel funktion/er ressourcepersoner på området

Undervisningssted: UC SYD, Stengårdsvej 144, 6705 Esbjerg Ø

Undervisningsdag: Mandag

Opstartsmøde forud for kursusstart: mandag den 27. august kl. 14.00 – 16.00

Mandag d. 24. september kl. 08:30 – 14:30
”Normer – habitus og hvordan normalitetsbegrebet hele tiden afgør, hvordan vi vælger at agere”

 • En gennemgang af normalitetsbegreber i en dansk folkeskolekontekst
 • Med afsæt i en case fra praksis udfoldes en række tilgange til den normalitetskultur, som er afgørende for, hvornår en skole reagerer på særlige udfordringer
 • En kortlægning og en bevidsthed om, hvad særlige udfordringer er både for den enkelte og helt formelt

Mandag d. 22. oktober kl. 08:30 – 14:30
”Respektfuld kommunikation på en skole mellem kolleger”

 • De nære samarbejdsrelationer
 • Kommunikation
 • At vejlede kolleger og selv tage imod vejledning – et spørgsmål om professionelle tilgange
 • Tilkoblet kommunikativ orden – hvem tager initiativet?

Mandag d. 10. december kl. 08:30 – 14:30
”Når narrativer om elever bliver en barriere for deltagelse”

 • Det fraværende men implicitte
 • Hvordan vælger vi at tale til og med elever?
 • Hvordan taler vi om elever og deres forældre
 • Hvordan taler eleverne om hinanden – et spørgsmål om dannelse af en bevidst skolekultur

Mandag d. 18. februar kl. 08:30 – 14:30
”Relationsskabelse – pædagogikkens ilt”

 • At bruge tid på relationen til elever
 • At bruge tid på relationen til kolleger
 • Kan man øve sig i at skabe en relation?
 • Casearbejde som et øverum

Mandag d. 1. april kl. 08:30 – 14:30
”Det psykomedicinske blik på børn – en kritisk tilgang”

 • En gennemgang af diagnoser og tankesættet bag diagnosticerende tilgange i den pædagogiske verden
 • Et diagnosticerende blik kontra et blik på kontekst
 • Et blik på underretninger og en fælles viden på dette område

Se det fulde program for kursusforløbet her.

Praktiske informationer
Tidspunkt: Mandage kl. 8.30-14.30
Slutdato: 01.04.2019
Pris: kr. 4.500
Kursusnummer: EH02-18035

Kontakt
Christina Henriksen Bonde
Studiesekretær
Telefon: 7266 5265
E-mail: CHBO@ucsyd.dk